Archiwum z dnia: 9 stycznia 2023

CHODZIĆ W DUCHU ŚWIĘTYM, TO POMAGAĆ INNYM, BY ŻYLI EWANGELIĄ

09.01.2023, poniedziałek

Wyciszenie zapraszaj Ducha Świętego, aby On prowadził modlitwę, np.: „Duchu Święty, proszę Cię, pomóż mi usłyszeć to wszystko, co Bóg chce mi dziś powiedzieć”.

Lectio (czytanie) przeczytaj:

Ewangelia według św. Marka 1, 14-20

Kiedy Jan został uwięziony, Jezus przybył do Galilei, głosząc Ewangelię Bożą. Mówił: „Czas się wypełnił i „Nadchodzi już królestwo Boże! Nawracajcie się i wierzcie w Ewangelię”. Przechodząc obok Jeziora Galilejskiego, zobaczył Szymona i Andrzeja, brata Szymona, jak zarzucali sieci w jezioro; byli bowiem rybakami. Jezus powiedział do nich: „Pójdźcie za Mną, a sprawię, że staniecie się rybakami ludzi”. Oni natychmiast zostawili sieci i poszli za Nim. A gdy uszedł nieco dalej, zobaczył Jakuba, syna Zebedeusza, i jego brata Jana. Oni też byli w łodzi i naprawiali sieci. Zaraz ich powołał, a oni zostawili w łodzi swego ojca, Zebedeusza, razem z najemnikami i poszli za Nim.

Ponawiaj czytanie, aż znajdziesz fragment, który Cię porusza. Zatrzymaj się na nim.

Meditatio (powtarzanie)

Przeczytaj 2-3 razy fragment, który Cię poruszył. Czytaj go powoli, delektując się każdym słowem. Pytaj siebie: „Co Bóg mówi do mnie?”.

Rozważanie – jeśli jednak nie znajdujesz fragmentu, który Cię porusza, możesz skorzystać z pomocy poniższego rozważania:

  • „Czas się wypełnił i nadchodzi już królestwo Boże! Nawracajcie się i wierzcie w Ewangelię” to jakby misja życia Jezusa, do której najpierw powołał Apostołów, a teraz powołuje każdego z nas. Żeby być świadkami prawdy o Królestwie Bożym, heroldami Ewangelii, w nas samych codziennie musi codziennie dokonywać się nawrócenie. Metanoia, czyli przemiana serca, jest zadaniem na całe życie dla każdego ochrzczonego.
  • Codziennie wierzyć i ufać Bogu coraz mocniej. Codziennie patrzeć głębiej, odkrywać Go i poznawać coraz bardziej. Codziennie pracować nad sercem i sumieniem. Kiedy ostatni raz robiłeś rachunek sumienia? Niezależnie od tego, czy było to wczoraj czy dość dawno temu, postanów, że zaczniesz go robić codziennie. I że każdy rachunek sumienia zaczniesz od wdzięczności Bogu za to, co się wydarzyło w ciągu dnia, za co możesz Mu podziękować, bo wdzięczność każdego dnia realnie przemienia nasze serca.

  • Apostołowie łowili ryby. Jezus powiedział im, że będą łowić ludzi. Ryby łowi się na przynętę na haczyk, i po to, by je zjeść. Człowieka Bóg chce złowić prawdą, by go uwolnić. Mamy być rybakami ludzi, ale nie zapominajmy, że jednocześnie jesteśmy rybami, które wielu chce złowić na tłuste robaki przynęty. Nie dajmy się na nie złapać. Dajmy się złowić w sieci prawdy i miłości Bożej.

Oratio (modlitwa) i contemplatio (trwanie w obecności Boga)

Teraz zanieś przed Oblicze Boże to, co cię poruszyło w czasie rozważania. Może to być modlitwa przeproszenia, prośby, dziękczynienia, uwielbienia. Możesz modlić się tak: Panie, chcę jak Apostołowie być Twoim rybakiem. Nie pozwól mi więc być rybą, którą świat chce złowić na łatwe i tanie przynęty. Chcę dać złowić się Tobie do wolności i potem umieć pokazywać Ciebie innym. Proszę uzdolnij mnie do tego.

Gdy zabraknie ci słów w modlitwie, to trwaj całym sobą przed Panem bez słów.

Actio (działanie) Czy przez rozważany fragment Bóg skłania cię w sercu do podjęcia jakiegoś konkretnego działania, jeśli tak to jakiego? Pytaj siebie: Co mam zrobić? Jak to zrobić? Kiedy to zrobić?