Archiwum z dnia: 4 maja 2021

SPOTKAĆ ZMARTWYCHWSTAŁEGO I Z WIELKĄ WYTRWAŁOŚCIĄ IŚĆ ZA NIM

04.05.2021, wtorek , Św. Floriana

Wyciszenie zapraszaj Ducha Świętego, aby On prowadził modlitwę, np.: „Duchu Święty, proszę Cię, pomóż mi usłyszeć to wszystko, co Bóg chce mi dziś powiedzieć”.

Lectio (czytanie) przeczytaj:

Dzieje Apostolskie 14, 19-28

Do Listry nadeszli Żydzi z Antiochii i z Ikonium. Podburzyli tłum, ukamienowali Pawła i wywlekli go za miasto, sądząc, że nie żyje. Kiedy go jednak otoczyli uczniowie, podniósł się i wszedł do miasta, a następnego dnia udał się razem z Barnabą do Derbe. W tym mieście głosili Ewangelię i pozyskali wielu uczniów, po czym wrócili do Listry, do Ikonium i do Antiochii, umacniając dusze uczniów, zachęcając do wytrwania w wierze, «bo przez wiele ucisków trzeba nam wejść do królestwa Bożego». Kiedy w każdym Kościele wśród modlitw i postów ustanowili im starszych, polecili ich Panu, w którego uwierzyli. Potem przeszli przez Pizydię i przybyli do Pamfilii. Głosili słowo w Perge, zeszli do Attalii, a stąd odpłynęli do Antiochii, gdzie za łaską Bożą zostali przeznaczeni do dzieła, które wykonali. Kiedy przybyli i zebrali miejscowy Kościół, opowiedzieli, jak wiele Bóg przez nich zdziałał i jak otworzył poganom podwoje wiary. I dość długi czas spędzili wśród uczniów.

Ponawiaj czytanie, aż znajdziesz fragment, który Cię porusza. Zatrzymaj się na nim.

Meditatio (powtarzanie)

Przeczytaj 2-3 razy fragment, który Cię poruszył. Czytaj go powoli, delektując się każdym słowem. Pytaj siebie: „Co Bóg mówi do mnie?”.

Rozważanie – jeśli jednak nie znajdujesz fragmentu, który Cię porusza, możesz skorzystać z pomocy poniższego rozważania:

  • Ukamienowali Pawła i wywlekli go za miasto, sądząc, że nie żyje – to jedna z wielu przygód św. Pawła. Sam w liście wymienia, że był kilkukrotnie kamienowany, biczowany, więziony, był rozbitkiem na morzu itd. To były konsekwencje jego posłuszeństwa powołaniu, jakie otrzymał. Został wybrany do wielkiego zadania, bardzo obdarowany łaską i nadzwyczajnymi charyzmatami. Jednak jego ogromnie owocnej służbie towarzyszył równie ogromny wysiłek, mnóstwo przeciwności i nierzadko cierpienie. Jakie jest Twoja postawa wobec przeciwności, trudów pojawiających się na drodze dobrych rzeczy, które chcesz czynić? Czy nie obwiniasz Boga o to, że Ci utrudnia, że nie pomaga, nie chroni Cię?
  • Pan Jezus nie obiecywał uczniom życia przyjemnego, lekkiego i pełnego sukcesów, a jednak często gdzieś w sobie nosimy takie oczekiwania. Chcemy by Bóg spełniał nasze plany, zapobiegał wszelkim nieszczęściom. Jaką reakcję w Twoim sercu wzbudzają dzisiejsze słowa: przez wiele ucisków trzeba nam wejść do królestwa Bożego?
  • To nie Bóg jest źródłem ucisków i trudności. Jezus to pokazał swoim życiem i wprost o tym mówił: Jeżeli was świat nienawidzi, wiedzcie, że Mnie pierwej znienawidził. Jeżeli Mnie prześladowali, to i was będą prześladować. (J 15, 18.20b.) Św. Paweł dopowiada, że nie jest to walka przeciw ciału – ludziom, ale mocom duchowym przeciwnym Bogu. Szatan dba o to, by Ci było jak najtrudniej, by jak najmniej dobra się działo, byś jak najmniej doświadczał Bożej miłości, byś jak najczęściej się zniechęcał, smucił, obojętniał, podłamywał aż do stopniowej utraty wiary. Paweł jest świadectwem tego, że człowiek będący posłuszny Bogu, czyniący wspaniałe rzeczy jest tak samo jak inni narażony na przeciwności, jednak nie niszczą go one, nie zatrzymują i nie uniemożliwiają realizacji woli Wszechmocnego. Sądzę bowiem, że cierpień teraźniejszych nie można stawiać na równi z chwałą, która ma się w nas objawić. Bóg z tymi, którzy Go miłują, współdziała we wszystkim dla ich dobra (Rz 8, 18.28.)

Oratio (modlitwa) i contemplatio (trwanie w obecności Boga)

Teraz zanieś przed Oblicze Boże to, co cię poruszyło w czasie rozważania. Może to być modlitwa przeproszenia, prośby, dziękczynienia, uwielbienia. Możesz modlić się tak: Duchu Św. proszę umocnij mnie i przekonaj, że zanurzony w Twojej miłości przejdę zwycięsko przez wszelkie trudy!

Gdy zabraknie ci słów w modlitwie, to trwaj całym sobą przed Panem bez słów.

Actio (działanie) Czy przez rozważany fragment Bóg skłania cię w sercu do podjęcia jakiegoś konkretnego działania, jeśli tak to jakiego? Pytaj siebie: Co mam zrobić? Jak to zrobić? Kiedy to zrobić?