Archiwum z dnia: 3 stycznia 2023

PRZYJĄĆ PANA TO DOTRZEC, ŻE WCZEŚNIEJ GO NIE ZNAŁEM

03.01.2023, wtorek , Najświętszego Imienia Jezus

Wyciszenie zapraszaj Ducha Świętego, aby On prowadził modlitwę, np.: „Duchu Święty, proszę Cię, pomóż mi usłyszeć to wszystko, co Bóg chce mi dziś powiedzieć”.

Lectio (czytanie) przeczytaj:

Ewangelia według św. Jana 1,29-34

Nazajutrz Jan zobaczył Jezusa, nadchodzącego ku niemu, i rzekł: Oto Baranek Boży, który gładzi grzech świata. To jest Ten, o którym powiedziałem: Po mnie przyjdzie Mąż, który mnie przewyższył godnością, gdyż był wcześniej ode mnie. Ja Go przedtem nie znałem, ale przyszedłem chrzcić wodą w tym celu, aby On się objawił Izraelowi. Jan dał takie świadectwo: Ujrzałem Ducha, który jak gołębica zstępował z nieba i spoczął na Nim. Ja Go przedtem nie znałem, ale Ten, który mnie posłał, abym chrzcił wodą, powiedział do mnie: Ten, nad którym ujrzysz Ducha zstępującego i spoczywającego nad Nim, jest Tym, który chrzci Duchem świętym. Ja to ujrzałem i daję świadectwo, że On jest Synem Bożym.

Ponawiaj czytanie, aż znajdziesz fragment, który Cię porusza. Zatrzymaj się na nim.

Meditatio (powtarzanie)

Przeczytaj 2-3 razy fragment, który Cię poruszył. Czytaj go powoli, delektując się każdym słowem. Pytaj siebie: „Co Bóg mówi do mnie?”.

Rozważanie – jeśli jednak nie znajdujesz fragmentu, który Cię porusza, możesz skorzystać z pomocy poniższego rozważania:

  • Jan Chrzciciel był synem kapłana Zachariasza i jego przyszłość mogła być związana ze świątynią. Mógłby służyć Bogu i ludziom piastując urząd kapłana albo pomocnika kapłana. Jan poszedł inną drogą życia. Stał się pustelnikiem. Według Łk 1, 15-16 Jan już w łonie matki został napełniony Duchem Świętym. Duch Święty pociągnął go do życia pustelniczego, które bardziej niż życie kapłańskie przyczyniło się do objawienia się Boga w życiu innych ludzi. Czy będąc chrześcijaninem odkrywasz w swoim sercu poruszenia do spraw i działań, które umożliwią Bogu, dzięki tobie, wejście w życie innych ludzi na większą skalę? Może wiąże się to ze zmianą drogi życiowej albo zaangażowania w projekty społeczne zgodnie ze Twoim stanem życia? Coś, co wydaje się trudne, wymagające wyrzeczeń. Czy widzisz swoje wewnętrzne i zewnętrzne zmagania z tymi poruszeniami? Czy jesteś w stanie podjąć je?
  • „Ja Go przedtem nie znałem, ale Ten, który mnie posłał, .., powiedział do mnie:” Jan był napełniony Duchem Świętym, dlatego znakomicie czytał w swoim sercu poruszenia Ducha Bożego. To Duch posłał go aby chrzcił ludzi wodą oraz powiedział w jaki sposób rozpozna Mesjasza. Jan dał głośno wyraz temu co usłyszał i zobaczył. Głośne wyznanie Jan Chrzciciela usłyszał i spisał jego uczeń Jan Ewangelista. Kiedy Jan Chrzciciel przebywał w więzieniu, docierały do niego informacje odnośnie działalności Jezusa. Jan Chrzciciel nabrał wątpliwości (Łk 7, 18-23) czy Jezus jest Mesjaszem mimo wcześniejszego potwierdzenia przez Ducha Bożego. Miał on inne wyobrażenie o Mesjaszu. Czy pojawiają się w Twoim sercu wątpliwości odnośnie Twojej wiary? Czy docierające informacje odnośnie życia ludzi Kościoła budzą w Tobie wątpliwości w wierze? Na czym osadzona jest Twoja wiara? Czy szukasz upewniania się w swojej wierze? Czy szukasz potwierdzenia na modlitwie, w obecności Jezusa a także u ludzi, „napełnionych Duchem Świętym”?
  • „Ja to ujrzałem i daję świadectwo, że On jest Synem Bożym.” Czy ujrzałeś w swoim życiu, że Jezus jest Synem Bożym i dajesz swoim życiem tego świadectwo? Czy dostrzegłeś w swoim sercu ten moment, „że go wcześniej nie znałeś a  potem ujrzałeś”? Kiedy to się stało? Co to było? Miłość małżeńska, miłość rodzicielska,  relacje rodzinne, choroba, kryzys życiowy? Czy może kryzys wiary albo podważenie swojego myślenia o swojej dotychczasowej wierze? Czy w swoim codziennym życiu widzisz świadectwo „ujrzenia Jezusa”?

Oratio (modlitwa) i contemplatio (trwanie w obecności Boga)

Teraz zanieś przed Oblicze Boże to, co cię poruszyło w czasie rozważania. Może to być modlitwa przeproszenia, prośby, dziękczynienia, uwielbienia. Możesz modlić się tak: W chwili ciszy na modlitwie stań w wyobrażni przed Jezusem i powiedz mu o swojej wierze w niego. Co budzi Twoje wątpliwości, czego nie rozumiesz, na czym Twoja wiara się osadza. Bądź uczciwy względem siebie. Zapytaj jak bardziej możesz poznać go poznać, gdzie go spotkać?

Gdy zabraknie ci słów w modlitwie, to trwaj całym sobą przed Panem bez słów.

Actio (działanie) Czy przez rozważany fragment Bóg skłania cię w sercu do podjęcia jakiegoś konkretnego działania, jeśli tak to jakiego? Pytaj siebie: Co mam zrobić? Jak to zrobić? Kiedy to zrobić?