Archiwum z dnia: 13 listopada 2023

CHODZIĆ W DUCHU ŚWIĘTYM, TO PRZEBACZAĆ

13.11.2023, poniedziałek , Świętych Benedykta, Jana, Mateusza, Izaaka i Krystyna, pierwszych męczenników Polski

Wyciszenie zapraszaj Ducha Świętego, aby On prowadził modlitwę, np.: „Duchu Święty, proszę Cię, pomóż mi usłyszeć to wszystko, co Bóg chce mi dziś powiedzieć”.

Lectio (czytanie) przeczytaj:

Ewangelia według św. Łukasza 17,1-6

Jezus powiedział do swoich uczniów: Niepodobna, żeby nie przyszły zgorszenia; lecz biada temu, przez którego przychodzą. Byłoby lepiej dla niego, gdyby kamień młyński zawieszono mu u szyi i wrzucono go w morze, niż żeby miał być powodem grzechu jednego z tych małych. Uważajcie na siebie. Jeśli brat twój zawini, upomnij go; i jeśli żałuje, przebacz mu. I jeśliby siedem razy na dzień zawinił przeciw tobie i siedem razy zwróciłby się do ciebie, mówiąc: żałuję tego, przebacz mu. Apostołowie prosili Pana: Przymnóż nam wiary. Pan rzekł: Gdybyście mieli wiarę jak ziarnko gorczycy, powiedzielibyście tej morwie: Wyrwij się z korzeniem i przesadź się w morze, a byłaby wam posłuszna.

Ponawiaj czytanie, aż znajdziesz fragment, który Cię porusza. Zatrzymaj się na nim.

Meditatio (powtarzanie)

Przeczytaj 2-3 razy fragment, który Cię poruszył. Czytaj go powoli, delektując się każdym słowem. Pytaj siebie: „Co Bóg mówi do mnie?”.

Rozważanie – jeśli jednak nie znajdujesz fragmentu, który Cię porusza, możesz skorzystać z pomocy poniższego rozważania:

  • Przebaczenie wydaje się wielu osobom bardzo trudne i zależne od stopnia krzywdy, czasem niemożliwe. To prawda, że bywa trudne i że im większa rana, tym trudniej wybaczyć. Bóg jednak zna ludzkie serca i wie, do czego są zdolne. Jeśli zachęca nas do przebaczania częstego i chętnego – to znaczy, że jesteśmy do tego zdolni.
  • Przypomnij sobie osoby, którym trudno Ci przebaczyć – osoby, od których przykrości, rany i krzywdy stoją Ci przed oczami lub są wciąż żywe w uczuciach i pamięci. Uświadom sobie, że sam Bóg uzdalnia cię do przebaczenia… a skoro uzdalnia, to i zachęca. Możesz powiedzieć do tych osób w sercu: w imieniu Jezusa Chrystusa przebaczam każdemu z osobna i wszystkim razem. Przebaczam także sobie samemu.
  • Przebaczając w wolnej, świadomej decyzji, otwierasz się na nową łaskę Ducha Świętego i zrzucasz kajdany, które demony lubią na nas nakładać przez pamięć krzywd. To prawda, że pamiętać możesz nadal, ale teraz w wolności i pokoju – tak, jak Żyjący Jezus pamięta swoją drogę krzyżową, upokorzenia, ból, rany i śmierć. Pomódl się o taką pamięć, jaką chce ukształtować w Tobie Bóg. Sposób, w jaki chrześcijanie wspominają krzywdy, jest wbrew światu – jest świadectwem Miłości Boga.

Oratio (modlitwa) i contemplatio (trwanie w obecności Boga)

Teraz zanieś przed Oblicze Boże to, co cię poruszyło w czasie rozważania. Może to być modlitwa przeproszenia, prośby, dziękczynienia, uwielbienia. Możesz modlić się tak: Panie Jezu Chryste, uczyń mnie świadkiem i uczniem Twojego przebaczenia.

Gdy zabraknie ci słów w modlitwie, to trwaj całym sobą przed Panem bez słów.

Actio (działanie) Czy przez rozważany fragment Bóg skłania cię w sercu do podjęcia jakiegoś konkretnego działania, jeśli tak to jakiego? Pytaj siebie: Co mam zrobić? Jak to zrobić? Kiedy to zrobić?