Archiwum z dnia: 8 lutego 2023

CHODZIĆ W DUCHU ŚWIĘTYM TO STRZEC SWEGO SERCA

08.02.2023, środa , Św. Józefiny Bakhity, dziewicy

Wyciszenie zapraszaj Ducha Świętego, aby On prowadził modlitwę, np.: „Duchu Święty, proszę Cię, pomóż mi usłyszeć to wszystko, co Bóg chce mi dziś powiedzieć”.

Lectio (czytanie) przeczytaj:

Ewangelia według św. Marka 7, 14-23

Jezus przywołał znowu tłum do siebie i rzekł do niego: Słuchajcie Mnie, wszyscy, i zrozumiejcie! Nic nie wchodzi z zewnątrz w człowieka, co mogłoby uczynić go nieczystym; lecz co wychodzi z człowieka, to czyni człowieka nieczystym. Kto ma uszy do słuchania, niechaj słucha! Gdy się oddalił od tłumu i wszedł do domu, uczniowie pytali Go o to przysłowie. Odpowiedział im: I wy tak niepojętni jesteście? Nie rozumiecie, że nic z tego, co z zewnątrz wchodzi do człowieka, nie może uczynić go nieczystym; bo nie wchodzi do jego serca, lecz do żołądka i na zewnątrz się wydala. Tak uznał wszystkie potrawy za czyste. I mówił dalej: Co wychodzi z człowieka, to czyni go nieczystym. Z wnętrza bowiem, z serca ludzkiego pochodzą złe myśli, nierząd, kradzieże, zabójstwa, cudzołóstwa, chciwość, przewrotność, podstęp, wyuzdanie, zazdrość, obelgi, pycha, głupota. Całe to zło z wnętrza pochodzi i czyni człowieka nieczystym.

Ponawiaj czytanie, aż znajdziesz fragment, który Cię porusza. Zatrzymaj się na nim.

Meditatio (powtarzanie)

Przeczytaj 2-3 razy fragment, który Cię poruszył. Czytaj go powoli, delektując się każdym słowem. Pytaj siebie: „Co Bóg mówi do mnie?”.

Rozważanie – jeśli jednak nie znajdujesz fragmentu, który Cię porusza, możesz skorzystać z pomocy poniższego rozważania:

  • W dzisiejszej Ewangelii Jezus przywołuje tłum do siebie i wyjaśnia kwestie dotyczące czystości posiłków: nic z tego, co z zewnątrz wchodzi do człowieka, nie może uczynić go nieczystym; bo nie wchodzi do jego serca, lecz do żołądka i na zewnątrz się wydala. Żydowskie zasady czystości opierały się regułach, które wypływały z Tory. Mówiły one między innymi co można jeść i jak to przyrządzać, aby pokarm był czysty. Zasady czystości nie kończyły się tylko na pokarmie, ale dotyczyły i innych sfer życia. Wszystkie te zasady miały również uzasadnienie praktyczne w regionie w którym żył naród żydowski. Reguły te przypominały także Żydom o byciu narodem wybranym. Ale w efekcie prowadziły również do izolacji od obcych narodów.
  • Jezus jednym zdaniem wywrócił cały ten światopogląd. Było to tak niezrozumiałe, że nawet uczniowie pytali Go o to przysłowie. Jezus wyjaśnił im, że tak naprawdę ani spożywane potrawy ani to wszystko co wchodzi do nas z zewnątrz nie może uczynić nas nieczystymi. Wszelka nieczystość pochodzi tylko z naszego serca, z serca ludzkiego pochodzą złe myśli, nierząd, kradzieże, zabójstwa, cudzołóstwa, chciwość, przewrotność, podstęp, wyuzdanie, zazdrość, obelgi, pycha, głupota. Całe to zło z wnętrza pochodzi i czyni człowieka nieczystym.
  • Dzisiaj również spotykamy inny problem, współczesnych trędowatych, tych którzy uchodzą za nieczystych, wykluczonych, z marginesu społecznego. Doświadczają oni bólu i cierpienia na skutek wykluczenia, izolacji i samotności. Spójrzmy co robił Jezus. Jezus – jadł z grzesznikami i celnikami, dotykał chorych, trędowatych uzdrawiając ich. Czy nie boję się spotykać się z tymi, którzy uchodzą za nieczystych?  A może mamy obawy, że spotkanie z owymi trędowatymi może nas uczynić też nieczystymi? Czy z tego powodu nie  zamykam się na świat, aby pozostać w swojej czystej przestrzeni?

Oratio (modlitwa) i contemplatio (trwanie w obecności Boga)

Teraz zanieś przed Oblicze Boże to, co cię poruszyło w czasie rozważania. Może to być modlitwa przeproszenia, prośby, dziękczynienia, uwielbienia. Możesz modlić się tak: Jezu, jeśli chcesz możesz mnie oczyścić.

Gdy zabraknie ci słów w modlitwie, to trwaj całym sobą przed Panem bez słów.

Actio (działanie) Czy przez rozważany fragment Bóg skłania cię w sercu do podjęcia jakiegoś konkretnego działania, jeśli tak to jakiego? Pytaj siebie: Co mam zrobić? Jak to zrobić? Kiedy to zrobić?