Archiwum z dnia: 12 listopada 2022

CHODZIĆ W DUCHU SPRAWIEDLIWOŚCI

12.11.2022, sobota , Św. Jozafata, biskupa i męczennika

Wyciszenie zapraszaj Ducha Świętego, aby On prowadził modlitwę, np.: „Duchu Święty, proszę Cię, pomóż mi usłyszeć to wszystko, co Bóg chce mi dziś powiedzieć”.

Lectio (czytanie) przeczytaj:

Psalm 112, 1-6

Błogosławiony człowiek, który boi się Pana i wielką radość znajduje w Jego przykazaniach. Potomstwo jego będzie potężne na ziemi, dostąpi błogosławieństwa pokolenie prawych. Dobrobyt i bogactwo będą w jego domu, a jego sprawiedliwość będzie trwała zawsze. On wschodzi w ciemnościach jak światło dla prawych, łagodny, miłosierny i sprawiedliwy. Dobrze się wiedzie człowiekowi, który z litości pożycza i swymi sprawami zarządza uczciwie. Sprawiedliwy nigdy się nie zachwieje i pozostanie w wiecznej pamięci.

Ponawiaj czytanie, aż znajdziesz fragment, który Cię porusza. Zatrzymaj się na nim.

Meditatio (powtarzanie)

Przeczytaj 2-3 razy fragment, który Cię poruszył. Czytaj go powoli, delektując się każdym słowem. Pytaj siebie: „Co Bóg mówi do mnie?”.

Rozważanie – jeśli jednak nie znajdujesz fragmentu, który Cię porusza, możesz skorzystać z pomocy poniższego rozważania:

  • Pierwsze zdanie to błogosławieństwo nad człowiekiem, który boi się Pana i znajduje radość w przykazaniach. Następne wersety to obietnice Boga dla tych, którzy decydują się na wierność wobec Niego. Potężne potomstwo, dobrobyt i bogactwo. Powodzenie, wieczna pamięć. Stałość. Jednym słowem – pełnia błogosławieństwa nie tylko duchowego, ale i materialnego, rodzinnego etc. Wśród peanów powtarza się, niby refren, jedno słowo: sprawiedliwy. Jego sprawiedliwość będzie trwała zawsze. Łagodny, miłosierny i sprawiedliwy. Sprawiedliwy nigdy się nie zachwieje. Dlaczego sprawiedliwość jako cecha osoby czczącej Pana Boga jest tak wyraźnie wyakcentowana?
  • On wschodzi w ciemnościach jak światło dla prawych, łagodny, miłosierny i sprawiedliwy. Ten wers zawsze przypomina mi się w Wielką Noc; brzmi jak opis Jezusa Zmartwychwstałego. Nasze światło, Pan łagodny, miłosierny i sprawiedliwy. Sprawiedliwy nie w tym znaczeniu, że dobro nagradza, a zło karci. Sprawiedliwy – to znaczy ujmujący się za pokrzywdzonymi, biorący w obronę uciskanych, nie przechodzący obojętnie obok krzywdy. Bóg jest sprawiedliwy: gdy ktoś nas krzywdzi, On utożsamia się z nami.
  • Jezus. Jego sprawiedliwość będzie trwała zawsze, nigdy się nie zachwieje i pozostanie w wiecznej pamięci. Trzymaj się mocno Jego obietnic. Obserwując obecnie świat może wydawać się nam, że Bóg już całkiem zniknął z serc ludzi, Kościół upada, dobro zamiera i wszystko, co wartościowe, zmierza ku upadkowi. Są tacy, którzy wieszczą nadejście ciemności i rychły koniec świata. Ty nie narzekaj, nie złorzecz, nie prorokuj złym słowem, nie spodziewaj się zła ani go nie przewiduj. Patrz na Jezusa z pełnym przekonaniem, że nawet jeśli świat się zawali (może ogólnie cały, a może tylko twój osobisty), to sprawiedliwość Jezusa będzie trwała zawsze i nigdy się nie zachwieje. On wschodzi w ciemnościach jak światło – także dla ciebie.

Oratio (modlitwa) i contemplatio (trwanie w obecności Boga)

Teraz zanieś przed Oblicze Boże to, co cię poruszyło w czasie rozważania. Może to być modlitwa przeproszenia, prośby, dziękczynienia, uwielbienia. Możesz modlić się tak: Jezu, bądź światłem mojego życia, chcę naśladować Ciebie.

Gdy zabraknie ci słów w modlitwie, to trwaj całym sobą przed Panem bez słów.

Actio (działanie) Czy przez rozważany fragment Bóg skłania cię w sercu do podjęcia jakiegoś konkretnego działania, jeśli tak to jakiego? Pytaj siebie: Co mam zrobić? Jak to zrobić? Kiedy to zrobić?