Archiwum z dnia: 5 marca 2023

NAWRACAĆ SIĘ TO PODEJMOWAĆ BOŻE WEZWANIA

05.03.2023, niedziela

Wyciszenie zapraszaj Ducha Świętego, aby On prowadził modlitwę, np.: „Duchu Święty, proszę Cię, pomóż mi usłyszeć to wszystko, co Bóg chce mi dziś powiedzieć”.

Lectio (czytanie) przeczytaj:

Księga Rodzaju 12, 1-4a

Pan Bóg rzekł do Abrama: «Wyjdź z twojej ziemi rodzinnej i z domu twego ojca do kraju, który ci ukażę. Uczynię bowiem z ciebie wielki naród, będę ci błogosławił i twoje imię rozsławię: staniesz się błogosławieństwem. Będę błogosławił tym, którzy tobie błogosławić będą, a tym, którzy tobie będą złorzeczyli, i Ja będę złorzeczył. Przez ciebie będą otrzymywały błogosławieństwo ludy całej ziemi». Abram udał się w drogę, jak mu Pan rozkazał.

Ponawiaj czytanie, aż znajdziesz fragment, który Cię porusza. Zatrzymaj się na nim.

Meditatio (powtarzanie)

Przeczytaj 2-3 razy fragment, który Cię poruszył. Czytaj go powoli, delektując się każdym słowem. Pytaj siebie: „Co Bóg mówi do mnie?”.

Rozważanie – jeśli jednak nie znajdujesz fragmentu, który Cię porusza, możesz skorzystać z pomocy poniższego rozważania:

  • Ten krótki fragment pięknie pokazuje zasadę działania Boga względem człowieka. Po pierwsze, inicjatywa jest po stronie Boga – to On ma plan, On wychodzi do człowieka z zaproszeniem, z propozycją. Człowiek w wolności może odpowiedzieć na to zaproszenie, czego skutkiem będzie jego szczęście (błogosławieństwo). Jednak przyjęcie zaproszenia wymaga konkretnych działań – odwagi, decyzji, konsekwencji, wytrwałości, wysiłku, zaufania Bogu ponad wszystko inne. Odejście z domu rodzinnego było dla Abrama krokiem bardzo trudnym, ponieważ żył w kulturze plemiennej, gdzie rodzina była najważniejsza. Abram rzeczywiście uwierzył Bogu na 100%, ponieważ odchodząc postawił wszystko na jedną kartę. Zostawił to, co znane i bezpieczne, a poszedł w nieznane i wymagające – więc naprawdę musiał uwierzyć, że to ma sens.

  • Czy nie masz takiego myślenia, że boże błogosławieństwo oznacza mannę spadającą z nieba? Tzn. że jeśli Bóg Ci błogosławi, to powinny Cię spotykać wspaniałe rzeczy za darmo, bez wysiłku i pracy? Bóg się w Biblii pokazuje jako stawiający swoim przyjaciołom duże wyzwania, jako wymagający pedagog, który przez różne zadania prowadzi człowieka do rozwoju. Stwórca i Ojciec wie najlepiej na co Cię stać, wie, w co Cię wyposażył i chce prowadzić Cię do odkrycia pełni Twoich możliwości i zdolności. Pytanie, czy Ty tego chcesz?
  • Bóg nie obiecuje, że idąc za Nim posłusznie będziesz mieć „święty spokój” i łatwe życie. Ojciec pragnie, byśmy istnieli ku chwale majestatu Jego łaski (Ef 1, 6), czyli żeby nasze życie pokazywało Jego wspaniałość, hojność, dobroć, miłość, potęgę i zwycięstwo nad złem… na milion różnych sposobów. Ojciec pragnie, żebyś w relacji z Nim wzrastał, rozkwitał, dojrzewał i cieszył się znając Go coraz bardziej i widząc coraz więcej Jego łaski w Tobie. Czy też tego pragniesz? Czy jestes w związku z tym gotów podejmować wyzwania i trudy?

Oratio (modlitwa) i contemplatio (trwanie w obecności Boga)

Teraz zanieś przed Oblicze Boże to, co cię poruszyło w czasie rozważania. Może to być modlitwa przeproszenia, prośby, dziękczynienia, uwielbienia. Możesz modlić się tak: Proszę Cię Ojcze, pomóż mi zrozumieć Twoją obecność w wydarzeniach mojego życia. Proszę, rozpal moje serce pragnieniem, zabierz lęk, dodaj sił i determinacji do pójścia za Tobą!

Gdy zabraknie ci słów w modlitwie, to trwaj całym sobą przed Panem bez słów.

Actio (działanie) Czy przez rozważany fragment Bóg skłania cię w sercu do podjęcia jakiegoś konkretnego działania, jeśli tak to jakiego? Pytaj siebie: Co mam zrobić? Jak to zrobić? Kiedy to zrobić?