Archiwum z dnia: 14 stycznia 2023

CHODZIĆ W DUCHU ŚWIĘTYM RAZ BĘDĄC W RUCHU, RAZ ODPOCZYWAJĄC

14.01.2023, sobota

Wyciszenie zapraszaj Ducha Świętego, aby On prowadził modlitwę, np.: „Duchu Święty, proszę Cię, pomóż mi usłyszeć to wszystko, co Bóg chce mi dziś powiedzieć”.

Lectio (czytanie) przeczytaj:

Ewangelia według św. Marka 2,13-17

Jezus wyszedł znowu nad jezioro. Cały lud przychodził do Niego, a On go nauczał. A przechodząc, ujrzał Lewiego, syna Alfeusza, siedzącego w komorze celnej, i rzekł do niego: Pójdź za Mną! On wstał i poszedł za Nim. Gdy Jezus siedział w jego domu przy stole, wielu celników i grzeszników siedziało razem z Jezusem i Jego uczniami. Było bowiem wielu, którzy szli za Nim. Niektórzy uczeni w Piśmie, spośród faryzeuszów, widząc, że je z grzesznikami i celnikami, mówili do Jego uczniów: Czemu On je i pije z celnikami i grzesznikami? Jezus usłyszał to i rzekł do nich: Nie potrzebują lekarza zdrowi, lecz ci, którzy się źle mają. Nie przyszedłem powołać sprawiedliwych, ale grzeszników.

Ponawiaj czytanie, aż znajdziesz fragment, który Cię porusza. Zatrzymaj się na nim.

Meditatio (powtarzanie)

Przeczytaj 2-3 razy fragment, który Cię poruszył. Czytaj go powoli, delektując się każdym słowem. Pytaj siebie: „Co Bóg mówi do mnie?”.

Rozważanie – jeśli jednak nie znajdujesz fragmentu, który Cię porusza, możesz skorzystać z pomocy poniższego rozważania:

  • Jezus przechodzi – jest w ruchu, Mateusz wprost przeciwnie – siedzi. Potem Mateusz wstaje i idzie, w wyniku czego Jezus później siedzi…. u niego w domu za stołem. Jest ruch i dynamika, przeplatane ze spoczynkiem. Dynamika mateuszowa jest przeciwna do jezusowej. Dopiero po pewnym czasie zasiadają wspólnie do posiłku, gdy Mateusz dostosowuje swoje działania i swój spoczynek do trybu życia Jezusa.
  • Myślę o przeplataniu się ruchu i spoczynku w moim życiu. Czy realizuję różne, skądinąd dobre, działania, kosztem modlitwy? Czy wchodzę w długą modlitwę kosztem pracy dla Bożego Królestwa? Każdy ma skłonności, by zachwiać tą równowagą, jaka panuje (powinna panować) między ora a labora. Metodą na to jest znajomość siebie, czujność, badanie swego serca i dystans do tego, co robimy.

  • Jezus nie zjadłby obiadu z celnikami i grzesznikami, gdyby nie stanowili oni środowiska Mateusza. Niezależnie od tego, w jakim środowisku żyjesz, nie zżymaj się na jego grzeszki. To ty masz być Mateuszem, który zapraszając Jezusa do siebie sprawia, że pojawia się On wśród takich ludzi i w takich miejscach, gdzie żaden pobożny człowiek by się Go nie spodziewał.

Oratio (modlitwa) i contemplatio (trwanie w obecności Boga)

Teraz zanieś przed Oblicze Boże to, co cię poruszyło w czasie rozważania. Może to być modlitwa przeproszenia, prośby, dziękczynienia, uwielbienia. Możesz modlić się tak: Panie, dziękuję za każdy dzień. Proszę, prowadź mnie i umacniaj. Nie pozwól stawać, gdy Ty idziesz naprzód. Nie pozwól iść naprzód, gdy Ty przystaniesz.

Gdy zabraknie ci słów w modlitwie, to trwaj całym sobą przed Panem bez słów.

Actio (działanie) Czy przez rozważany fragment Bóg skłania cię w sercu do podjęcia jakiegoś konkretnego działania, jeśli tak to jakiego? Pytaj siebie: Co mam zrobić? Jak to zrobić? Kiedy to zrobić?