Archiwum z dnia: 27 lutego 2023

NAWRACAĆ SIĘ, TO KROCZYĆ DROGĄ DO ŚWIĘTOŚCI

27.02.2023, poniedziałek

Wyciszenie zapraszaj Ducha Świętego, aby On prowadził modlitwę, np.: „Duchu Święty, proszę Cię, pomóż mi usłyszeć to wszystko, co Bóg chce mi dziś powiedzieć”.

Lectio (czytanie) przeczytaj:

Księga Kapłańska 19, 1-2. 11-18

Pan powiedział do Mojżesza: «Przemów do całej społeczności Izraelitów i powiedz im: Bądźcie świętymi, bo Ja jestem święty, Pan, Bóg wasz!
Nie będziecie kraść, nie będziecie kłamać, nie będziecie oszukiwać jeden drugiego. Nie będziecie przysięgać fałszywie na moje imię. Byłoby to zbezczeszczeniem imienia Boga twego. Ja jestem Pan!
Nie będziesz uciskał bliźniego, nie będziesz go wyzyskiwał. Zapłata najemnika nie będzie pozostawać w twoim domu przez noc aż do poranka. Nie będziesz złorzeczył głuchemu. Nie będziesz kładł przeszkody przed niewidomym, ale będziesz się bał Boga twego. Ja jestem Pan!
Nie będziecie wydawać niesprawiedliwych wyroków. Nie będziesz stronniczy na korzyść ubogiego, ani nie będziesz miał względu dla bogatego. Sprawiedliwie będziesz sądził bliźniego. Nie będziesz szerzył oszczerstw między krewnymi, nie będziesz czyhał na życie bliźniego. Ja jestem Pan!
Nie będziesz żywił w sercu nienawiści do brata. Będziesz upominał bliźniego, aby nie ponieść winy z jego powodu. Nie będziesz szukał pomsty, nie będziesz żywił urazy do synów twego ludu, ale będziesz miłował bliźniego jak siebie samego. Ja jestem Pan!».

Ponawiaj czytanie, aż znajdziesz fragment, który Cię porusza. Zatrzymaj się na nim.

Meditatio (powtarzanie)

Przeczytaj 2-3 razy fragment, który Cię poruszył. Czytaj go powoli, delektując się każdym słowem. Pytaj siebie: „Co Bóg mówi do mnie?”.

Rozważanie – jeśli jednak nie znajdujesz fragmentu, który Cię porusza, możesz skorzystać z pomocy poniższego rozważania:

  • „Bądźcie świętymi, bo Ja jestem święty”. Świętość zaczyna się w domu, w rodzinie i ma wymiar osobisty, ale też społeczny. To właśnie w rodzinie uczymy się szacunku do siebie i do innych, co znaczy być darem dla kogoś, jak uczyć się rezygnacji, kompromisu i współtworzenia. Uczymy się żyć tak, by życie odzwierciedlało świętość Boga. Na szczęście nie musimy być święci sami z siebie. To On nas uświęca każdego dnia przez wszystkie wydarzenia naszego życia, osoby które spotykamy, okoliczności… Jaki dzisiaj zrobiłaś/eś krok ku świętości? Co dobrego się wydarzyło, za co możesz być wdzięczna/y?

  • „Ja jestem Pan!” Spróbuj zamknąć oczy i wyobrazić sobie patrzące na Ciebie oczy Jezusa. Pozwól mu poprowadzić dzisiejszą modlitwę. Posłuchaj co do Ciebie mówi. Pomyśl, co Ty chcesz powiedzieć Jemu. Zapatrz się w Jego oczy płonące miłością do Ciebie. Wsłuchaj się w Jego słowa „Ja jestem Twoim Panem!”…

  • „Będziesz miłował bliźniego jak siebie samego”. Jak dzisiaj możesz okazać miłość swoim najbliższym? Rodzicom, żonie/mężowi, dzieciom, przyjaciołom, współpracownikom, sąsiadom? Te same słowa o miłości powtórzy potem Jezus w przykazaniu miłości. „Jak siebie samego”. Czyli żeby kochać innych, najpierw trzeba pokochać siebie. Czy kochasz siebie? Patrzysz na siebie oczami Jezusa?

Oratio (modlitwa) i contemplatio (trwanie w obecności Boga)

Teraz zanieś przed Oblicze Boże to, co cię poruszyło w czasie rozważania. Może to być modlitwa przeproszenia, prośby, dziękczynienia, uwielbienia. Możesz modlić się tak: Panie, proszę Cię w tym Wielkim Poście codziennie prowadź mnie drogą ku świętości. Pokazuj mi, jak lepiej mogę kochać. Innych i siebie.

Gdy zabraknie ci słów w modlitwie, to trwaj całym sobą przed Panem bez słów.

Actio (działanie) Czy przez rozważany fragment Bóg skłania cię w sercu do podjęcia jakiegoś konkretnego działania, jeśli tak to jakiego? Pytaj siebie: Co mam zrobić? Jak to zrobić? Kiedy to zrobić?