Archiwum z dnia: 11 października 2019

CHODZIĆ W DUCHU ŚWIĘTYM WALCZĄC ORĘŻEM PANA

11.10.2019, piątek

Wyciszenie zapraszaj Ducha Świętego, aby On prowadził modlitwę, np.: „Duchu Święty, proszę Cię, pomóż mi usłyszeć to wszystko, co Bóg chce mi dziś powiedzieć”.

Lectio (czytanie) przeczytaj:

Ewangelia według św. Łukasza 11, 15-26

Gdy Jezus wyrzucał złego ducha, niektórzy z tłumu rzekli: «Mocą Belzebuba, władcy złych duchów, wyrzuca złe duchy». Inni zaś, chcąc Go wystawić na próbę, domagali się od Niego znaku z nieba.
On jednak, znając ich myśli, rzekł do nich: «Każde królestwo wewnętrznie skłócone pustoszeje i dom na dom się wali. Jeśli więc i Szatan z sobą jest skłócony, jakże się ostoi jego królestwo? Mówicie bowiem, że Ja przez Belzebuba wyrzucam złe duchy. Lecz jeśli Ja mocą Belzebuba wyrzucam złe duchy, to czyją mocą wyrzucają je wasi synowie? Dlatego oni będą waszymi sędziami. A jeśli Ja palcem Bożym wyrzucam złe duchy, to istotnie przyszło już do was królestwo Boże.
Gdy mocarz uzbrojony strzeże swego dworu, bezpieczne jest jego mienie. Lecz gdy mocniejszy od niego nadejdzie i pokona go, to zabierze całą broń jego, na której polegał, i rozda jego łupy.
Kto nie jest ze Mną, jest przeciwko Mnie; a kto nie zbiera ze Mną, ten rozprasza.
Gdy duch nieczysty opuści człowieka, błąka się po miejscach bezwodnych, szukając spoczynku. A gdy go nie znajduje, mówi: „Wrócę do swego domu, skąd wyszedłem”. Przychodzi i zastaje go wymiecionym i przyozdobionym. Wtedy idzie i bierze siedmiu innych duchów, złośliwszych niż on sam; wchodzą i mieszkają tam. I stan późniejszy owego człowieka staje się gorszy niż poprzedni».

Ponawiaj czytanie, aż znajdziesz fragment, który Cię porusza. Zatrzymaj się na nim.

Meditatio (powtarzanie)

Przeczytaj 2-3 razy fragment, który Cię poruszył. Czytaj go powoli, delektując się każdym słowem. Pytaj siebie: „Co Bóg mówi do mnie?”.

Rozważanie – jeśli jednak nie znajdujesz fragmentu, który Cię porusza, możesz skorzystać z pomocy poniższego rozważania:

  • Czym jest ów dom wymieciony i przyozdobiony? Znamy ten fragment z Apokalipsy, gdzie (Jezus) mówi: oto stoję u drzwi i kołaczę. Jeśli ktoś drzwi otworzy, wejdę do niego i będę z nim wieczerzał (Ap 3,20). Te drzwi to wejście do twojego mieszkania/ domu, którym jest twoje serce. W języku Biblii serce oznacza całego człowieka, jego myśli, uczucia, wolę, rozum. Dom wymieciony i przyozdobiony, to dom gotowy na przyjęcie lokatora, ale jednak jeszcze pusty. Wszystko gotowe, ale lokator się jeszcze nie wprowadził. Gdzie stoi ten ważny dla ciebie i mnie lokator – ciągle puka i czeka, aż mu otworzysz? A może uchyliłeś drzwi, wpuściłeś Go do przedpokoju i ciągle tam trzymasz a jakieś pokoje przed Nim pozamykałeś i te ciągle są puste – bez Niego?
  • Co się dzieje, gdy mieszkanie serca jest puste? Wtedy idzie i bierze siedmiu innych duchów, złośliwszych niż on sam; wchodzą i mieszkają tam. Wchodzą i mieszkają w twoim sercu, bo jest w nim pustostan. Mało tego – są uzbrojeni, jak mówi dzisiejsze Słowo. Jaki masz oręż, aby się przeciwstawić?  Do walki duchowej, oręż musi też być duchowy, ćwiczenia intelektualne i psychologiczne mogą być li tylko jak wymachiwanie swoją szabelką przed czołgiem. Biblia mówi, że oręż nasz, którym walczymy, nie jest cielesny, lecz ma moc burzenia warowni dla sprawy Bożej; (2Kor 10,4). Dlatego pozwól rozgościć się w twoim sercu temu Mocniejszemu, który pokona go, zabierze całą broń jego, na której polegał, i rozda jego łupy. Jak to zrobić? Gdy tylko widzisz, że w jakiejś sferze twojego życia brak Jezusa, to od razu zapraszaj Go w te miejsca  -w pracy, wypoczynku, relacjach z bliskimi, planach życia, do swoich pieniędzy, aby one były dla ciebie a nie ty dla nich…
  • … mocarz uzbrojony strzeże swego dworu. Te słowa przypominają, że toczy się w świecie i w nas walka duchowa. Księga Apokalipsy mówi o tym wyraźnie: i odszedł (smok – diabeł) rozpocząć walkę z resztą jej potomstwa, z tymi, co strzegą przykazań Boga i mają świadectwo Jezusa (Ap 12,17). Dlatego św. Paweł zachęca – bądźcie mocni w Panu – siłą Jego potęgi. Obleczcie pełną zbroję Bożą, byście mogli się ostać wobec podstępnych zakusów diabła (Ef 6,10-11). Jaką siłą jesteś mocny – siłą Pana i Jego Świętego Ducha, czy swoją własną? Jak jesteś uzbrojony, jaki posiadasz oręż?

Oratio (modlitwa) i contemplatio (trwanie w obecności Boga)

Teraz zanieś przed Oblicze Boże to, co cię poruszyło w czasie rozważania. Może to być modlitwa przeproszenia, prośby, dziękczynienia, uwielbienia. Możesz modlić się tak: Panie, spraw abym przejrzał na fakt, że we mnie samym i wokół mnie toczy się duchowa walka i był mocny Twoją a nie moją mocą.

Gdy zabraknie ci słów w modlitwie, to trwaj całym sobą przed Panem bez słów.

Actio (działanie) Czy przez rozważany fragment Bóg skłania cię w sercu do podjęcia jakiegoś konkretnego działania, jeśli tak to jakiego? Pytaj siebie: Co mam zrobić? Jak to zrobić? Kiedy to zrobić?