Archiwum z dnia: 8 listopada 2019

CHODZIĆ W DUCHU ŚWIĘTYM CZYNIĄC DOBRY UŻYTEK Z PIENIĄDZA

08.11.2019, piątek

Wyciszenie zapraszaj Ducha Świętego, aby On prowadził modlitwę, np.: „Duchu Święty, proszę Cię, pomóż mi usłyszeć to wszystko, co Bóg chce mi dziś powiedzieć”.

Lectio (czytanie) przeczytaj:

Ewangelia według św. Łukasza 16, 1-8

Jezus powiedział do swoich uczniów: «Pewien bogaty człowiek miał rządcę, którego oskarżono przed nim, że trwoni jego majątek. Przywołał więc go do siebie i rzekł mu: „Cóż to słyszę o tobie? Zdaj sprawę z twego zarządzania, bo już nie będziesz mógł zarządzać”.
Na to rządca rzekł sam do siebie: „Co ja pocznę, skoro mój pan odbiera mi zarządzanie? Kopać nie mogę, żebrać się wstydzę. Wiem już, co uczynię, żeby mnie ludzie przyjęli do swoich domów, gdy będę odsunięty od zarządzania”.
Przywołał więc do siebie każdego z dłużników swego pana i zapytał pierwszego: „Ile jesteś winien mojemu panu?” Ten odpowiedział: „Sto beczek oliwy”. On mu rzekł: „Weź swoje zobowiązanie, siadaj prędko i napisz: pięćdziesiąt”. Następnie pytał drugiego: „A ty ile jesteś winien?” Ten odrzekł: „Sto korców pszenicy”. Mówi mu: „Weź swoje zobowiązanie i napisz: osiemdziesiąt”.
Pan pochwalił nieuczciwego rządcę, że roztropnie postąpił. Bo synowie tego świata roztropniejsi są w stosunkach z podobnymi sobie ludźmi niż synowie światłości».

Ponawiaj czytanie, aż znajdziesz fragment, który Cię porusza. Zatrzymaj się na nim.

Meditatio (powtarzanie)

Przeczytaj 2-3 razy fragment, który Cię poruszył. Czytaj go powoli, delektując się każdym słowem. Pytaj siebie: „Co Bóg mówi do mnie?”.

Rozważanie – jeśli jednak nie znajdujesz fragmentu, który Cię porusza, możesz skorzystać z pomocy poniższego rozważania:

  • Najpierw wyjaśnijmy pewien dylemat związany z główną myślą tego fragmentu. Jeśli rządca oszukiwał swojego Pana, to czy pochwalenie go nie jest pochwałą oszustwa? Zarządca jednak, w myśl ówczesnych zasad, nie był na stałym wynagrodzeniu – pensji, tylko na prowizji – po prostu dodawał jakiś procent do sum dłużników swojego pana i z tego żył. Zresztą w podobny sposób działali ówcześni celnicy. W obliczu oskarżenia o malwersacje, zarządca czuje, że sytuacja jest krytyczna i może stanąć wobec widma nędzy, dlatego zrzeka się swoich prowizji wobec dłużników, aby zyskać ich przychylność. Rezygnuje z czegoś, co mu się należy, aby uratować swoją egzystencję.
  • Rządca wydaje się w takim razie sprytny i został pochwalony za roztropność. Świadomy, że ma mało czasu, bo jego pan zapewne rozpoczął dochodzenie, szybko działa w krytycznej sytuacji i podejmuje dobrą decyzję. Dobrze zatroszczył się o swój byt. To Słowo zadało mi dziś pytanie o to, ile mi jeszcze pozostało czasu tu, na ziemi? Nie wiem, bo nikt z nas nie zna dnia ani godziny. W takim razie, czy zatroszczyłem się i troszczę się o swoje życie wieczne, np. w sytuacji grzechu bez zwłoki wracam do jedności z Jezusem w Sakramencie Pojednania?
  • Czy i w jaki sposób mielibyśmy naśladować rządcę z dzisiejszej przypowieści? Wyjaśnienie znajduje się w wersie 9, którego nie ma w dzisiejszym czytaniu: Pozyskujcie sobie przyjaciół niegodziwą mamoną (…) aby przyjęto was do wiecznych przybytków. Mamona, pieniądz, staje się “niegodziwy”, gdy przykleja cię tylko do tego, co doczesne. Roztropne korzystanie z pieniądza, to, patrząc przez pryzmat całej Ewangelii – udzielanie ze swojego dobra ubogim i to jest także troską o własne życie wieczne, bo wszystko, co uczyniliście jednemu z tych braci moich najmniejszych, mnieście uczynili (Mt 25,40) – mówi Jezus. Czy służysz swoimi pieniędzmi innym? Czy dajesz z tego, co ci zbywa, czy jesteś hojny?

Oratio (modlitwa) i contemplatio (trwanie w obecności Boga)

Teraz zanieś przed Oblicze Boże to, co cię poruszyło w czasie rozważania. Może to być modlitwa przeproszenia, prośby, dziękczynienia, uwielbienia. Możesz modlić się tak: Panie, zmien moje serce tak, abym umiał być hojny i gotowy do służenia tym, co posiadam.

Gdy zabraknie ci słów w modlitwie, to trwaj całym sobą przed Panem bez słów.

Actio (działanie) Czy przez rozważany fragment Bóg skłania cię w sercu do podjęcia jakiegoś konkretnego działania, jeśli tak to jakiego? Pytaj siebie: Co mam zrobić? Jak to zrobić? Kiedy to zrobić?