Archiwum z dnia: 30 października 2019

CHODZIĆ W DUCHU ŚWIĘTYM, TO ODKRYĆ GO JAKO SWOJE WSPARCIE

30.10.2019, środa

Wyciszenie zapraszaj Ducha Świętego, aby On prowadził modlitwę, np.: „Duchu Święty, proszę Cię, pomóż mi usłyszeć to wszystko, co Bóg chce mi dziś powiedzieć”.

Lectio (czytanie) przeczytaj:

List do Rzymian 8, 26-30

Bracia:
Duch Święty przychodzi z pomocą naszej słabości. Gdy bowiem nie umiemy się modlić tak, jak trzeba, sam Duch przyczynia się za nami w błaganiach, których nie można wyrazić słowami. Ten zaś, który przenika serca, zna zamiar Ducha, wie, że przyczynia się za świętymi zgodnie z wolą Bożą.
Wiemy też, że Bóg z tymi, którzy Go miłują, współdziała we wszystkim dla ich dobra, z tymi, którzy są powołani według Jego zamysłu. Albowiem tych, których przedtem poznał, tych też przeznaczył na to, by się stali na wzór obrazu Jego Syna, aby On był Pierworodnym między wielu braćmi. Tych zaś, których przeznaczył, tych też powołał, a których powołał – tych też usprawiedliwił, a których usprawiedliwił – tych też obdarzył chwałą.

Ponawiaj czytanie, aż znajdziesz fragment, który Cię porusza. Zatrzymaj się na nim.

Meditatio (powtarzanie)

Przeczytaj 2-3 razy fragment, który Cię poruszył. Czytaj go powoli, delektując się każdym słowem. Pytaj siebie: „Co Bóg mówi do mnie?”.

Rozważanie – jeśli jednak nie znajdujesz fragmentu, który Cię porusza, możesz skorzystać z pomocy poniższego rozważania:

  • Trudno nam kochać Ducha Świętego, ponieważ przekracza nasze ludzkie wyobrażenia. Bardzo często funkcjonuje On w naszym życiu jako informacja, że jest ktoś taki, jak trzecia osoba Boża, ale nie potrafimy z Nim współpracować. Święty Paweł ukazuje jednak Ducha Świętego jako kluczową osobę w naszych słabościach. W tzw. dynamicznym tłumaczeniu Listu do Rzymian jeszcze bardziej to wybrzmiewa: A Duch Boży został nam dany, po to, aby wspierać nas na tej drodze i umacniać w chwilach słabości. Kiedy bowiem w naszej wędrówce drogą zbawienia tracimy siły i grzęźniemy w sytuacjach, w których brakuje nam świadomości tego, o co lub jak dalej się modlić, to pamiętajmy, że Duch Boży nieustannie wspiera naszego ducha w jego nieogarnionych i niewysłowionych błaganiach. (Rz 8, 26) Parafrazując zachętę św. Pawła można powiedzieć: Borykasz sie ze słabościami i problemami  – wzywaj z determinacją Ducha Świętego. On jest twoim lekarstwem, światłem, wsparciem. Jak zachowujesz się w sytuacjach trudnych, które przerastają twoje możliwości?  Kto jest wówczas twoim wsparciem?
  • Święty Paweł ukazuje nam, że wszystko, co nas spotyka, nie jest dziełem przypadku. We wspomnianej wersji tłumaczenia tego tekstu czytamy w wersie 28: Dlatego wy, którzy całym sercem miłujecie Boga, powinniście być absolutnie pewni, że nic, co się wam przydarza, nie jest dziełem przypadku. Każda trudna sytuacja i każde doświadczenie są bowiem dane wam od Boga, okazją do czynienia dobra. Potrzebujemy wzywać Ducha Świętego, abyśmy  potrafili na sytuacje trudne spoglądać oczami Boga żywego i zrozumieć sens tych doświadczeń. Czy zapraszasz Ducha Świętego do wszystkich swoich sytuacji trudnych i bolesnych? Czy spoglądasz na swoje życie oczami Boga żywego?
  • Sytuacje trudne i bolesne domagaja się naszego dziękczynienia, bo w ten sposób wyraża się nasza wiara. Święty Paweł mówi o realizowaniu woli Bożej przez dziękczynienie. W każdym położeniu dziękujcie, taka jest bowiem wola Boża w Jezusie Chrystusie względem nas. (1Tes 5, 18) Jak zachowujesz się w sytuacjach trudnych, gdy masz “nóż na gardle”? Czy ćwiczysz się w dziękczynieniu?

Oratio (modlitwa) i contemplatio (trwanie w obecności Boga)

Teraz zanieś przed Oblicze Boże to, co cię poruszyło w czasie rozważania. Może to być modlitwa przeproszenia, prośby, dziękczynienia, uwielbienia. Możesz modlić się tak: Jezu, dziękuję Ci za odkrycie Ducha Świętego w moim życiu. Dziękuję za łaskę dziękczynienia.

Gdy zabraknie ci słów w modlitwie, to trwaj całym sobą przed Panem bez słów.

Actio (działanie) Czy przez rozważany fragment Bóg skłania cię w sercu do podjęcia jakiegoś konkretnego działania, jeśli tak to jakiego? Pytaj siebie: Co mam zrobić? Jak to zrobić? Kiedy to zrobić?