Archiwum z dnia: 2 listopada 2019

CHODZIĆ W DUCHU ŚWIĘTYM OCZEKUJĄC NA ZMARTWYCHWSTANIE

02.11.2019, sobota Wspomnienie wszystkich wiernych zmarłych

Wyciszenie zapraszaj Ducha Świętego, aby On prowadził modlitwę, np.: „Duchu Święty, proszę Cię, pomóż mi usłyszeć to wszystko, co Bóg chce mi dziś powiedzieć”.

Lectio (czytanie) przeczytaj:

Ewangelia według św. Łukasza 23,44-46.50.52-53;24,1-6a

Było już około godziny szóstej i mrok ogarnął całą ziemię aż do godziny dziewiątej. Słońce się zaćmiło i zasłona przybytku rozdarła się przez środek.
Wtedy Jezus zawołał donośnym głosem: „Ojcze, w Twoje ręce powierzam ducha mojego”. Po tych słowach wyzionął ducha.
Był tam człowiek dobry i sprawiedliwy, imieniem Józef, członek Wysokiej Rady. On to udał się do Piłata i poprosił o Ciało Jezusa. Zdjął Je z krzyża, owinął w płótno i złożył w grobie, wykutym w skale, w którym nikt jeszcze nie był pochowany.
W pierwszy dzień tygodnia niewiasty poszły skoro świt do grobu, niosąc przygotowane wonności. Kamień od grobu zastały odsunięty. A skoro weszły, nie znalazły ciała Pana Jezusa. Gdy wobec tego były bezradne, nagle stanęło przed nimi dwóch mężów w lśniących szatach.
Przestraszone, pochyliły twarze ku ziemi, lecz tamci rzekli do nich: „Dlaczego szukacie żyjącego wśród umarłych? Nie ma Go tutaj; zmartwychwstał”.

Ponawiaj czytanie, aż znajdziesz fragment, który Cię porusza. Zatrzymaj się na nim.

Meditatio (powtarzanie)

Przeczytaj 2-3 razy fragment, który Cię poruszył. Czytaj go powoli, delektując się każdym słowem. Pytaj siebie: „Co Bóg mówi do mnie?”.

Rozważanie – jeśli jednak nie znajdujesz fragmentu, który Cię porusza, możesz skorzystać z pomocy poniższego rozważania:

  • Ciemność w Biblii jest m.in. synonimem sądu (nad człowiekiem, sądu w czasach ostatecznych). W chwili śmierci Jezusa na krzyżu mrok ogarnął ziemię, dokonał się Boży sąd nad złem. Wraz ze śmiercią Jezusa „rozdarła się” także zasłona, czyli bariera, która oddzielała nas od Boga. Jezus przywrócił ludziom więź z Ojcem, zerwaną poprzez grzech Adama. W Jezusie, jedynym Pośredniku, mamy pełny dostęp do Ojca. Co mnie próbuje oddzielić od Ojca? Czy oddałem tę przeszkodę Jezusowi?
  • Śmierć Jezusa nie była jednak ostatecznym stanem. Nie byłą klęską, ale początkiem tryumfu życia, złamaniem mocy śmierci. Śmierć, która czeka każdego z nas jest konsekwencją grzechu Adama. Ale jako chrześcijanie żyjemy nadzieją, że tak jak Jezus pierwszy zmartwychwstał, tak „Wybawca mój… me szczątki skórą odzieje, i oczyma ciała będę widział Boga” (Hi 19,25-26). Bo „jeśli Chrystus nie zmartwychwstał, daremne jest nasze nauczanie, próżna jest także wasza wiara” (1Kor 15,14). Jeśli nie byłoby zmartwychwstania, to „jedzmy i pijmy, bo jutro pomrzemy” (Menander). Bez wiary w zmartwychwstanie nasza wiara w Boga i Jezusa nie ma sensu. Niepotrzebnie staramy się być dobrzy, chodzić na Msze i narażamy się na niezrozumienie w oczach świata. Niepotrzebnie modlimy się za zmarłych. Jednak, skoro Jezus żyje, to także my, wszyscy ludzie, bez wyjątku zmartwychwstaniemy. Tylko jedni ku życiu wiecznemu, drudzy ku potępieniu. Czy myślę czasem o swojej śmierci? Czy modlę się za zmarłych?

Oratio (modlitwa) i contemplatio (trwanie w obecności Boga)

Teraz zanieś przed Oblicze Boże to, co cię poruszyło w czasie rozważania. Może to być modlitwa przeproszenia, prośby, dziękczynienia, uwielbienia. Możesz modlić się tak: Panie, powierzam Ci tych wszystkich, którzy poprzedzili mnie w drodze do Ciebie. Obdarz ich swoim miłosierdziem i daj radować Twoją chwałą.

Gdy zabraknie ci słów w modlitwie, to trwaj całym sobą przed Panem bez słów.

Actio (działanie) Czy przez rozważany fragment Bóg skłania cię w sercu do podjęcia jakiegoś konkretnego działania, jeśli tak to jakiego? Pytaj siebie: Co mam zrobić? Jak to zrobić? Kiedy to zrobić?