Archiwum z dnia: 21 września 2021

CHODZIĆ W DUCHU ŚWIĘTYM TO PRZYJĄĆ SWOJE POWOŁANIE

21.09.2021, wtorek , Święto św. Mateusza, Apostoła i Ewangelisty

Wyciszenie zapraszaj Ducha Świętego, aby On prowadził modlitwę, np.: „Duchu Święty, proszę Cię, pomóż mi usłyszeć to wszystko, co Bóg chce mi dziś powiedzieć”.

Lectio (czytanie) przeczytaj:

List św. Pawła do Efezjan 4, 1-7. 11-13

Bracia:
Zachęcam was ja, więzień w Panu, abyście postępowali w sposób godny powołania, jakim zostaliście wezwani, z całą pokorą i cichością, z cierpliwością, znosząc siebie nawzajem w miłości. Usiłujcie zachować jedność Ducha dzięki więzi, jaką jest pokój. Jedno jest Ciało i jeden Duch, bo też zostaliście wezwani w jednej nadziei, jaką daje wasze powołanie. Jeden jest Pan, jedna wiara, jeden chrzest. Jeden jest Bóg i Ojciec wszystkich, który jest i działa ponad wszystkimi, przez wszystkich i we wszystkich.
Każdemu z nas została dana łaska według miary daru Chrystusowego. I On ustanowił jednych apostołami, innych prorokami, innych ewangelistami, innych pasterzami i nauczycielami dla przysposobienia świętych do wykonywania posługi, celem budowania Ciała Chrystusowego, aż dojdziemy wszyscy razem do jedności wiary i pełnego poznania Syna Bożego, do człowieka doskonałego, do miary wielkości według Pełni Chrystusa.

Ponawiaj czytanie, aż znajdziesz fragment, który Cię porusza. Zatrzymaj się na nim.

Meditatio (powtarzanie)

Przeczytaj 2-3 razy fragment, który Cię poruszył. Czytaj go powoli, delektując się każdym słowem. Pytaj siebie: „Co Bóg mówi do mnie?”.

Rozważanie – jeśli jednak nie znajdujesz fragmentu, który Cię porusza, możesz skorzystać z pomocy poniższego rozważania:

  • Dzisiejszy świat stawia przede mną coraz to nowe wyzwania. Mówi: „Masz być najlepszy! Tylko ty decydujesz kim i gdzie jesteś! Znajdź swoje słabości i pokonaj je. Możesz osiągać sukces, jeśli zapragniesz.” Staje przede mną obraz ojca, który ma czas na sport i hobby, spędza popołudnia z dziećmi i wieczory na romantycznych chwilach z żoną. No i oczywiście jest człowiekiem sukcesu.
  • Nie potrafię być najlepszy. Jestem dobry w wielu aspektach, w większości średni, ale mam przecież też słabości oraz ograniczenia. I co najtrudniejsze, walczę ale wciąż przegrywam z moimi grzechami. To budzi frustrację!
  • Św. Paweł tymczasem pisze bym postępował „godny powołania, jakim zostaliście wezwani, z całą pokorą i cichością, z cierpliwością, znosząc siebie nawzajem w miłości” oraz „każdemu z nas została dana łaska według miary daru Chrystusowego”. Pan Jezus powołał mnie i uzdolnił do konkretnego zadania. Otrzymałem wszystko, co mi potrzeba i to w odpowiedniej ilości. Dzięki swojej pracy, wzmacniany błogosławieństwem i darami Ducha Św., mogę się rozwijać, ale po to, by dawać miłość i służyć przez bycie dobrym mężem, ojcem, pracownikiem. Jezus daje mi Miłość, uzdalnia mnie i prowadzi na drodze ku zbawieniu.
  • Zatrzymaj się proszę nad tym fragmentem. Zastanów się, co jest twoim celem życia? Czy jest to miłość? Poproś Pana Jezusa, by pokazał ci twoje powołanie? Zastanów się, jakie dary i zdolności powodują, że możesz je realizować? Nazwij swoje słabości i oddaj je Jezusowi. Uwierz, że Bóg cię kocha.

Oratio (modlitwa) i contemplatio (trwanie w obecności Boga)

Teraz zanieś przed Oblicze Boże to, co cię poruszyło w czasie rozważania. Może to być modlitwa przeproszenia, prośby, dziękczynienia, uwielbienia. Możesz modlić się tak: Panie Jezu, proszę abyś wzmacniał mnie swoją Miłością i prowadził w moim powołaniu.

Gdy zabraknie ci słów w modlitwie, to trwaj całym sobą przed Panem bez słów.

Actio (działanie) Czy przez rozważany fragment Bóg skłania cię w sercu do podjęcia jakiegoś konkretnego działania, jeśli tak to jakiego? Pytaj siebie: Co mam zrobić? Jak to zrobić? Kiedy to zrobić?