Archiwum z dnia: 7 października 2019

CHODZIĆ DUCHU ŚWIĘTYM, TO MOCĄ BOŻĄ PRZEMIENIAĆ CIERPIENIE W POSŁUSZEŃSTWO

07.10.2019, poniedziałek Najśw. Maryi Panny Różańcowej

Wyciszenie zapraszaj Ducha Świętego, aby On prowadził modlitwę, np.: „Duchu Święty, proszę Cię, pomóż mi usłyszeć to wszystko, co Bóg chce mi dziś powiedzieć”.

Lectio (czytanie) przeczytaj:

Dzieje Apostolskie 1, 12-14

Gdy Jezus został wzięty do nieba, Apostołowie wrócili do Jerozolimy z góry, zwanej Oliwną, która leży blisko Jerozolimy, w odległości drogi szabatowej. Przybywszy tam, weszli do sali na górze i przebywali w niej: Piotr i Jan, Jakub i Andrzej, Filip i Tomasz, Bartłomiej i Mateusz, Jakub, syn Alfeusza, i Szymon Gorliwy, i Juda, brat Jakuba. Wszyscy oni trwali jednomyślnie na modlitwie razem z niewiastami, Maryją, Matką Jezusa, i Jego braćmi.

Ponawiaj czytanie, aż znajdziesz fragment, który Cię porusza. Zatrzymaj się na nim.

Meditatio (powtarzanie)

Przeczytaj 2-3 razy fragment, który Cię poruszył. Czytaj go powoli, delektując się każdym słowem. Pytaj siebie: „Co Bóg mówi do mnie?”.

Rozważanie – jeśli jednak nie znajdujesz fragmentu, który Cię porusza, możesz skorzystać z pomocy poniższego rozważania:

  • Apostołowie zbierając się w wieczerniku są ludźmi, którzy głęboko doświadczyli swojej słabości, przegranej i głębokiego cierpienia. Żyją w poczuciu własnego grzechu i winy. Doświadczenie krzyża Jezusa objawiło prawdę o nich samych, a w konsekwencji zrodziło pokorę. Maryja, która jest obecna pośród nich, jest jedyną osobą, która wytrwała od początku do końca. Jest również osobą naznaczoną głębokim cierpieniem. Otrzymała w tajemnicy zwiastowania obietnicę: Będzie On wielki i będzie nazwany Synem Najwyższego, a Pan Bóg da Mu tron Jego praojca, Dawida. Będzie panował nad domem Jakuba na wieki, a Jego panowaniu nie będzie końca» (Łk 1, 32-33), a na razie oglądała cierpienie i śmierć, ale  i zmartwychwstanie swojego ukochanego Syna. Czego dotyczy twoje cierpienie, które wydaje ci się twoją przegraną? Jakie owoce zrodziło to cierpienie w twoim życiu?
  • To, co łączyło apostołów z Maryją to cierpienie i pokora. Maryja w tajemnicy zwiastowania była już napełniona Duchem Świętym, gdyż Łukasz ewangelista pisze: Duch Święty zstąpi na Ciebie i moc Najwyższego osłoni Cię. (Łk 1, 35) Maryja trwając jednomyślnie z apostołami na modlitwie domagała się dla nich Ducha Świętego, którym sama już była napełniona. Domagała się Ducha Świętego dla ludzi pokornych. Jan Paweł II pisze: Po zmartwychwstaniu i wniebowstąpieniu Jezusa Apostołowie przeżywają silne doświadczenie, które ich przemienia: Pięćdziesiątnicę. Przyjście Ducha Świętego czyni z nich świadków i proroków, wlewając w nich spokojną odwagę, która ich pobudza do przekazywania innym swego doświadczenia Jezusa i ożywiającej ich nadziei. Duch uzdalnia ich, by dawali świadectwo o Jezusie z otwartością. (Redemptoris Missio, nr 24) Czy jesteś człowiekiem pokornym? Czy widzisz potrzebę pokory w swoim życiu? Czy doświadczyłeś wylania Ducha Świętego?
  • Jedność, której doświadczali uczniowie z Maryją, nie była przypadkowa. Ową jedność zrodziła pokora, która była owocem głębokiego cierpienia. Byli posłuszni wezwaniu Jezusa, a właśnie posłuszeństwo jest wyrazem pokory.  Oto Ja ześlę na was obietnicę mojego Ojca. Wy zaś pozostańcie w mieście, aż będziecie przyobleczeni mocą z wysoka.  (Łk 24, 49) Potrzebujemy powierzać Jezusowi nasze cierpienie, aby On zrodził z niego łaskę posłuszeństwa Bożym wezwaniom. Czy łączysz swoje cierpienie z cierpieniem Jezusa? Czy jesteś posłuszny Bożym wezwaniom?

Oratio (modlitwa) i contemplatio (trwanie w obecności Boga)

Teraz zanieś przed Oblicze Boże to, co cię poruszyło w czasie rozważania. Może to być modlitwa przeproszenia, prośby, dziękczynienia, uwielbienia. Możesz modlić się tak: Jezu, dziękuję Ci, że z Tobą moje cierpienie ma sens. Dziękuję, że przetwarzasz je w posłuszeństwo.

Gdy zabraknie ci słów w modlitwie, to trwaj całym sobą przed Panem bez słów.

Actio (działanie) Czy przez rozważany fragment Bóg skłania cię w sercu do podjęcia jakiegoś konkretnego działania, jeśli tak to jakiego? Pytaj siebie: Co mam zrobić? Jak to zrobić? Kiedy to zrobić?