Archiwum z dnia: 4 października 2019

CHODZIĆ W DUCHU ŚWIĘTYM TO SŁUCHAĆ GŁOSU PANA

04.10.2019, piątek Św. Franciszka z Asyżu

Wyciszenie zapraszaj Ducha Świętego, aby On prowadził modlitwę, np.: „Duchu Święty, proszę Cię, pomóż mi usłyszeć to wszystko, co Bóg chce mi dziś powiedzieć”.

Lectio (czytanie) przeczytaj:

Księga proroka Barucha 1, 15-22

Panu, Bogu naszemu, należna jest sprawiedliwość, nam zaś rumieniec wstydu na twarzy, jak to jest obecnie, oraz każdemu człowiekowi na ziemi judzkiej i mieszkańcom Jeruzalem, królom, zwierzchnikom, kapłanom, prorokom i przodkom naszym, ponieważ zgrzeszyliśmy przed Panem, nie wierzyliśmy Jemu, nie byliśmy posłuszni głosowi Pana, Boga naszego, by pójść za przykazaniami, które nam dał.
Od czasu, kiedy Pan wyprowadził przodków naszych z ziemi egipskiej, aż do dnia dzisiejszego byliśmy niewierni wobec Pana, Boga naszego, byliśmy tak niedbali, iż nie słuchaliśmy Jego głosu. Przylgnęły przeto do nas nieszczęścia i przekleństwo, jakimi Pan zagroził przez Mojżesza, sługę swego, w dniu, w którym wyprowadził przodków naszych z Egiptu, aby nam dać ziemię opływającą w mleko i miód, jak to jest i obecnie. Nie byliśmy posłuszni głosowi Pana, Boga naszego, przekazanemu we wszystkich mowach proroków, których posłał do nas. Każdy chodził według zamysłów swego złego serca, służyliśmy bowiem cudzym bogom i czyniliśmy, co jest złe w oczach Pana, Boga naszego.

Ponawiaj czytanie, aż znajdziesz fragment, który Cię porusza. Zatrzymaj się na nim.

Meditatio (powtarzanie)

Przeczytaj 2-3 razy fragment, który Cię poruszył. Czytaj go powoli, delektując się każdym słowem. Pytaj siebie: „Co Bóg mówi do mnie?”.

Rozważanie – jeśli jednak nie znajdujesz fragmentu, który Cię porusza, możesz skorzystać z pomocy poniższego rozważania:

  • Autor Księgi Barucha pisze o grzechu zupełnie inaczej niż jesteśmy do tego przyzwyczajeni, nie w kategoriach moralnych ale jako o braku posłuszeństwa. Mówiąc prawdę to najczęściej nie spoglądamy na swój grzech w takiej optyce: Zgrzeszyliśmy przed Panem, nie wierzyliśmy Jemu, nie byliśmy posłuszni głosowi Pana, Boga naszego, by pójść za przykazaniami Jego, które nam dał. Patrząc na grzech z takiej perspektywy, wszystko w naszym życiu powinno się zmienić. Najpierw czytanie i słuchanie słowa Bożego, które z mocą Bożą powinniśmy wprowadzać w życie. Inaczej będziemy słuchaczami łudzącymi samych siebie. Będziemy budować dom na piasku, który runie pod wpływem życiowych burz i zawirowań. Jak w twoim życiu wygląda wsłuchiwanie się w Boży głos? 
  • Takie podejście do rozumienia grzechu możemy zobaczyć w historii króla Dawida. Po grzechu z Batszebą przychodzi do króla prorok Natan i stawia go w prawdzie.  Nie mówi, że ten popełnił cudzołóstwo i morderstwo, ale mówi zaskakująco: Zlekceważyłeś słowo Pana. Każdy grzech związany jest tak naprawdę z nie-słuchaniem głosu Pana, czyli z brakiem po-słuszeństwa. Prorok Baruch podkreśla dokładnie to samo – niewierność Izraela związana była z lekceważeniem słowa Pana, które im dał w Prawie Mojżeszowym i przez proroków. Byliśmy niewierni wobec Pana, Boga naszego, byliśmy tak niedbali, iż nie słuchaliśmy Jego głosu.
  • Trudno mówić o słuchaniu głosu Pana, kiedy żyje się non stop w hałasie i tempie świata, w którym trudno się zatrzymać. Brakuje nam czasu na modlitwę, refleksję i znajdowanie Bożej drogi dla swojego życia. Konsekwencje takiej postawy szybko się objawiają w postaci różnych problemów, depresji, konfliktów małżeńskich czy rodzinnych. Prorok Baruch także pisze o konsekwencjach: Przylgnęły przeto do nas nieszczęścia i przekleństwo, jakimi Pan zagroził przez Mojżesza, sługę swego. A gdzie ty widzisz źródło swoich problemów?

Oratio (modlitwa) i contemplatio (trwanie w obecności Boga)

Teraz zanieś przed Oblicze Boże to, co cię poruszyło w czasie rozważania. Może to być modlitwa przeproszenia, prośby, dziękczynienia, uwielbienia. Możesz modlić się tak: Jezu, proszę Cię o łaskę ciszy, aby słuchać Twojego słowa i wprowadzać je w swoje życie.

Gdy zabraknie ci słów w modlitwie, to trwaj całym sobą przed Panem bez słów.

Actio (działanie) Czy przez rozważany fragment Bóg skłania cię w sercu do podjęcia jakiegoś konkretnego działania, jeśli tak to jakiego? Pytaj siebie: Co mam zrobić? Jak to zrobić? Kiedy to zrobić?