Archiwum z dnia: 26 maja 2021

CHODZIĆ W DUCHU ŚWIĘTYM I PRAGNĄĆ GO

26.05.2021, środa , św. Filipa Neri

Wyciszenie zapraszaj Ducha Świętego, aby On prowadził modlitwę, np.: „Duchu Święty, proszę Cię, pomóż mi usłyszeć to wszystko, co Bóg chce mi dziś powiedzieć”.

Lectio (czytanie) przeczytaj:

Mądrość Syracha 36,1.4-5a.10-17

Zmiłuj się nad nami, Panie, Boże wszystkich rzeczy, i spojrzyj, ześlij bojaźń przed Tobą na wszystkie narody, Niech Cię uznają, jak my uznaliśmy, że nie ma Boga prócz Ciebie, o Panie! Odnów znaki i powtórz cuda. Zgromadź wszystkie pokolenia Jakuba i weź je w posiadanie, jak było od początku. Panie, zlituj się nad narodem, który jest nazwany Twoim imieniem, nad Izraelem, którego przyrównałeś do pierworodnego. Miej miłosierdzie nad Twoim świętym miastem, nad Jeruzalem, miejsce Twego odpoczynku! Napełnij Syjon wysławianiem Twej mocy i lud Twój chwałą swoją! Daj świadectwo tym, którzy od początku są Twoimi stworzeniami, i wypełnij proroctwa, dane w Twym imieniu! Daj zapłatę tym, którzy oczekują Ciebie, i prorocy Twoi niech się okażą prawdomówni! Wysłuchaj, Panie, błagania Twych sług, zgodnie z błogosławieństwem Aaronowym nad Twoim ludem. Niech wszyscy na ziemi poznają, że jesteś Panem i Bogiem wieków.

Ponawiaj czytanie, aż znajdziesz fragment, który Cię porusza. Zatrzymaj się na nim.

Meditatio (powtarzanie)

Przeczytaj 2-3 razy fragment, który Cię poruszył. Czytaj go powoli, delektując się każdym słowem. Pytaj siebie: „Co Bóg mówi do mnie?”.

Rozważanie – jeśli jednak nie znajdujesz fragmentu, który Cię porusza, możesz skorzystać z pomocy poniższego rozważania:

  • Oczekiwanie to nie tylko czas Adwentu, ale także czas poprzedzający wylanie Ducha Świętego. Oczekiwanie pełne napięcia, związane z wysiłkiem błagalnej modlitwy – modlitwy kogoś, komu zależy na spełnieniu prośby. Prawdziwa modlitwa wiąże się z wysiłkiem…. Przypomnij sobie sytuację, gdy bardzo ci na czymś zależało i gorąco modliłeś się o to. Czy podobnie gorąco modlisz się o Ducha Świętego – nie tylko okolicznościowo, ale na codzień? Czy zależy ci, aby Go poznawać, doświadczać i coraz głębiej kochać? Czy pragniesz Go dla swoich bliskich, przyjaciół, współpracowników, nieprzyjaciół?

  • Oczekiwanie to pragnienie, niepewność, otwartość, tęsknota. Uczniowie modlący się w wieczerniku nie wiedzieli, w jaki sposób przyjdzie Duch Święty, w jaki sposób zmieni ich życie. My czasem modlimy się o Ducha, a zarazem chcemy w głębi serca, żeby wszystko zostało po staremu. A Jezus mówił: Niech będą przepasane wasze biodra i zapalone pochodnie. Inaczej mówiąc – bądźcie gotowi do drogi. Mamy być otwarci na Jego działanie. Duch Święty przemienił uczniów w ludzi drogi; dzięki temu Ewangelia rozniosła się po całym świecie. Bez Ducha Świętego nie ma skutecznej, zdrowej ewangelizacji. Pomódl się dzisiaj za wszystkich głosicieli Jezusa – by byli otwarci na Ducha, posłuszni, dojrzali, wytrwali i skuteczni.

Oratio (modlitwa) i contemplatio (trwanie w obecności Boga)

Teraz zanieś przed Oblicze Boże to, co cię poruszyło w czasie rozważania. Może to być modlitwa przeproszenia, prośby, dziękczynienia, uwielbienia. Możesz modlić się tak: Panie, poślij mnie, daj realizować Twoją wolę z miłością i odwagą. Amen.

Gdy zabraknie ci słów w modlitwie, to trwaj całym sobą przed Panem bez słów.

Actio (działanie) Czy przez rozważany fragment Bóg skłania cię w sercu do podjęcia jakiegoś konkretnego działania, jeśli tak to jakiego? Pytaj siebie: Co mam zrobić? Jak to zrobić? Kiedy to zrobić?