Archiwum z dnia: 17 listopada 2023

CHODZIĆ W DUCHU ŚWIĘTYM TO CORAZ PEŁNIEJ MÓWIĆ BOGU TAK

17.11.2023, piątek Św. Elżbiety Węgierskiej

Wyciszenie zapraszaj Ducha Świętego, aby On prowadził modlitwę, np.: „Duchu Święty, proszę Cię, pomóż mi usłyszeć to wszystko, co Bóg chce mi dziś powiedzieć”.

Lectio (czytanie) przeczytaj:

Ewangelia według św. Łukasza 17, 26-37

Jezus powiedział do swoich uczniów: «Jak działo się za dni Noego, tak będzie również za dni Syna Człowieczego: jedli i pili, żenili się i za mąż wychodziły aż do dnia, kiedy Noe wszedł do arki; a przyszedł potop i wygubił wszystkich. Podobnie jak działo się za czasów Lota: jedli i pili, kupowali i sprzedawali, sadzili i budowali, lecz w dniu, kiedy Lot wyszedł z Sodomy, spadł z nieba „deszcz ognia i siarki” i wygubił wszystkich; tak samo będzie w dniu, kiedy Syn Człowieczy się objawi. W owym dniu, kto będzie na dachu, a jego rzeczy w mieszkaniu, niech nie schodzi, by je zabrać; a kto na polu, niech również nie wraca do siebie. Miejcie w pamięci żonę Lota. Kto będzie się starał zachować swoje życie, straci je; a kto je straci, zachowa je. Powiadam wam: Tej nocy dwóch będzie na jednym posłaniu: jeden będzie wzięty, a drugi zostawiony. Dwie będą razem mleć na żarnach: jedna będzie wzięta, a druga zostawiona». Pytali Go: «Gdzie, Panie?» On im odpowiedział: «Gdzie jest padlina, tam zgromadzą się i sępy».

Ponawiaj czytanie, aż znajdziesz fragment, który Cię porusza. Zatrzymaj się na nim.

Meditatio (powtarzanie)

Przeczytaj 2-3 razy fragment, który Cię poruszył. Czytaj go powoli, delektując się każdym słowem. Pytaj siebie: „Co Bóg mówi do mnie?”.

Rozważanie – jeśli jednak nie znajdujesz fragmentu, który Cię porusza, możesz skorzystać z pomocy poniższego rozważania:

  • Przyjrzyjmy się sytuacjom do których nawiązuje Jezus. Noe nazwany jest przyjacielem Boga. Jako jedyny usłyszał Boży głos i mógł się wraz z rodziną uratować. Podobnie druga historia – wspomniana żona Lota należała do rodziny Abrahama – również przyjaciela Boga, który usłyszał ostrzeżenie i mógł uciec przed katastrofą. Dziś teologowie i historycy wspólnie tłumaczą te starotestamentalne historie jako wyjaśnienie pewnych katastrof opisanych w takiej perspektywie, by pokazać właśnie kwestię wagi relacji przyjaźni człowieka z Bogiem. Ludzie, którzy byli w przyjaźni z Bogiem, którzy umieli Go słuchać i Mu wierzyli, usłyszeli Jego ostrzeżenie, nic im się nie stało. Jezus mówi: tak samo będzie…, by uspokoić lęki, jakie w nas budzą wyobrażenia o Dniu Sądu. To znaczy, że Jego przyjaciele, ci którzy Go słuchają i są z Nim w kontakcie, nie muszą się obawiać, są pod Bożą opieką.

  • Jeden będzie wzięty, a drugi zostawiony – te obrazy pokazują po pierwsze, że jak pszenica z chwastem (z innej przypowieści)  na tym świecie zło jest wymieszane z dobrem. Granica nie biegnie przez zawody, stany społeczne, ale przez serca. Tylko Bóg zna dusze i ma władzą ostatecznie rozdzielić zło od dobra. Wyrazy wzięci i zostawieni podkreślają, że tylko Bóg może człowieka wziąć – wprowadzić do wiecznego życia. Człowiek swoją mocą nie dostanie się do nieba. Całym życiem uczymy się mówić Bogu TAK, przyjmować Jego wolę, pozwalać na działanie Ducha Św. w nas. To przygotowanie, ćwiczenie się i kształtowanie serca przez Ducha Św, aby w tym ostatecznym momencie także powiedzieć Mu TAK – by Jezus mógł nas wziąć do siebie.
  • Porównaj tę perspektywę ze swoim przeżywaniem wiary. Czy masz takie nastawienie – uczenia się, ćwiczenia w byciu coraz bardziej uległym i przyjmującym Boga? Czy swojej nadziei na niebo nie opierasz za bardzo na byciu dobrym, porządnym katolikiem? Czy nie pomijasz nieco kwestii relacji z Jezusem, słuchania Go, ufania Mu (bo to jest przecież o wiele trudniejsze i bardziej wymagające)? Czego potrzeba by odświeżyć/ jeszcze pogłębić Twoją przyjaźń z Jezusem?

Oratio (modlitwa) i contemplatio (trwanie w obecności Boga)

Teraz zanieś przed Oblicze Boże to, co cię poruszyło w czasie rozważania. Może to być modlitwa przeproszenia, prośby, dziękczynienia, uwielbienia. Możesz modlić się tak: Jezu proszę, pokaż mi, za czym tęskni Twoje serce, czego brakuje w naszej relacji?

Gdy zabraknie ci słów w modlitwie, to trwaj całym sobą przed Panem bez słów.

Actio (działanie) Czy przez rozważany fragment Bóg skłania cię w sercu do podjęcia jakiegoś konkretnego działania, jeśli tak to jakiego? Pytaj siebie: Co mam zrobić? Jak to zrobić? Kiedy to zrobić?