Archiwum z dnia: 1 października 2019

CHODZIĆ W DUCHU ŚWIĘTYM TO SWOIMI SŁOWAMI UMACNIAĆ KRÓLESTWO

01.10.2019, wtorek Św. Teresy od Dzieciątka Jezus

Wyciszenie zapraszaj Ducha Świętego, aby On prowadził modlitwę, np.: „Duchu Święty, proszę Cię, pomóż mi usłyszeć to wszystko, co Bóg chce mi dziś powiedzieć”.

Lectio (czytanie) przeczytaj:

Ewangelia według św. Łukasza 9, 51-56

Gdy dopełniały się dni wzięcia Jezusa z tego świata, postanowił udać się do Jeruzalem, i wysłał przed sobą posłańców. Ci wybrali się w drogę i weszli do pewnego miasteczka samarytańskiego, by przygotować Mu pobyt. Nie przyjęto Go jednak, ponieważ zmierzał do Jeruzalem. Widząc to, uczniowie Jakub i Jan rzekli: «Panie, czy chcesz, byśmy powiedzieli: Niech ogień spadnie z nieba i pochłonie ich?» Lecz On, odwróciwszy się, zgromił ich. I udali się do innego miasteczka.

Ponawiaj czytanie, aż znajdziesz fragment, który Cię porusza. Zatrzymaj się na nim.

Meditatio (powtarzanie)

Przeczytaj 2-3 razy fragment, który Cię poruszył. Czytaj go powoli, delektując się każdym słowem. Pytaj siebie: „Co Bóg mówi do mnie?”.

Rozważanie – jeśli jednak nie znajdujesz fragmentu, który Cię porusza, możesz skorzystać z pomocy poniższego rozważania:

  • Nawet apostoł Jan, który był najbliżej serca Jezusa, wpadł w pułapkę osądzania innych. Sprawa wydała mu się oczywista – mieszkańcy jawnie odrzucili Jezusa, więc zasłużyli na karę za taką zniewagę. Pewnie myślał, że kieruje nim miłość do Pana – nie mógł znieść tego, jak Jezus został potraktowany. Gorące oburzenie ogarnęło uczniów i pojawiła się chęć zemsty, udowodnienia ludziom kto ma rację, postawienia na swoim… wszystko przykryte płaszczykiem świętego oburzenia powodowanego miłością i pragnienia sprawiedliwości. Czy ogarniają cię nieraz takie emocje, czy nie wpadasz w tę samą pułapkę, co uczniowie?

  • Panie, czy chcesz, byśmy powiedzieli: Niech ogień spadnie z nieba i pochłonie ich? Uczniowie musieli wierzyć,że ich słowa mają moc, skoro tak powiedzieli. Może nie chodziło im o realny ogień z nieba, może to rodzaj przekleństwa rzucanego na ludzi. Niezależnie od tego Jezus mocno się sprzeciwił takim słowom – złorzeczeniom, które są trucizną zarówno dla wypowiadającego je, jak i adresata. Wiele razy Słowo Boże przestrzega przed pochopnym wypowiadaniem złych słów, np: Niech nie wychodzi z waszych ust żadna mowa szkodliwa, lecz tylko budująca, zależnie od potrzeby, by wyświadczała dobro słuchającym (Ef 4,29), czy Błogosławcie tych, którzy was prześladują! Błogosławcie, a nie złorzeczcie! (Rz 12, 14) W jakim stopniu panujesz nad swoim językiem? Czy twoja mowa więcej buduje, czy niszczy; sieje pokój czy zranienie?

Oratio (modlitwa) i contemplatio (trwanie w obecności Boga)

Teraz zanieś przed Oblicze Boże to, co cię poruszyło w czasie rozważania. Może to być modlitwa przeproszenia, prośby, dziękczynienia, uwielbienia. Możesz modlić się tak: Pomóż mi Duchu Św. zobaczyć prawdę o mojej mowie, pomóż mi wypowiadać tylko słowa, które będą błogosławieństwem. Psalm 141,3: Postaw, Panie, straż moim ustom i wartę przy bramie warg moich!

Gdy zabraknie ci słów w modlitwie, to trwaj całym sobą przed Panem bez słów.

Actio (działanie) Czy przez rozważany fragment Bóg skłania cię w sercu do podjęcia jakiegoś konkretnego działania, jeśli tak to jakiego? Pytaj siebie: Co mam zrobić? Jak to zrobić? Kiedy to zrobić?