Archiwum z dnia: 13 stycznia 2023

CHODZIĆ W DUCHU ŚWIĘTYM, TO CZUWAĆ NAD SWOIMI MYŚLAMI

13.01.2023, piątek , Św. Hilarego, biskupa i doktora Kościoła

Wyciszenie zapraszaj Ducha Świętego, aby On prowadził modlitwę, np.: „Duchu Święty, proszę Cię, pomóż mi usłyszeć to wszystko, co Bóg chce mi dziś powiedzieć”.

Lectio (czytanie) przeczytaj:

Ewangelia według św. Marka 2, 1-12

Gdy po pewnym czasie Jezus wrócił do Kafarnaum, posłyszano, że jest w domu. Zebrało się zatem tylu ludzi, że nawet przed drzwiami nie było miejsca, a On głosił im naukę.
I przyszli do Niego z paralitykiem, którego niosło czterech. Nie mogąc z powodu tłumu przynieść go do Niego, odkryli dach nad miejscem, gdzie Jezus się znajdował, i przez otwór spuścili nosze, na których leżał paralityk. Jezus, widząc ich wiarę, rzekł do paralityka: «Dziecko, odpuszczone są twoje grzechy».
A siedziało tam kilku uczonych w Piśmie, którzy myśleli w sercach swoich: «Czemu On tak mówi? On bluźni. Któż może odpuszczać grzechy, prócz jednego Boga?»
Jezus poznał zaraz w swym duchu, że tak myślą, i rzekł do nich: «Czemu myśli te nurtują w waszych sercach? Cóż jest łatwiej: powiedzieć paralitykowi: Odpuszczone są twoje grzechy, czy też powiedzieć: Wstań, weź swoje nosze i chodź? Otóż, żebyście wiedzieli, iż Syn Człowieczy ma na ziemi władzę odpuszczania grzechów – rzekł do paralityka: Mówię ci: Wstań, weź swoje nosze i idź do swego domu!»
On wstał, wziął zaraz swoje nosze i wyszedł na oczach wszystkich. Zdumieli się wszyscy i wielbili Boga, mówiąc: «Nigdy jeszcze nie widzieliśmy czegoś podobnego».

Ponawiaj czytanie, aż znajdziesz fragment, który Cię porusza. Zatrzymaj się na nim.

Meditatio (powtarzanie)

Przeczytaj 2-3 razy fragment, który Cię poruszył. Czytaj go powoli, delektując się każdym słowem. Pytaj siebie: „Co Bóg mówi do mnie?”.

Rozważanie – jeśli jednak nie znajdujesz fragmentu, który Cię porusza, możesz skorzystać z pomocy poniższego rozważania:

  • Dzisiejsze czytanie z Ewangelii św. Marka rozgrywa się na dwóch poziomach. Jeden poziom  prezentują przyjaciele i sparaliżowany mężczyzna. To poziom wiary i determinacji związanej z pragnieniem uzdrowienia sparaliżowanego przyjaciela. Owi mężczyźni szukają rozwiązania dla sparaliżowanego mężczyzny. Musiał być dla nich bardzo ważny, gdyż swoją  kreatywnością przekraczają wszelkie przeszkody, które spotykają na swojej drodze. W ich przypadku tą przeszkodą był tłum ludzi, przez który normalnie nie mogliby się przedostać. Wiedzieli tylko, że Jezus ma moc uzdrowić każdego sparaliżowanego człowieka. Ta pewność pozwala im odkryć dach i spuścić łoże z przyjacielem tam, gdzie się znajdował Jezus. Czy jesteś tak kreatywny dla tych, którzy są ważni dla ciebie? Czy jesteś tak wytrwały i nie poddajesz się, bo chcesz usłużyć tym, którzy są dla ciebie ważni?
  • Drugi poziom dzisiejszego czytania związany jest z uczonymi w Piśmie i ich myśleniem. Łukasz ewangelista aż trzykrotnie mówi o myślach i reakcji Jezusa na ich myśli.  Czemu myśli te nurtują w waszych sercach? My reagujemy na słowa lub czyny drugiego człowieka, Jezus odpowiada na poznane myśli uczonych w Piśmie. My sami potrzebujemy czuwać nad naszymi myślami, ponieważ nasze myśli zna Bóg i na nie odpowiada. Taką historię możemy przeczytać w Ewangelii św. Jana związanej z Natanaelem. Jezus mówi do Natanaela: Oto prawy Izraelita, którego serce nie zostało zwiedzione. Natanael, słysząc to, spytał Go: Skąd możesz to wiedzieć? W odpowiedzi Jezus rzekł: – Słyszałem twe myśli, kiedy znajdowałeś się pod drzewem figowym – zanim Filip cię zawołał. (J 1, 47-48 NPD).
  • Czy zauważasz, w jaki sposób twoje reakcje i działania wypływają z twojego myślenia? Czy te reakcje i działania prowadzą ku dobremu czy złemu? Czy napełniasz się myśleniem Bożym przez Słowo Boże?

Oratio (modlitwa) i contemplatio (trwanie w obecności Boga)

Teraz zanieś przed Oblicze Boże to, co cię poruszyło w czasie rozważania. Może to być modlitwa przeproszenia, prośby, dziękczynienia, uwielbienia. Możesz modlić się tak: Koronka biblijna z tekstu.
DUŻE PACIORKI: Jezus poznał zaraz w swym duchu, że tak myślą, i rzekł do nich: «Czemu myśli te nurtują w waszych sercach?
MAŁE PACIORKI: Czemu myśli te nurtują w waszych sercach?

Gdy zabraknie ci słów w modlitwie, to trwaj całym sobą przed Panem bez słów.

Actio (działanie) Czy przez rozważany fragment Bóg skłania cię w sercu do podjęcia jakiegoś konkretnego działania, jeśli tak to jakiego? Pytaj siebie: Co mam zrobić? Jak to zrobić? Kiedy to zrobić?