Archiwum z dnia: 17 marca 2023

NAWRACAĆ SIĘ, TO ODKRYĆ MIŁOŚĆ DO BOGA ŻYWEGO

17.03.2023, piątek , Św. Patryka, biskupa

Wyciszenie zapraszaj Ducha Świętego, aby On prowadził modlitwę, np.: „Duchu Święty, proszę Cię, pomóż mi usłyszeć to wszystko, co Bóg chce mi dziś powiedzieć”.

Lectio (czytanie) przeczytaj:

Ewangelia według św. Marka 12, 28b-34

Jeden z uczonych w Piśmie podszedł do Jezusa i zapytał Go: «Które jest pierwsze ze wszystkich przykazań?» Jezus odpowiedział: «Pierwsze jest: „Słuchaj, Izraelu, Pan Bóg nasz jest jedynym Panem. Będziesz miłował Pana, Boga swego, całym swoim sercem, całą swoją duszą, całym swoim umysłem i całą swoją mocą”. Drugie jest to: „Będziesz miłował swego bliźniego jak siebie samego”. Nie ma innego przykazania większego od tych». Rzekł Mu uczony w Piśmie: «Bardzo dobrze, Nauczycielu, słusznie powiedziałeś, bo Jeden jest i nie ma innego prócz Niego. Miłować Go całym sercem, całym umysłem i całą mocą i miłować bliźniego jak siebie samego znaczy daleko więcej niż wszystkie całopalenia i ofiary». Jezus, widząc, że rozumnie odpowiedział, rzekł do niego: «Niedaleko jesteś od królestwa Bożego». I nikt już nie odważył się Go więcej pytać.

Ponawiaj czytanie, aż znajdziesz fragment, który Cię porusza. Zatrzymaj się na nim.

Meditatio (powtarzanie)

Przeczytaj 2-3 razy fragment, który Cię poruszył. Czytaj go powoli, delektując się każdym słowem. Pytaj siebie: „Co Bóg mówi do mnie?”.

Rozważanie – jeśli jednak nie znajdujesz fragmentu, który Cię porusza, możesz skorzystać z pomocy poniższego rozważania:

  • Które jest pierwsze ze wszystkich przykazań? Jezus odpowiada na to pytanie jednoznacznie uczonemu w Piśmie: Słuchaj, Izraelu, Pan Bóg nasz jest jedynym Panem. Będziesz miłował Pana, Boga swego, całym swoim sercem, całą swoją duszą, całym swoim umysłem i całą swoją mocą”.  Miłość do Boga żywego rozpoczyna się od słuchania. Słuchania Jego wezwań, wsłuchania się w Jego głos i wsłuchania się w Jego pragnienia. Wszelka miłość rozpoczyna się od wsłuchania w drugą osobę.  Prorok Ozeasz pisze w tym samym duchu: Miłości pragnę, nie krwawej ofiary, poznania Boga bardziej niż całopaleń. (Oz 6,6) Od  wsłuchiwania się w Boży głos i wprowadzania Bożych wezwań w życie, zależała pomyślność Narodu Wybranego. Czy wsłuchujesz się w Boży głos i Boże wezwania? Jakie ostatnio usłyszałeś?
  • Miłość do Boga to nie „chlapnięcie” : kocham Boga. Miłość do Boga domaga się głębokiego zaangażowania, wysiłku, trudu i kreatywności. Jan Ewangelista pisze o kryteriach związanych z miłością do Boga żywego. A to, czy ktoś mnie miłuje, zostanie zweryfikowane według jednego tylko kryterium: czy zachowuje i stosuje moje słowo. (J 14, 21 NPD) Dopełnieniem, a może konkretną weryfikacją miłości do Boga jest konkretna miłość do drugiego człowieka. Jeśliby ktoś mówił: «Miłuję Boga», a brata swego nienawidził, jest kłamcą, albowiem kto nie miłuje brata swego, którego widzi,nie może miłować Boga, którego nie widzi. (1J 4,20) Patrząc na swoją miłość do drugiego człowieka, co mógłbyś powiedzieć o swojej miłości do Boga żywego?

Oratio (modlitwa) i contemplatio (trwanie w obecności Boga)

Teraz zanieś przed Oblicze Boże to, co cię poruszyło w czasie rozważania. Może to być modlitwa przeproszenia, prośby, dziękczynienia, uwielbienia. Możesz modlić się tak: Koronka biblijna z tekstu.
DUŻE PACIORKI: Pierwsze jest: „Słuchaj, Izraelu, Pan Bóg nasz jest jedynym Panem. Będziesz miłował Pana, Boga swego, całym swoim sercem, całą swoją duszą, całym swoim umysłem i całą swoją mocą”.
MAŁE PACIORKI: Drugie jest to: „Będziesz miłował swego bliźniego jak siebie samego”

Gdy zabraknie ci słów w modlitwie, to trwaj całym sobą przed Panem bez słów.

Actio (działanie) Czy przez rozważany fragment Bóg skłania cię w sercu do podjęcia jakiegoś konkretnego działania, jeśli tak to jakiego? Pytaj siebie: Co mam zrobić? Jak to zrobić? Kiedy to zrobić?