Archiwum z dnia: 29 września 2021

CHODZIĆ W DUCHU ŚWIĘTYM, TO OCZEKIWAĆ WIĘCEJ

29.09.2021, środa , Święto świętych Archaniołów Michała, Gabriela i Rafała

Wyciszenie zapraszaj Ducha Świętego, aby On prowadził modlitwę, np.: „Duchu Święty, proszę Cię, pomóż mi usłyszeć to wszystko, co Bóg chce mi dziś powiedzieć”.

Lectio (czytanie) przeczytaj:

Ewangelia według św. Jana 1,47-51

Jezus ujrzał, jak Natanael zbliżał się do Niego, i powiedział o nim: „Patrz, to prawdziwy Izraelita, w którym nie ma podstępu”. Powiedział do Niego Natanael: „Skąd mnie znasz?” Odrzekł mu Jezus: „Widziałem cię, zanim cię zawołał Filip, gdy byłeś pod drzewem figowym”. Odpowiedział Mu Natanael: „Rabbi, Ty jesteś Synem Bożym, Ty jesteś królem Izraela!” Odparł mu Jezus: „Czy dlatego wierzysz, że powiedziałem ci: «Widziałem cię pod drzewem figowym»? Zobaczysz jeszcze więcej niż to”. Potem powiedział do niego: „Zaprawdę, zaprawdę, powiadam wam: Ujrzycie niebiosa otwarte i aniołów Bożych wstępujących i zstępujących na Syna Człowieczego”.

Ponawiaj czytanie, aż znajdziesz fragment, który Cię porusza. Zatrzymaj się na nim.

Meditatio (powtarzanie)

Przeczytaj 2-3 razy fragment, który Cię poruszył. Czytaj go powoli, delektując się każdym słowem. Pytaj siebie: „Co Bóg mówi do mnie?”.

Rozważanie – jeśli jednak nie znajdujesz fragmentu, który Cię porusza, możesz skorzystać z pomocy poniższego rozważania:

  • W dzisiejszą Uroczystość Św. Archaniołów Michała, Gabriela oraz Rafała, Kościół przypomina nam o wielkich i potężnych duchach opiekunach Narodu Wybranego oraz opiekunach Kościoła. Potężne, ale skromne w swojej wielkości. Stojące w gotowości przed tronem Boga żywego. Warto się z nimi zaprzyjaźnić, aby doświadczyć ich potężnej ochrony.
  • Aniołowie są niezawodni w nieporozumieniach ze współmałżonkiem, dziećmi oraz z osobami, z którymi się zwyczajnie nierozumiemy. Są ochroną przed złem, z którym sobie nie radzimy. Czy zaprosiłeś tych wielkich przyjaciół człowieka do swojego życia? Czy doświadczasz ich ochrony?
  • Dzisiejsza Ewangelia wyraźnie akcentuje i afirmuje postawę Natanaela: Oto prawdziwy Izraelita, w którym nie ma podstępu. To sedno rozmowy Jezusa z Natanaelem. Pochwała jego bezkompromisowości. Wiara tego apostoła jest przyczyną zaproszenia go, aby oczekiwał na większe rzeczy niż te, które do tej pory oglądał, a związane wprost z aniołami. Wiara to fundament naszej przemiany i wielkich rzeczy. Czy wzrastasz w wierze? Czy żyjesz bez kompromisów ze złem?

Oratio (modlitwa) i contemplatio (trwanie w obecności Boga)

Teraz zanieś przed Oblicze Boże to, co cię poruszyło w czasie rozważania. Może to być modlitwa przeproszenia, prośby, dziękczynienia, uwielbienia. Możesz modlić się tak: Jezu, dziękuję Ci za moich potężnych przyjaciół niebieskich. Uzdolnij mnie do tego, abym nie wybierała kompromisów ze złem.

Gdy zabraknie ci słów w modlitwie, to trwaj całym sobą przed Panem bez słów.

Actio (działanie) Czy przez rozważany fragment Bóg skłania cię w sercu do podjęcia jakiegoś konkretnego działania, jeśli tak to jakiego? Pytaj siebie: Co mam zrobić? Jak to zrobić? Kiedy to zrobić?