Archiwum z dnia: 11 listopada 2022

CHODZIĆ W DUCHU ŚWIĘTYM, TO CZUWAĆ NAD SWOIM SERCEM

11.11.2022, piątek , Św. Marcina z Tours, biskupa

Wyciszenie zapraszaj Ducha Świętego, aby On prowadził modlitwę, np.: „Duchu Święty, proszę Cię, pomóż mi usłyszeć to wszystko, co Bóg chce mi dziś powiedzieć”.

Lectio (czytanie) przeczytaj:

Ewangelia według św. Łukasza 17, 26-37

Jezus powiedział do swoich uczniów:
«Jak działo się za dni Noego, tak będzie również za dni Syna Człowieczego: jedli i pili, żenili się i za mąż wychodziły aż do dnia, kiedy Noe wszedł do arki; a przyszedł potop i wygubił wszystkich. Podobnie jak działo się za czasów Lota: jedli i pili, kupowali i sprzedawali, sadzili i budowali, lecz w dniu, kiedy Lot wyszedł z Sodomy, spadł z nieba „deszcz ognia i siarki” i wygubił wszystkich; tak samo będzie w dniu, kiedy Syn Człowieczy się objawi.
W owym dniu, kto będzie na dachu, a jego rzeczy w mieszkaniu, niech nie schodzi, by je zabrać; a kto na polu, niech również nie wraca do siebie. Miejcie w pamięci żonę Lota. Kto będzie się starał zachować swoje życie, straci je; a kto je straci, zachowa je.
Powiadam wam: Tej nocy dwóch będzie na jednym posłaniu: jeden będzie wzięty, a drugi zostawiony. Dwie będą razem mleć na żarnach: jedna będzie wzięta, a druga zostawiona».
Pytali Go: «Gdzie, Panie?» On im odpowiedział: «Gdzie jest padlina, tam zgromadzą się i sępy».

Ponawiaj czytanie, aż znajdziesz fragment, który Cię porusza. Zatrzymaj się na nim.

Meditatio (powtarzanie)

Przeczytaj 2-3 razy fragment, który Cię poruszył. Czytaj go powoli, delektując się każdym słowem. Pytaj siebie: „Co Bóg mówi do mnie?”.

Rozważanie – jeśli jednak nie znajdujesz fragmentu, który Cię porusza, możesz skorzystać z pomocy poniższego rozważania:

  • Współczesny człowiek tak daleko odszedł od swojego serca, że nie wie co się dzieje w jego wnętrzu. Reagujemy gniewem, złością, buntem, arogancją i twierdzimy, że już tacy jesteśmy.  Dzisiejsza Ewangelia mówi o tym jednoznacznie: Tej nocy dwóch będzie na jednym posłaniu: jeden będzie wzięty, a drugi zostawiony. Wzięcie lub zostawienie zależeć będzie od tego, jakie jest i będzie nasze serce. Ten, który będzie przechodził będzie patrzył na ludzkie serce. Nie będą miały znaczenia zajmowane stanowiska, tytuły naukowe, ilość pieniędzy na koncie. Ważne będzie tylko to, czy reagowaliśmy na Boże zaproszenia, wołania, napomnienia, ostrzeżenia i co z tym zrobiliśmy. Czy jesteś świadomy tego co się dzieje w twoim sercu? Czy znasz przyczyny swojego gniewu, lęku, poirytowania?

  • Dzisiejsza Ewangelia zachęca nas do czuwania, abyśmy nie przespali Bożego nawiedzenia. Boże nawiedzenia mogą być różne. Najpierw może to być nawiedzenie łagodne, ponieważ Bóg przychodzi ze swoim pokojem. Aby być wrażliwym na takie nawiedzenia potrzebujemy być wrażliwymi na nasze serce. Potrzebujemy zasiadać na modlitwie ze Słowem Bożym, aby trenować wrażliwość na Boże nawiedzenia, Boże natchnienia. Gdy człowiek nie reaguje, Bóg przychodzi z mocniejszymi doświadczeniami, aby nas wyrwać z objęć grzechu, aby wybudzać z letargu, gnuśności czy obojętności na człowieka. Bóg żywy zaprasza nas do przygotowania się do tego ostatniego nawiedzenia. Jak działo się za dni Noego, tak będzie również za dni Syna Człowieczego: jedli i pili, żenili się i za mąż wychodziły aż do dnia, kiedy Noe wszedł do arki; a przyszedł potop i wygubił wszystkich. Ile czasu poświęcasz na modlitwę ze Słowem Bożym? Kiedy miałeś ostatnio swoje nawiedzenie?

Oratio (modlitwa) i contemplatio (trwanie w obecności Boga)

Teraz zanieś przed Oblicze Boże to, co cię poruszyło w czasie rozważania. Może to być modlitwa przeproszenia, prośby, dziękczynienia, uwielbienia. Możesz modlić się tak: Koronka biblijna z tekstu.
DUŻE PACIORKI: Jak działo się za dni Noego, tak będzie również za dni Syna Człowieczego: jedli i pili, żenili się i za mąż wychodziły aż do dnia, kiedy Noe wszedł do arki; a przyszedł potop i wygubił wszystkich.
MAŁE PACIORKI: Tak samo będzie w dniu, kiedy Syn Człowieczy się objawi.

Gdy zabraknie ci słów w modlitwie, to trwaj całym sobą przed Panem bez słów.

Actio (działanie) Czy przez rozważany fragment Bóg skłania cię w sercu do podjęcia jakiegoś konkretnego działania, jeśli tak to jakiego? Pytaj siebie: Co mam zrobić? Jak to zrobić? Kiedy to zrobić?