Strona główna » slowo » CHODZIĆ W DUCHU ŚWIĘTYM, TO PRAGNĄĆ ZBAWIENIA INNYCH

CHODZIĆ W DUCHU ŚWIĘTYM, TO PRAGNĄĆ ZBAWIENIA INNYCH

13.09.2021, poniedziałek , Św. Jana Chryzostoma

Wyciszenie zapraszaj Ducha Świętego, aby On prowadził modlitwę, np.: „Duchu Święty, proszę Cię, pomóż mi usłyszeć to wszystko, co Bóg chce mi dziś powiedzieć”.

Lectio (czytanie) przeczytaj:

1 Listu Św. Pawła do Tymoteusza 2,1-8

Polecam przede wszystkim, by prośby, modlitwy, wspólne błagania, dziękczynienia odprawiane były za wszystkich ludzi: za królów i za wszystkich sprawujących władzę, abyśmy mogli prowadzić życie ciche i spokojne z całą pobożnością i godnością. Jest to bowiem dobre i miłe w oczach Zbawiciela naszego, Boga, który pragnie, by wszyscy ludzie zostali zbawieni i doszli do poznania prawdy.
Albowiem jeden jest Bóg, jeden też pośrednik między Bogiem a ludźmi, człowiek, Chrystus Jezus, który wydał siebie samego na okup za wszystkich, jako świadectwo, w oznaczonym czasie. Ze względu na nie ja zostałem ustanowiony głosicielem i apostołem – mówię prawdę, nie kłamię – nauczycielem pogan w wierze i prawdzie.
Chcę więc, by mężczyźni modlili się na każdym miejscu, podnosząc ręce czyste, bez gniewu i sporów.

Ponawiaj czytanie, aż znajdziesz fragment, który Cię porusza. Zatrzymaj się na nim.

Meditatio (powtarzanie)

Przeczytaj 2-3 razy fragment, który Cię poruszył. Czytaj go powoli, delektując się każdym słowem. Pytaj siebie: „Co Bóg mówi do mnie?”.

Rozważanie – jeśli jednak nie znajdujesz fragmentu, który Cię porusza, możesz skorzystać z pomocy poniższego rozważania:

 • Jeden jest Bóg – to od tych słów należy rozpocząć nasze rozważanie, jak wielką wartość mają te słowa, które dają nam przekonanie, że wszyscy należymy do tego samego Stwórcy. Tylko czy naprawdę w to wierzę? Czy żyję tak jakby był jeden Bóg? A może zastępuję Stwórcę drugim człowiekiem, jakimś przedmiotem a może nawet mediami społecznościowymi? Ile czasu poświęcam Prawdziwemu Bogu?
 • „Jeśli Bóg będzie na pierwszym miejscu to wszystko znajdzie się na właściwym miejscu” Słowa św. Augustyna są dziś nadal aktualne. Obecność Boga na pierwszym miejscu w moim życiu nie zawsze wskazuje, że będzie mi lekko, miło i przyjemnie, ale właśnie będę niósł krzyż idąc za Bogiem, który wskazał, jak mam to uczynić i mam przekonanie, że nie będę w tym sam.
 • Pośrednik między Bogiem a ludźmi- Jezus umarł za wszystkich, nie wybierał, kto zasługuje na zbawienie a kto nie, kto ile ma pieniędzy i jaką ma pozycję społeczną. Łatwo przychodzi mi ocenić ludzi, kto jest lepszy, mądrzejszy czy mniej idealny. A Jezus oddał życie za każdego człowieka bez wyjątku.
 • Czy ja potrafię myśleć o drugim człowieku tylko dobrze? A co dopiero spełniać pragnienie Boga, aby wszyscy byli zbawieni. Mając świadomość, że pragnieniem Boga jest, aby każdy człowiek osiągnął niebo, powinniśmy w swoich modlitwach a nawet myślach z czystym sercem życzyć każdemu napotkanemu człowiekowi świętości. Życzę Ci świętości!

Oratio (modlitwa) i contemplatio (trwanie w obecności Boga)

Teraz zanieś przed Oblicze Boże to, co cię poruszyło w czasie rozważania. Może to być modlitwa przeproszenia, prośby, dziękczynienia, uwielbienia. Możesz modlić się tak: Panie naucz mnie modlić się na każdym miejscu z pragnieniem, abyś zbawił każdego człowieka.

Gdy zabraknie ci słów w modlitwie, to trwaj całym sobą przed Panem bez słów.

