Archiwum z dnia: 10 listopada 2019

CHODZIĆ W DUCHU ŚWIĘTYM TO PATRZEĆ NA POSIADANE DOBRA W PERSPEKTYWIE ZMARTWYCHWSTANIA

10.11.2019, niedziela , Św. Leona Wielkiego, papieża i doktora Kościoła

Wyciszenie zapraszaj Ducha Świętego, aby On prowadził modlitwę, np.: „Duchu Święty, proszę Cię, pomóż mi usłyszeć to wszystko, co Bóg chce mi dziś powiedzieć”.

Lectio (czytanie) przeczytaj:

Ewangelia według św. Łukasza 20, 27-38

Podeszło do Jezusa kilku saduceuszów, którzy twierdzą, że nie ma zmartwychwstania, i zagadnęli Go w ten sposób: «Nauczycielu, Mojżesz tak nam przepisał: „Jeśli umrze czyjś brat, który miał żonę, a był bezdzietny, niech jego brat weźmie wdowę i niech wzbudzi potomstwo swemu bratu”. Otóż było siedmiu braci. Pierwszy wziął żonę i umarł bezdzietnie. Wziął ją drugi, a potem trzeci, i tak wszyscy pomarli, nie zostawiwszy dzieci. W końcu umarła ta kobieta. Przy zmartwychwstaniu więc którego z nich będzie żoną? Wszyscy siedmiu bowiem mieli ją za żonę».
Jezus im odpowiedział: «Dzieci tego świata żenią się i za mąż wychodzą. Lecz ci, którzy uznani zostaną za godnych udziału w świecie przyszłym i w powstaniu z martwych, ani się żenić nie będą, ani za mąż wychodzić. Już bowiem umrzeć nie mogą, gdyż są równi aniołom i są dziećmi Bożymi, będąc uczestnikami zmartwychwstania.
A że umarli zmartwychwstają, to i Mojżesz zaznaczył tam, gdzie jest mowa o krzaku, gdy Pana nazywa „Bogiem Abrahama, Bogiem Izaaka i Bogiem Jakuba”. Bóg nie jest Bogiem umarłych, lecz żywych; wszyscy bowiem dla niego żyją».

Ponawiaj czytanie, aż znajdziesz fragment, który Cię porusza. Zatrzymaj się na nim.

Meditatio (powtarzanie)

Przeczytaj 2-3 razy fragment, który Cię poruszył. Czytaj go powoli, delektując się każdym słowem. Pytaj siebie: „Co Bóg mówi do mnie?”.

Rozważanie – jeśli jednak nie znajdujesz fragmentu, który Cię porusza, możesz skorzystać z pomocy poniższego rozważania:

  • W dzisiejszej Ewangeli saduceusze pytają Jezusa „… którego z nich będzie żoną? Wszyscy siedmiu bowiem mieli ją za żonę.” Ludzie ci zastanawiają się, co z tego co mają tu, na ziemi, będą posiadać po zmartwychwstaniu. Każdy z nich ma w głowie i chyba w sercu, listę bogactw, tytułów i osób, które uważa za swoją własność.
  • Gdy czytam ten fragment, przed oczyma staje mi moja osobista lista „tego co mam i co sam osiągnąłem”. Mam wiele rzeczy, które nazywam swoimi, bo przecież nabyłem je za swoje ciężko zarobione pieniądze. Są wśród nich przedmioty małe, ale myślę także o domu czy o samochodzie. Moja jest także wiedza, którą zdobyłem w szkole oraz żona i gromadka dzieci. To wszystko należy do mnie lecz czy aby na pewno? Jedna chwila nieuwagi i samochód ląduje na złomowisku. W nowej pracy okazuje się, że moja wiedza nie jest potrzebna i muszę uczyć się od nowa. Dzieci żenią się i odchodzą, by tworzyć własne, niezależne rodziny. Starość, choroby lub wypadki odbierają bliskich.
  • Czy masz w swoim sercu listę “swoich” rzeczy lub osób? Czy zdajesz sobie sprawę, że to, co posiadasz i co wypracowałeś, to są dary Boga? Czy zdajesz sobie sprawę, że po śmierci nic z tego, co posiadasz, nawet twoje ciało, nie zostanie zabrane przed oblicze Boga? Jedyne co będzie się liczyć to miłość Boga i bliźniego. A może nie myślisz o tym zabiegany w codzienności? Możliwe, że tak jak ja, zapominasz o tym co najważniejsze oraz jedyne, czyli o ZMARTWYCHWSTANIU. Przecież po zmartwychwstaniu wszystko będzie inne niż tu, na ziemi. Jak w takiej perspektywie widzisz więc listę rzeczy, które posiadasz oraz tych, które musisz mieć? Jak oceniasz swój stosunek do Boga i ludzi? 

Oratio (modlitwa) i contemplatio (trwanie w obecności Boga)

Teraz zanieś przed Oblicze Boże to, co cię poruszyło w czasie rozważania. Może to być modlitwa przeproszenia, prośby, dziękczynienia, uwielbienia. Możesz modlić się tak: Panie Jezu, dziękuję za wszystko co mam, bo otrzymałem to z Twoich rąk. Proszę o dar pokory oraz mądrości, bym mógł tym wszystkim służyć innym a przez to realizować Dobrą Nowinę.

Gdy zabraknie ci słów w modlitwie, to trwaj całym sobą przed Panem bez słów.

Actio (działanie) Czy przez rozważany fragment Bóg skłania cię w sercu do podjęcia jakiegoś konkretnego działania, jeśli tak to jakiego? Pytaj siebie: Co mam zrobić? Jak to zrobić? Kiedy to zrobić?