Archiwum z dnia: 14 maja 2021

SPOTKAĆ ZMARTWYCHWSTAŁEGO TO ZROZUMIEĆ CZYM JEST MIŁOŚĆ

14.05.2021, piątek , Święto św. Macieja, Apostoła

Wyciszenie zapraszaj Ducha Świętego, aby On prowadził modlitwę, np.: „Duchu Święty, proszę Cię, pomóż mi usłyszeć to wszystko, co Bóg chce mi dziś powiedzieć”.

Lectio (czytanie) przeczytaj:

Ewangelia według św. Jana 15,9-17

Jezus powiedział do swoich uczniów:
„Jak Mnie umiłował Ojciec, tak i Ja was umiłowałem. Trwajcie w miłości mojej. Jeśli będziecie zachowywać moje przykazania, będziecie trwać w miłości mojej, tak jak Ja zachowałem przykazania Ojca mego i trwam w Jego miłości. To wam powiedziałem, aby radość moja w was była i aby radość wasza była pełna.
To jest moje przykazanie, abyście się wzajemnie miłowali, tak jak Ja was umiłowałem. Nikt nie ma większej miłości od tej, gdy kto życie swoje oddaje za przyjaciół swoich. Wy jesteście przyjaciółmi moimi, jeżeli czynicie to, co wam przykazuję.
Już was nie nazywam sługami, bo sługa nie wie, co czyni pan jego, ale nazwałem was przyjaciółmi, albowiem oznajmiłem wam wszystko, co usłyszałem od Ojca mego. Nie wyście Mnie wybrali, ale Ja was wybrałem i przeznaczyłem was na to, abyście szli i owoc przynosili i by owoc wasz trwał, aby wszystko dał wam Ojciec, o cokolwiek Go poprosicie w imię moje. To wam przykazuję, abyście się wzajemnie miłowali”.

Ponawiaj czytanie, aż znajdziesz fragment, który Cię porusza. Zatrzymaj się na nim.

Meditatio (powtarzanie)

Przeczytaj 2-3 razy fragment, który Cię poruszył. Czytaj go powoli, delektując się każdym słowem. Pytaj siebie: „Co Bóg mówi do mnie?”.

Rozważanie – jeśli jednak nie znajdujesz fragmentu, który Cię porusza, możesz skorzystać z pomocy poniższego rozważania:

  • W tym krótkim fragmencie słowo „miłość” odmienione przez przypadki i osoby, powtarza się aż 9 razy. A święty Jan – autor Ewangelii – nazywany jest „uczniem umiłowanym”. Jan piszę swoją Ewangelię w końcu I wieku, z perspektywy czasu widzi, co w życiu najważniejsze, zresztą temat miłości rozwija także w swoim Liście (1 List Jana).
  • Mamy się miłować tak, jak Jezus umiłował nas. Jezus, choć nie musiał, oddał dobrowolnie swoje życie, aby w nas mogło zrodzić się życie. W jaki sposób możemy zrodzić życie w drugim człowieku? Poprzez taką służbę drugiemu człowiekowi, która budzi u niego radość i pokój. Sam pomyśl, gdzie w Twoim życiu może to mieć miejsce – w czasie przeznaczonym dla dzieci, w opiece nad chorym członkiem rodziny, w obowiązkach domowych, które wykonasz za zmęczonego współmałżonka, w życzliwości dla niemiłych współpracowników…?
  • Jezus podkreśla, że „nikt nie ma większej miłości od tej, gdy kto życie swoje oddaje za przyjaciół swoich”. To praktykowanie miłości jest w jakimś sensie umieraniem, umieraniem dla siebie. A umieranie boli. Jeśli rezygnujesz ze swoich przyjemności, aby innym uczynić coś dobrego, to czy nie zaboli?
  • Ale zastanówmy się jeszcze, czy taka miłość, takie oddanie siebie nawet wtedy, gdy doznajemy uszczerbku na zdrowiu, czy zwyczajnie tracimy życie, ma wartość i sens? Na pewno nie ma to sensu, gdy spojrzymy na życie tylko w wymiarze doczesnym. Jeśli wszystko kończy się wraz ze śmiercią, to po się wysilać? Jeśli jednak wierzysz, że istnieje życie po życiu, że kiedyś spotkasz się z Bogiem, to w tym zastanawianiu się nad swoją miłością warto przemyśleć słowa: “Panie , kiedy widzieliśmy Cię głodnym albo spragnionym, albo przybyszem, albo nagim, kiedy chorym albo w więzieniu, a nie usłużyliśmy Tobie?” Wtedy odpowie im : ” Zaprawdę, powiadam wam: Wszystko , czego nie uczyniliście jednemu z tych najmniejszych, tegoście i Mnie nie uczynili. I pójdą ci na mękę wieczną, sprawiedliwi zaś do życia wiecznego.(Mt 25,44-46).

Oratio (modlitwa) i contemplatio (trwanie w obecności Boga)

Teraz zanieś przed Oblicze Boże to, co cię poruszyło w czasie rozważania. Może to być modlitwa przeproszenia, prośby, dziękczynienia, uwielbienia. Możesz modlić się tak: Jezu, daj mi zrozumieć, co to znaczy kochać, w tym miejscu gdzie jestem, wśród tych ludzi, z którymi się spotykam.

Gdy zabraknie ci słów w modlitwie, to trwaj całym sobą przed Panem bez słów.

Actio (działanie) Czy przez rozważany fragment Bóg skłania cię w sercu do podjęcia jakiegoś konkretnego działania, jeśli tak to jakiego? Pytaj siebie: Co mam zrobić? Jak to zrobić? Kiedy to zrobić?