Archiwum z dnia: 12 czerwca 2021

CHODZIĆ W DUCHU ŚWIĘTYM, TO DBAĆ O ROZWÓJ WIARY

12.06.2021, sobota , Bł. Antoniego Nowowiejskiego, biskupa i Towarzyszy, męczenników

Wyciszenie zapraszaj Ducha Świętego, aby On prowadził modlitwę, np.: „Duchu Święty, proszę Cię, pomóż mi usłyszeć to wszystko, co Bóg chce mi dziś powiedzieć”.

Lectio (czytanie) przeczytaj:

Ewangelia według św. Łukasza 2,41-51

Rodzice Jezusa chodzili co roku do Jerozolimy na Święto Paschy. Gdy miał On lat dwanaście, udali się tam zwyczajem świątecznym. Kiedy wracali po skończonych uroczystościach, został Jezus w Jerozolimie, a tego nie zauważyli Jego rodzice. Przypuszczając, że jest w towarzystwie pątników, uszli dzień drogi i szukali Go wśród krewnych i znajomych.
Gdy Go nie znaleźli, wrócili do Jerozolimy szukając Go.
Dopiero po trzech dniach odnaleźli Go w świątyni, gdzie siedział między nauczycielami, przysłuchiwał się im i zadawał pytania. Wszyscy zaś, którzy Go słuchali, byli zdumieni bystrością Jego umysłu i odpowiedziami.
Na ten widok zdziwili się bardzo, a Jego Matka rzekła do Niego: „Synu, czemuś nam to uczynił? Oto ojciec Twój i ja z bólem serca szukaliśmy Ciebie”.
Lecz On im odpowiedział: „Czemuście Mnie szukali? Czy nie wiedzieliście, że powinienem być w tym, co należy do mego Ojca?” Oni jednak nie zrozumieli tego, co im powiedział.
Potem poszedł z nimi i wrócił do Nazaretu; i był im poddany.
A Matka Jego chowała wiernie te wspomnienia w swym sercu.

Ponawiaj czytanie, aż znajdziesz fragment, który Cię porusza. Zatrzymaj się na nim.

Meditatio (powtarzanie)

Przeczytaj 2-3 razy fragment, który Cię poruszył. Czytaj go powoli, delektując się każdym słowem. Pytaj siebie: „Co Bóg mówi do mnie?”.

Rozważanie – jeśli jednak nie znajdujesz fragmentu, który Cię porusza, możesz skorzystać z pomocy poniższego rozważania:

  • Jezus wzrastał w atmosferze miłości, w głęboko religijnej rodzinie. Maryja i Józef w jedności troszczyli się o bezpieczeństwo i wychowanie Syna („oto ojciec Twój i ja z bólem serc szukaliśmy Ciebie”). Przed rodzicami zawsze stoi zadanie wychowania dzieci, w tym troska o rozwój wiary. Niestety, dzisiaj często nie ma w tym jedności, a cały trud z tym związany „spada” na jednego z rodziców. Realizacja tego zadania niejednokrotnie ogranicza się do przekazywania pewnych przyzwyczajeń, zachowań, które mają kierować ku Bogu (ta sama ławka w kościele, taki sam codzienny pacierz,…), zamiast pomóc doświadczyć spotkania z osobowym Bogiem. Nie zawsze wynika to ze złej woli. Może być skutkiem braku własnej relacji z Panem. Jakie są moje praktyki religijne? Czy są one tylko zachowaniem tradycji, czy odpowiedzią na spotkanie z Bogiem? Czy i jak wychowujemy dzieci w wierze?
  • Maryja jako matka doświadczała emocji, które są znane rodzicom: począwszy od troski o zabezpieczenie podstawowych potrzeb, poprzez lęk o jego bezpieczeństwo, aż po cierpienie z powodu straty dziecka. Mimo, że nie zawsze rozumiała co się działo, to “zachowywała wszystkie te sprawy i rozważała je w swoim sercu” (Łk 2,19). Nieustannie stawała w obecności Bożej. Szukała Jego woli. Jest dla nas przykładem jak w życiu szukać Jezusa, jak rozważać w sercu Jego słowa, jak rozpoznawać Jego wolę. Czy mam Jezusa w zasięgu swojego wzroku? Czy szukam Go w codzienności?
  • Maryja z Józefem odnaleźli Jezusa w świątyni. To jest miejsce, w którym każdy może Go znaleźć. Zostawił nam siebie szczególnie w sakramencie Eucharystii. Jest w nim żywy i prawdziwy. Z miłością oddaje nam siebie. Chce zjednoczenia z nami. Czy przychodzę do Jezusa częściej niż tylko w niedzielę i święta?

Oratio (modlitwa) i contemplatio (trwanie w obecności Boga)

Teraz zanieś przed Oblicze Boże to, co cię poruszyło w czasie rozważania. Może to być modlitwa przeproszenia, prośby, dziękczynienia, uwielbienia. Możesz modlić się tak: “Jest moją radością, mój Boże, czynić Twoją wolę, a Prawo Twoje mieszka w moim wnętrzu.” (Ps 40,9)

Gdy zabraknie ci słów w modlitwie, to trwaj całym sobą przed Panem bez słów.

Actio (działanie) Czy przez rozważany fragment Bóg skłania cię w sercu do podjęcia jakiegoś konkretnego działania, jeśli tak to jakiego? Pytaj siebie: Co mam zrobić? Jak to zrobić? Kiedy to zrobić?