Archiwum z dnia: 25 maja 2021

CHODZIĆ W DUCHU ŚWIĘTYM TO SKŁADAĆ BOGU OFIARĘ

25.05.2021, wtorek , Św. Bedy Czcigodnego

Wyciszenie zapraszaj Ducha Świętego, aby On prowadził modlitwę, np.: „Duchu Święty, proszę Cię, pomóż mi usłyszeć to wszystko, co Bóg chce mi dziś powiedzieć”.

Lectio (czytanie) przeczytaj:

Mądrość Syracha 35, 1-12

Kto zachowuje Prawo, mnoży ofiary, a kto zważa na przykazania, składa ofiary biesiadne. Kto świadczy dobrodziejstwa, jakby przynosił ofiary z najprzedniejszej mąki, a kto daje jałmużnę, jakby składał ofiarę uwielbienia. Odejście od zła jest miłe Panu, a odejście od niesprawiedliwości jest jak ofiara przebłagalna. Nie pokazuj się przed Panem z próżnymi rękami, wszystko to bowiem czyni się według przykazania. Dar ofiarny sprawiedliwego namaszcza ołtarz tłustością, a przyjemny jego zapach unosi się przed Najwyższego. Ofiara męża sprawiedliwego jest miła, a pamiątka z niej nie pójdzie w zapomnienie. Chwal Pana hojnym darem i nie umniejszaj pierwocin rąk twoich! Przy każdym darze twarz rozpogódź i z weselem poświęć dziesięcinę! Dawaj Najwyższemu tak, jak On ci daje, hojnie, na miarę swych możliwości, ponieważ Pan jest tym, który odpłaca i siedem razy więcej odda tobie. Nie staraj się przekupić Go darem, bo nie będzie przyjęty, ani nie pokładaj nadziei w ofierze niesprawiedliwej, ponieważ Pan jest sędzią, który nie ma względu na osoby.

Ponawiaj czytanie, aż znajdziesz fragment, który Cię porusza. Zatrzymaj się na nim.

Meditatio (powtarzanie)

Przeczytaj 2-3 razy fragment, który Cię poruszył. Czytaj go powoli, delektując się każdym słowem. Pytaj siebie: „Co Bóg mówi do mnie?”.

Rozważanie – jeśli jednak nie znajdujesz fragmentu, który Cię porusza, możesz skorzystać z pomocy poniższego rozważania:

  • Starotestamentalne ofiary miały przygotować ludzi do najważniejszej i jedynej skutecznej ofiary Jezusa. Czy skoro Jezus złożył ofiarę doskonałą, czy my powinniśmy też składać jakieś swoje ofiary Bogu? Czy zdarza się, że coś Bogu składasz w ofierze? Czy masz takie myśli, pragnienia, żeby coś Mu ofiarować?

  • proszę was, bracia, przez miłosierdzie Boże, abyście dali ciała swoje na ofiarę żywą, świętą, Bogu przyjemną, jako wyraz waszej rozumnej służby Bożej (Rz 12,1) Kiedy apostoł mówi tu o ciele, używa gr słowa soma, które oznacza całą naturę, strukturę człowieka – jego fizyczne ciało, wolę, zdolności – wszystko poddane Bogu (w opozycji do starego człowieka – gr sarks). Czyli chodzi o oddanie się całym w posłuszeństwie Bogu. Ofiara polega najpierw na rezygnacji ze wszystkiego, co mogło by temu przeszkadzać – czyli walce ze swoim egoizmem, grzechem, złymi nawykami – wszystkim, co zamyka na Boga i bliźnich. Po drugie na zużywaniu swoich zasobów – sił, środków materialnych, czasu, talentów zgodnie z wolą Bożą – w służbie Bożej. Czy masz taką postawę, na ile oba te wymiary ofiary są obecne w Twoim życiu?
  • Chwal Pana hojnym darem i nie umniejszaj pierwocin rąk twoich! Dawaj Najwyższemu tak, jak On ci daje, hojnie, na miarę swych możliwości – Bóg wie dobrze na ile Cię stać, zna Twoje możliwości lepiej od Ciebie i nie chce więcej, niż możesz dać. Wzywa do hojności tylko dlatego, że jest to dla nas dobre. Hojność polega na pewnej determinacji – aby hojnie czynić dobro, hojnie zużywać swe siły dla innych, hojnie walczyć z grzechem, hojnie dawać Bogu swój czas. Dawanie robi miejsce w sercu, aby mogło przyjmować dużo więcej łaski, determinacja w posłuszeństwie Bogu przyspiesza nasze uzdrowienie, uświęcenie. W dużej mierze właśnie od naszej hojności zależy nasz stan duchowy. Jak oceniasz i w czym widzisz swoją hojność?

Oratio (modlitwa) i contemplatio (trwanie w obecności Boga)

Teraz zanieś przed Oblicze Boże to, co cię poruszyło w czasie rozważania. Może to być modlitwa przeproszenia, prośby, dziękczynienia, uwielbienia. Możesz modlić się tak: Duchu Św. pobudź mnie do hojności, obudź we mnie pragnienie służenia mojemu Zbawicielowi tak, jak potrafię, pokazuj mi w codzienności możliwości służenia Bogu!

Gdy zabraknie ci słów w modlitwie, to trwaj całym sobą przed Panem bez słów.

Actio (działanie) Czy przez rozważany fragment Bóg skłania cię w sercu do podjęcia jakiegoś konkretnego działania, jeśli tak to jakiego? Pytaj siebie: Co mam zrobić? Jak to zrobić? Kiedy to zrobić?