Archiwum z dnia: 25 maja 2020

SPOTKAĆ ZMARTWYCHWSTAŁEGO, TO ZAPRZYJAŹNIĆ SIĘ Z DUCHEM ŚWIĘTYM

25.05.2020, poniedziałek , Św. Bedy Czcigodnego

Wyciszenie zapraszaj Ducha Świętego, aby On prowadził modlitwę, np.: „Duchu Święty, proszę Cię, pomóż mi usłyszeć to wszystko, co Bóg chce mi dziś powiedzieć”.

Lectio (czytanie) przeczytaj:

Dzieje Apostolskie 19, 1-8

Kiedy Apollos znajdował się w Koryncie, Paweł przeszedł okolice wyżej położone, przybył do Efezu i znalazł jakichś uczniów. Zapytał ich: «Czy otrzymaliście Ducha Świętego, gdy przyjęliście wiarę?» A oni do niego: «Nawet nie słyszeliśmy, że istnieje Duch Święty». «Jaki więc chrzest przyjęliście?» – zapytał. A oni odpowiedzieli: «Chrzest Janowy». «Jan udzielał chrztu nawrócenia, przemawiając do ludu, aby uwierzyli w Tego, który za nim idzie, to jest w Jezusa» – powiedział Paweł.
Gdy to usłyszeli, przyjęli chrzest w imię Pana Jezusa. A kiedy Paweł nałożył na nich ręce, Duch Święty zstąpił na nich. Mówili też językami i prorokowali. Wszystkich ich było około dwunastu mężczyzn.
Następnie wszedł do synagogi i odważnie przemawiał przez trzy miesiące, rozprawiając i przekonując o królestwie Bożym.

Ponawiaj czytanie, aż znajdziesz fragment, który Cię porusza. Zatrzymaj się na nim.

Meditatio (powtarzanie)

Przeczytaj 2-3 razy fragment, który Cię poruszył. Czytaj go powoli, delektując się każdym słowem. Pytaj siebie: „Co Bóg mówi do mnie?”.

Rozważanie – jeśli jednak nie znajdujesz fragmentu, który Cię porusza, możesz skorzystać z pomocy poniższego rozważania:

  • Często w praktyce zapominamy, że Kościół narodził się w dzień zesłania Ducha Świętego. Aby żył i normalnie funkcjonował, potrzebuje obecności i działania Ducha Świętego. Często żyjemy jak owi uczniowie, którzy odpowiadają Pawłowi: Przecież nawet nie słyszeliśmy, że jest jakiś Duch Święty. Ducha Świętego można rozpoznać wyłącznie po działaniu. Łukasz, autor Dziejów Apostolskich, napisał, że  kiedy Paweł nałożył na nich ręce, Duch Święty zstąpił na nich. Mówili też językami i prorokowali. Greckie słowo  określające Ducha Świętego można tłumaczyć wielowątkowo, ponieważ oznacza Kogoś, kto wzywa, powołuje, zaprasza, zachęca, dodaje otuchy, pociesza, prosi, lituje się, broni, jest orędownikiem, wspomożycielem, adwokatem i rzecznikiem. Czy doświadczyłeś takiego Ducha Świętego w swoim życiu? W jaki sposób? Co oznacza dla ciebie obecność Ducha Świętego w życiu codziennym?
  • Duch Święty lubi się objawiać w prostocie. Paweł Apostoł uczynił prosty gest – nałożył na nich ręce. Tylko tyle i aż tyle. Prostota to ulubiona postawa objawiania się Boga żywego, w tym Ducha Świętego  w życiu człowieka. Duch Święty napełnił Elżbietę, żonę Zachariasza, gdy Maryja pozdrowiła swoją kuzynkę. Łukasz ewangelista pisze: Weszła do domu Zachariasza i pozdrowiła Elżbietę. Gdy Elżbieta usłyszała pozdrowienie Maryi, poruszyło się dzieciątko w jej łonie, a Duch Święty napełnił Elżbietę. Wydała ona okrzyk i powiedziała: «Błogosławiona jesteś między niewiastami i błogosławiony jest owoc Twojego łona. (Łk 1, 40-42) Maryja i Paweł chodzili w Duchu Świętym. Byli z Nim głęboko zaprzyjaźnieni. Tylko tyle i aż tyle. Czy zaprzyjaźniłeś się z Duchem Świętym? Czy odkryłeś preferowaną postawę Ducha Świętego – prostotę?

Oratio (modlitwa) i contemplatio (trwanie w obecności Boga)

Teraz zanieś przed Oblicze Boże to, co cię poruszyło w czasie rozważania. Może to być modlitwa przeproszenia, prośby, dziękczynienia, uwielbienia. Możesz modlić się tak: Jezu, dziękuję Ci za Twojego Ducha Świętego. Dziękuję Ci za łaskę prostoty.

Gdy zabraknie ci słów w modlitwie, to trwaj całym sobą przed Panem bez słów.

Actio (działanie) Czy przez rozważany fragment Bóg skłania cię w sercu do podjęcia jakiegoś konkretnego działania, jeśli tak to jakiego? Pytaj siebie: Co mam zrobić? Jak to zrobić? Kiedy to zrobić?