Archiwum z dnia: 17 października 2019

CHODZIĆ W DUCHU ŚWIĘTYM TO PRZEKAZYWAĆ PRAWDZIWY OBRAZ BOGA

17.10.2019, czwartek Św. Ignacego Antiocheńskiego

Wyciszenie zapraszaj Ducha Świętego, aby On prowadził modlitwę, np.: „Duchu Święty, proszę Cię, pomóż mi usłyszeć to wszystko, co Bóg chce mi dziś powiedzieć”.

Lectio (czytanie) przeczytaj:

Ewangelia według św. Łukasza 11,47-54

Jezus powiedział do faryzeuszów i do uczonych w Prawie:
«Biada wam, ponieważ budujecie grobowce prorokom, a wasi ojcowie ich zamordowali. Zatem dajecie świadectwo i przytakujecie uczynkom waszych ojców, gdyż oni ich pomordowali, a wy im wznosicie grobowce.
Dlatego też powiedziała Mądrość Boża: Poślę do nich proroków i apostołów, a niektórych z nich zabiją i prześladować będą. Tak na to plemię spadnie kara za krew wszystkich proroków, która została przelana od stworzenia świata, od krwi Abla aż do krwi Zachariasza, który zginął między ołtarzem a przybytkiem. Tak, mówię wam, zażąda się zdania z niej sprawy od tego plemienia.
Biada wam, uczonym w Prawie, bo wzięliście klucze poznania; sami nie weszliście, a przeszkodziliście tym, którzy wejść chcieli».
Gdy wyszedł stamtąd, uczeni w Piśmie i faryzeusze poczęli gwałtownie nastawać na Niego i wypytywać Go o wiele rzeczy. Czyhali przy tym, żeby Go pochwycić na jakimś słowie.

Ponawiaj czytanie, aż znajdziesz fragment, który Cię porusza. Zatrzymaj się na nim.

Meditatio (powtarzanie)

Przeczytaj 2-3 razy fragment, który Cię poruszył. Czytaj go powoli, delektując się każdym słowem. Pytaj siebie: „Co Bóg mówi do mnie?”.

Rozważanie – jeśli jednak nie znajdujesz fragmentu, który Cię porusza, możesz skorzystać z pomocy poniższego rozważania:

  • Wydawało by się, że budowanie grobowców prorokom to uznanie ich działania i oddanie im hołdu za wierność Słowu Boga. Dlaczego Jezus piętnuje za to faryzeuszów? A może stawianie pomników w ich wykonaniu jest grzebaniem wspomnień i proroctwa, które zostawili wysłannicy Boży? Co takiego niewłaściwego jest w ich zachowaniu, że Nauczyciel wypowiada wobec nich słowo biada?  Prawdopodobnie znawcy Prawa udaremniają moc proroctwa poprzez mnożenie zasad i przykazań, które prowadzą do poczucia samowystarczalności, a nie wzywają do miłosierdzia. Oni czują się lepsi, bo tylko oni są w stanie wypełnić Prawo, ale ich działanie jest podyktowane potrzebą uznania, a nie miłości do Ojca.

  • Pan wzywa tych, którzy są znawcami pisma, aby ludziom prostym umożliwili jego poznanie. To oni mają symboliczny klucz, którym mogą otworzyć drzwi do domu poznania. Sami są poza domem i utrudniają wejście innym. Obraz Boga, który przekazują nie ma nic wspólnego z miłosiernym Ojcem.
  • Biada może sobie powiedzieć każdy z nas, kto swoim życiem przekazuje fałszywy obraz Boga. Na przykład, kiedy przedkładamy sprawiedliwość ponad miłosierdzie, a bycie konsekwentnym napędzane jest właśnie sprawiedliwością, a nie miłością. Najistotniejsze jest to, co kieruje naszym działaniem i o to dzisiaj pyta Jezus.

Oratio (modlitwa) i contemplatio (trwanie w obecności Boga)

Teraz zanieś przed Oblicze Boże to, co cię poruszyło w czasie rozważania. Może to być modlitwa przeproszenia, prośby, dziękczynienia, uwielbienia. Możesz modlić się tak: Jezu objawiaj mi prawdziwe oblicze Twojego Ojca i daj mi łaskę przekazywania prawdy o Tobie innym.

Gdy zabraknie ci słów w modlitwie, to trwaj całym sobą przed Panem bez słów.

Actio (działanie) Czy przez rozważany fragment Bóg skłania cię w sercu do podjęcia jakiegoś konkretnego działania, jeśli tak to jakiego? Pytaj siebie: Co mam zrobić? Jak to zrobić? Kiedy to zrobić?