Archiwum z dnia: 7 września 2021

CHODZIĆ W DUCHU ŚWIĘTYM TO ZAKORZENIĆ SIĘ W JEZUSIE CHRYSTUSIE

07.09.2021, wtorek , Św. Melchiora Grodzieckiego

Wyciszenie zapraszaj Ducha Świętego, aby On prowadził modlitwę, np.: „Duchu Święty, proszę Cię, pomóż mi usłyszeć to wszystko, co Bóg chce mi dziś powiedzieć”.

Lectio (czytanie) przeczytaj:

List Św. Pawła do Kolosan 2, 6-15

Bracia:
Jak przejęliście naukę o Chrystusie Jezusie jako Panu, tak dalej w Nim postępujcie: zapuśćcie w Nim korzenie i na Nim dalej się budujcie, i umacniajcie się w wierze, jak was nauczono, pełni wdzięczności.
Baczcie, aby ktoś was nie zagarnął w niewolę przez tę filozofię będącą wierutnym oszustwem, opartą na ludzkiej tylko tradycji, na żywiołach świata, a nie na Chrystusie. W Nim bowiem mieszka cała Pełnia: Bóstwo na sposób ciała, a zostaliście napełnieni w Nim, który jest Głową wszelkiej Zwierzchności i Władzy. I w Nim też otrzymaliście obrzezanie, nie z ręki ludzkiej, lecz Chrystusowe obrzezanie, polegające na zupełnym wyzbyciu się grzesznego ciała, jako razem z Nim pogrzebani w chrzcie, w którym też razem zostaliście wskrzeszeni przez wiarę w moc Boga, który Go wskrzesił.
I was, umarłych na skutek występków i „nieobrzezania” waszego grzesznego ciała, razem z Nim przywrócił do życia. Darował nam wszystkie występki, skreślił zapis dłużny, przygniatający nas nakazami. To właśnie, co było naszym przeciwnikiem, usunął z drogi, przygwoździwszy do krzyża. Dzięki Niemu po rozbrojeniu Zwierzchności i Władz jawnie wystawił je na pokaz, powiódłszy je w triumfalnym pochodzie.

Ponawiaj czytanie, aż znajdziesz fragment, który Cię porusza. Zatrzymaj się na nim.

Meditatio (powtarzanie)

Przeczytaj 2-3 razy fragment, który Cię poruszył. Czytaj go powoli, delektując się każdym słowem. Pytaj siebie: „Co Bóg mówi do mnie?”.

Rozważanie – jeśli jednak nie znajdujesz fragmentu, który Cię porusza, możesz skorzystać z pomocy poniższego rozważania:

  • Dzisiejsze Słowo przychodzi w bardzo dobrym czasie. Wokół mnie przelewa się burza, która trzęsie murami Kościoła. Co rusz w mediach słyszę o kolejnych osobach duchownych oraz świeckich i ich grzechach: pychy, chciwości, nieczystości, kłamstwa itd. Pojawiają się też głosiciele końca świata i czasów apokaliptycznych. W internecie huczy od konferencji, w których odczytują „na nowo” objawienia i Słowo Boże, aby udowodnić, że koniec jest bliski. Pandemia wzbudza strach i izoluje nas od siebie.
  • W tym całym zamęcie, słowa zapisane przez św. Pawła są otrzeźwieniem i tchną nadzieją „Jak przejęliście naukę o Chrystusie Jezusie jako Panu, tak dalej w Nim postępujcie: zapuśćcie w Nim korzenie i na Nim dalej się budujcie, i umacniajcie się w wierze, jak was nauczono, pełni wdzięczności” To właśnie Jezus Chrystus jest tą „latarnią” w czasie burzy. On jest dla mnie w sakramentach, karmi mnie Swoim Ciałem, a w Ewangelii daje mi Słowo, które umacnia.
  • Św. Paweł nie ukrywa, że jesteśmy grzeszni i wciąż umieramy „na skutek występków i „nieobrzezania” waszego grzesznego ciała”. Jednak przypomina, że to Jezus zwyciężył grzech „usunął z drogi, przygwoździwszy do krzyża”, ponieważ On jest „Głową wszelkiej Zwierzchności i Władzy”.
  • Dlatego zapraszam cię byś wyłączył kolejną konferencję, zamknął internet i przez chwilę zapomniał o całym zamieszaniu wokół ciebie. Znajdź ustronne miejsce, najlepiej w obecności Najświętszego Sakramentu, otwórz Pismo Św. i daj Jezusowi czas, by cię przemieniał i aby „przywrócił do życia”.

Oratio (modlitwa) i contemplatio (trwanie w obecności Boga)

Teraz zanieś przed Oblicze Boże to, co cię poruszyło w czasie rozważania. Może to być modlitwa przeproszenia, prośby, dziękczynienia, uwielbienia. Możesz modlić się tak: Panie Jezu proszę o wiarę, ndzieję i miłość. Proszę o tę MIŁOŚĆ, która przemieni mnie na Twoje podobieństwo. Chcę kochać siebie i innych, tak jak Ty mnie umiłowałeś.

Gdy zabraknie ci słów w modlitwie, to trwaj całym sobą przed Panem bez słów.

Actio (działanie) Czy przez rozważany fragment Bóg skłania cię w sercu do podjęcia jakiegoś konkretnego działania, jeśli tak to jakiego? Pytaj siebie: Co mam zrobić? Jak to zrobić? Kiedy to zrobić?