Archiwum z dnia: 18 października 2019

CHODZIĆ W DUCHU ŚWIĘTYM TO IŚĆ NATYCHMIAST Z DAREM POKOJU

18.10.2019, piątek Święto św. Łukasza, Ewangelisty

Wyciszenie zapraszaj Ducha Świętego, aby On prowadził modlitwę, np.: „Duchu Święty, proszę Cię, pomóż mi usłyszeć to wszystko, co Bóg chce mi dziś powiedzieć”.

Lectio (czytanie) przeczytaj:

Ewangelia według św. Łukasza 10,1-9

Jezus wyznaczył jeszcze innych, siedemdziesięciu dwóch, i wysłał ich po dwóch przed sobą do każdego miasta i miejscowości, dokąd sam przyjść zamierzał.
Powiedział też do nich: „Żniwo wprawdzie wielkie, ale robotników mało; proście więc Pana żniwa, żeby wyprawił robotników na swoje żniwo.
Idźcie, oto was posyłam jak owce między wilki. Nie noście z sobą trzosa ani torby, ani sandałów; i nikogo w drodze nie pozdrawiajcie.
Gdy do jakiego domu wejdziecie, najpierw mówcie: «Pokój temu domowi!» Jeśli tam mieszka człowiek godny pokoju, wasz pokój spocznie na nim; jeśli nie, powróci do was. W tym samym domu zostańcie, jedząc i pijąc, co mają: bo zasługuje robotnik na swoją zapłatę. Nie przechodźcie z domu do domu. Jeśli do jakiego miasta wejdziecie i przyjmą was, jedzcie, co wam podadzą; uzdrawiajcie chorych, którzy tam są, i mówcie im: «Przybliżyło się do was królestwo Boże»”.

Ponawiaj czytanie, aż znajdziesz fragment, który Cię porusza. Zatrzymaj się na nim.

Meditatio (powtarzanie)

Przeczytaj 2-3 razy fragment, który Cię poruszył. Czytaj go powoli, delektując się każdym słowem. Pytaj siebie: „Co Bóg mówi do mnie?”.

Rozważanie – jeśli jednak nie znajdujesz fragmentu, który Cię porusza, możesz skorzystać z pomocy poniższego rozważania:

  • Czytałem ten fragment w kilku różnych przekładach i moją uwagę zwrócił wszędzie pośpiech w jakim to rozesłanie się odbywa. W Biblii angielskiej słowo “idźcie” napisane jest w trybie rozkazującym, z wykrzyknikiem. W innym tłumaczeniu są słowa “idźcie już”, czyli teraz, natychmiast, bez zbędnej zwłoki. W innym natomiast słowa “wyprawił robotników” przetłumaczone są jako “pośpieszył robotników”. Panu żniwa zależy więc, aby nie czekać, nie siedzieć, tylko iść z tym, co się ma – nie troszczcąc się o portfel, ubranie, plecak czy buty. Czy jest we mnie gotowość do tego, aby nie siedzieć w miejscu, gotowość zrobienia czegoś dla Boga?
  • No dobrze, ale nie wystarczy iść, trzeba wiedzieć dokąd iść. Jeśli jesteśmy chętni, aby pójść za Bogiem, to dokąd tak naprawdę mamy pójść? Nauczyciele żydowscy za czasów Jezusa byli przekonani, że na całym świecie żyją 72 narody, stąd wysłanie przez Jezusa 72 oznacza, że On chce, abyśmy dotarli wszędzie, do każdego ludu, języka i narodu – do każdego miasta i miejscowości, dokąd sam przyjść zamierzał. Możemy w zasadzie powiedzieć, że Jezus chce dotrzeć z Dobrą Nowiną wszędzie – do twojego domu, bloku, osiedla, miasta, miejsca pracy, znajomych z siłowni, przelotnie poznanej obsługi sklepu, w którym robisz zakupy…… Wszędzie znaczy, że nie ma takiego miejsca, do którego by nie chciał przyjść. Ale czy ty, tam, gdzie idziesz chcesz, jesteś gotów zanieść jakąś cząstkę Jezusa, którego przyjąłeś w niedzielnej Eucharystii?
  • Co mam nieść, co mogę zanieść do wszystkich tych miejsc i co tak naprawdę mogę zrobić? Po pierwsze, jak mówi dzisiejsze Słowo, zanieść pokój – shalom. Czyli wyciągniętą rękę, budujące słowo, pojednanie, gotowość wybaczenia ale przede wszystkim taką wewnętrzną harmonię, którą daje życie w jedności z Bogiem, na którą w każdych czasach jest zapotrzebowanie. Czy jakaś cząstka tego pokoju jest w tobie? Czy i jak jesteś gotów się z nią podzielić z tymi, których dziś lub jutro spotkasz na swoich drogach?

Oratio (modlitwa) i contemplatio (trwanie w obecności Boga)

Teraz zanieś przed Oblicze Boże to, co cię poruszyło w czasie rozważania. Może to być modlitwa przeproszenia, prośby, dziękczynienia, uwielbienia. Możesz modlić się tak: Panie, pomoż mi żyć z uwagą, abym nie zmarnował czasu, który mi tu dajesz. Abym był gotów pójść już, teraz.

Gdy zabraknie ci słów w modlitwie, to trwaj całym sobą przed Panem bez słów.

Actio (działanie) Czy przez rozważany fragment Bóg skłania cię w sercu do podjęcia jakiegoś konkretnego działania, jeśli tak to jakiego? Pytaj siebie: Co mam zrobić? Jak to zrobić? Kiedy to zrobić?