Archiwum z dnia: 9 maja 2021

SPOTKAĆ ZMARTWYCHWSTAŁĘGO TO PRZYJĄĆ MIŁOŚĆ BOŻĄ

09.05.2021, niedziela

Wyciszenie zapraszaj Ducha Świętego, aby On prowadził modlitwę, np.: „Duchu Święty, proszę Cię, pomóż mi usłyszeć to wszystko, co Bóg chce mi dziś powiedzieć”.

Lectio (czytanie) przeczytaj:

Ewangelia według św. Jana 15, 9-17

Jezus powiedział do swoich uczniów:
«Jak Mnie umiłował Ojciec, tak i Ja was umiłowałem. Trwajcie w miłości mojej! Jeśli będziecie zachowywać moje przykazania, będziecie trwać w miłości mojej, tak jak Ja zachowałem przykazania Ojca mego i trwam w Jego miłości.
To wam powiedziałem, aby radość moja w was była i aby radość wasza była pełna. To jest moje przykazanie, abyście się wzajemnie miłowali, tak jak Ja was umiłowałem. Nikt nie ma większej miłości od tej, gdy ktoś życie swoje oddaje za przyjaciół swoich.
Wy jesteście przyjaciółmi moimi, jeżeli czynicie to, co wam przykazuję. Już was nie nazywam sługami, bo sługa nie wie, co czyni jego pan, ale nazwałem was przyjaciółmi, albowiem oznajmiłem wam wszystko, co usłyszałem od Ojca mego.
Nie wy Mnie wybraliście, ale Ja was wybrałem i przeznaczyłem was na to, abyście szli i owoc przynosili, i by owoc wasz trwał – aby Ojciec dał wam wszystko, o cokolwiek Go poprosicie w imię moje. To wam przykazuję, abyście się wzajemnie miłowali».

Ponawiaj czytanie, aż znajdziesz fragment, który Cię porusza. Zatrzymaj się na nim.

Meditatio (powtarzanie)

Przeczytaj 2-3 razy fragment, który Cię poruszył. Czytaj go powoli, delektując się każdym słowem. Pytaj siebie: „Co Bóg mówi do mnie?”.

Rozważanie – jeśli jednak nie znajdujesz fragmentu, który Cię porusza, możesz skorzystać z pomocy poniższego rozważania:

  • Pomyśl, że jesteś wybrany. Istniejesz w zamyśle Boga od początku. Twoje bycie tu na ziemi oraz rodzina, w której wzrastałeś, to jest Boży Plan. To nie przypadek!

  • Trudno mi było to pojąć. Widziałem przecież tatę zniewolonego chorobą alkoholową oraz mamę twardą ręką prowadzącą dom. Nie rozumiałem więc tego „wybrania”. Patrząc na siebie widziałem jedynie osobę z wieloma poranieniami i ograniczeniami, tkwiącą w tych samych grzechach. Jak więc uwierzyć w miłość Boga, gdy nosi się jej niepełny obraz?
  • Ta właśnie perspektywa powodowała, że przez wiele lat byłem „niedzielnym” katolikiem, egoistą i „konsumentem” życia. To moje grzechy, słabości i nałogi, były moją codziennością a nie ON. Dopiero otwarcie się na Jezusa i Jego miłość zaczęło powoli mnie zmieniać. Jak to się stało? Ja jedynie przyjąłem Go jako „Pana i Zbawiciela” i rozpocząłem we wspólnocie realizować to zalecenie „Trwajcie w miłości mojej”. Zrozumiałem, że tylko On jest w stanie wyzwolić mnie z grzechu. I wtedy moje życie zaczęło się zmieniać.
  • Dziś widzę, że mój tato przekazał mi mnóstwo miłości i praktycznych umiejętności, choć jego choroba zabrała mi większość dobrego czasu z nim. Widzę jak wiele oddania i bezwarunkowej miłość dostałem od mamy, która poświęciła swoją wolność, abym ją mógł w sobie odnaleźć. To właśnie Jezus pokazuje mi, że jest z każdym z nas, nawet jeśli Jego droga wydaje się straconą.
  • Zastanów się, czy przyjmujesz z ufnością to wybranie na przyjaciela Boga? Czy pragniesz Jego miłości i w niej szukasz odpowiedzi na to, co „siedzi” w tobie? Bo tylko żyjąc Bożą miłością pokochasz siebie i innych pomimo wad i grzechów.

Oratio (modlitwa) i contemplatio (trwanie w obecności Boga)

Teraz zanieś przed Oblicze Boże to, co cię poruszyło w czasie rozważania. Może to być modlitwa przeproszenia, prośby, dziękczynienia, uwielbienia. Możesz modlić się tak: Panie Jezu dziękuję Ci za przemianę mojego serca i życia. Naucz mnie proszę, jak dzielić się Tobą z innymi. Naucz mnie “obumierać” dla innych z miłości do Ciebie Panie.

Gdy zabraknie ci słów w modlitwie, to trwaj całym sobą przed Panem bez słów.

Actio (działanie) Czy przez rozważany fragment Bóg skłania cię w sercu do podjęcia jakiegoś konkretnego działania, jeśli tak to jakiego? Pytaj siebie: Co mam zrobić? Jak to zrobić? Kiedy to zrobić?