Actio (działanie) Czy przez rozważany fragment Bóg skłania cię w sercu do podjęcia jakiegoś konkretnego działania, jeśli tak to jakiego? Pytaj siebie: Co mam zrobić? Jak to zrobić? Kiedy to zrobić?


komentarzy 5 do “CHODZIĆ W DUCHU ŚWIĘTYM, TO PRAGNĄĆ ZBAWIENIA INNYCH”

 1. Jak mój Bóg, Bóg który dla każdego bez wyjątku człowieka na ziemi, pragnie być Bogiem, Bogiem jedynym, dobrze mnie zna. Przewidział to, że modlitwa dziękczynienia, modlitwa uwielbienia nie będzie mi przychodzić naturalnie. Jest to ogromna łaska, którą mnie obdarowuje, ale też przyjmując ją potrzebny jest wysiłek, wola i wytrwałość aby z tą łaską owocnie współdziałać.

  Jak wielkim darem jest to, że mogę się modlić, że Bóg wlewa w serce to pragnienie modlitwy, poszukiwanie i poznawanie Go poprzez Jego Słowo, poprzez odnajdywanie dobra w drugim człowieku, poprzez dzieła stworzenia.

  Bóg jest cały zasłuchany we mnie. W te moje litanie próśb i intencji i nie jest w stanie się tym znudzić. Nie potrzebuje tego dla Siebie, wie w jaki sposób to działa, wie, że dzięki temu wołaniu na modlitwie prośby mogę być tak po ludzku bliżej Niego. Może nawet czasami nie potrzeba tych słów, a wystarczy trwanie w Jego obecności.

  Czy słyszę Jego zaproszenie na Adorację? Daj Panie przyjąć mi ten prezent, który przygotowałeś dla mnie z okazji moich imienin.

  • Bardzo potwierdzam – też doświadczam podobnie tak samo dosłownie – co napisał/a E.W; Promienne Oczy Boga patrzą na synów ludzkich[Ps.11], odczuwam tę Boska troskę co dnia, z samego przebudzenia, kiedy wystarczy pierwsza myśl krok do modlitwy, a Bóg w Towarzystwie Świętych daje znać, że OnJest. A że niedługo mam urodziny to dołączam tu (mój jeden z ulubionych):

   PSALM103

   Błogosław, duszo moja, Pana,
   i całe moje wnętrze – święte imię Jego!
   Błogosław, duszo moja, Pana,
   i nie zapominaj o wszystkich Jego dobrodziejstwach!
   On odpuszcza wszystkie twoje winy,
   On leczy wszystkie twe niemoce,
   On życie twoje wybawia od zguby,
   On wieńczy cię łaską i zmiłowaniem,
   On twoje dni nasyca dobrami:
   odnawia się młodość twoja jak orła.
   Pan czyni dzieła sprawiedliwe,
   bierze w opiekę wszystkich uciśnionych.
   Drogi swoje objawił Mojżeszowi,
   dzieła swoje synom Izraela.
   Miłosierny jest Pan i łaskawy,
   nieskory do gniewu i bardzo łagodny.
   Nie wiedzie sporu do końca
   i nie płonie gniewem na wieki.
   Nie postępuje z nami według naszych grzechów
   ani według win naszych nam nie odpłaca.
   Bo jak wysoko niebo wznosi się nad ziemią,
   tak można jest Jego łaskawość dla tych, co się Go boją.
   Jak jest odległy wschód od zachodu,
   tak daleko odsuwa od nas nasze występki.
   Jak się lituje ojciec nad synami,
   tak Pan się lituje nad tymi, co się Go boją.
   (…)Jego sprawiedliwość nad synami synów,
   nad tymi, którzy strzegą Jego przymierza
   i pamiętają, by pełnić Jego przykazania.
   Pan w niebie tron swój ustawił,
   a swoim panowaniem obejmuje wszechświat.
   Błogosławcie Pana, wszyscy Jego aniołowie,
   pełni mocy bohaterowie, wykonujący Jego rozkazy,
   Błogosławcie Pana, wszystkie Jego zastępy,
   słudzy Jego, pełniący Jego wolę!
   Błogosławcie Pana, wszystkie Jego dzieła,
   na każdym miejscu Jego panowania:
   błogosław, duszo moja, Pana!
   Przez Chrystusa z Chrystusem i w Chrystusie
   Tobie Boże Ojcze Wszechmogący w Jedności Ducha Świętego wszelka cześć i chwała!

 2. Bóg moj zbawienie moje jedyna otucha zBog mi rozkoszą serca i weselem ducha. Razem z Najukochanszą Mamą Maryją modle sie tymi słowami.Ona sercem ogarnia każdego z nas, Ona zobaczyc dobro w nas umie i jest z nami w każdy czas.

 3. DUCHU ŚWIĘTY, BOŻE, KTÓREGO OGARNĄĆ NIE MOŻNA BOŚ JEST POŁĄCZENIEM OJCA I SYNA. Tak – wszystkie grzechy zostaną nam odpuszczone tylko nie ten JEDEN, grzech przeciw DUCHOWI ŚWIĘTRMU. Pozdrawiam wszystkich z całego serca i DZIĘKUJĘ ZA PIĘKNE ROZWAŻANIA.

Zapraszamy do komentowania! Podziel się swoją własną refleksją lub pytaniem.

(opcjonalny)