Archiwum z dnia: 10 listopada 2022

CHODZIĆ W DUCHU ŚWIĘTYM TO ODKRYWAĆ KRÓLESTWO BOŻE W SOBIE

10.11.2022, czwartek , Św. Leona Wielkiego, papieża i doktora Kościoła

Wyciszenie zapraszaj Ducha Świętego, aby On prowadził modlitwę, np.: „Duchu Święty, proszę Cię, pomóż mi usłyszeć to wszystko, co Bóg chce mi dziś powiedzieć”.

Lectio (czytanie) przeczytaj:

Ewangelia według. św. Łukasza 17, 20-25

Jezus zapytany przez faryzeuszów, kiedy przyjdzie królestwo Boże, odpowiedział im: „Królestwo Boże nie przyjdzie dostrzegalnie; i nie powiedzą: «Oto tu jest» albo: «tam». Oto bowiem królestwo Boże jest pośród was”.
Do uczniów zaś rzekł: „Przyjdzie czas, kiedy zapragniecie ujrzeć choćby jeden z dni Syna Człowieczego, a nie zobaczycie. Powiedzą wam: «Oto tam» lub: «oto tu». Nie chodźcie tam i nie biegnijcie za nimi. Bo jak błyskawica, gdy zabłyśnie, świeci od jednego krańca widnokręgu aż do drugiego, tak będzie z Synem Człowieczym w dniu Jego.
Wpierw jednak musi wiele wycierpieć i być odrzuconym przez to pokolenie”.

Ponawiaj czytanie, aż znajdziesz fragment, który Cię porusza. Zatrzymaj się na nim.

Meditatio (powtarzanie)

Przeczytaj 2-3 razy fragment, który Cię poruszył. Czytaj go powoli, delektując się każdym słowem. Pytaj siebie: „Co Bóg mówi do mnie?”.

Rozważanie – jeśli jednak nie znajdujesz fragmentu, który Cię porusza, możesz skorzystać z pomocy poniższego rozważania:

  • „Królestwo Boże nie przyjdzie dostrzegalnie”. Królestwo Boże przyszło na świat w osobie Jezusa. Jeśli przyjmiemy tę prawdę i będziemy realizować wezwanie Jezusa do miłości, królestwo to stanie się udziałem każdego z nas. „królestwo Boże to nie sprawa tego, co się je i pije, ale to sprawiedliwość, pokój i radość w Duchu Świętym” (Rz 14,17). Królestwo Boże, to nie układ polityczny, lecz obecność Ducha Świętego w życiu ludzi. Przejawia się ona w postawie miłości, wzajemnej życzliwości. Pan Bóg buduje królestwo w naszych sercach. Jeśli otwieramy się na Niego, pokój będzie gościł w nas. Czy odnajduję w sobie królestwo Boże? Po czym to poznaję?
  • „Nie chodźcie tam i nie biegnijcie za nimi” Często tracimy czas na gonienie za nowinkami, z wielką uwagą wypatrujemy różnych sensacji. Przez to umykają nam sprawy, które winny przygotowywać nas do tego, co jest najważniejsze w naszym życiu: do ostatecznego spotkania z Bogiem. Ile czasu dziennie poświęcam na słuchanie wiadomości w radio, telewizji? Ile czasu poświęcam na modlitwę – spotkanie z Bogiem?
  • Wpierw musi jednak wiele wycierpieć i być odrzuconym”. W naszym życiu przychodzą i będą przychodzić trudności. Niesienie Chrystusa innym wymaga odwagi i wiary. Często powoduje odrzucenie i niewdzięczność. Ale Jezus nie pozostawia nas samych. Jest z nami w sakramentach, w Słowie Bożym, umacnia nas do owocnej służby. Co robię, gdy doświadczam trudności? Gdzie szukam umocnienia?

Oratio (modlitwa) i contemplatio (trwanie w obecności Boga)

Teraz zanieś przed Oblicze Boże to, co cię poruszyło w czasie rozważania. Może to być modlitwa przeproszenia, prośby, dziękczynienia, uwielbienia. Możesz modlić się tak: Panie Jezu pomóż mi codziennie, wytrwale w cichości serca budować Twoje Królestwo i nieść je z miłością drugiemu człowiekowi.

Gdy zabraknie ci słów w modlitwie, to trwaj całym sobą przed Panem bez słów.

Actio (działanie) Czy przez rozważany fragment Bóg skłania cię w sercu do podjęcia jakiegoś konkretnego działania, jeśli tak to jakiego? Pytaj siebie: Co mam zrobić? Jak to zrobić? Kiedy to zrobić?