Archiwum z dnia: 9 października 2019

CHODZIĆ W DUCHU ŚWIĘTYM TO ROZSZERZAĆ KRÓLESTWO BOŻE

09.10.2019, środa Bł. Wincentego Kadłubka

Wyciszenie zapraszaj Ducha Świętego, aby On prowadził modlitwę, np.: „Duchu Święty, proszę Cię, pomóż mi usłyszeć to wszystko, co Bóg chce mi dziś powiedzieć”.

Lectio (czytanie) przeczytaj:

Ewangelia według św. Łukasza 11,1-4

Gdy Jezus przebywał w jakimś miejscu na modlitwie i skończył ją, rzekł jeden z uczniów do Niego: Panie, naucz nas się modlić, jak i Jan nauczył swoich uczniów. A On rzekł do nich: Kiedy się modlicie, mówcie: Ojcze, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i przebacz nam nasze grzechy, bo i my przebaczamy każdemu, kto nam zawinił; i nie dopuść, byśmy ulegli pokusie.

Ponawiaj czytanie, aż znajdziesz fragment, który Cię porusza. Zatrzymaj się na nim.

Meditatio (powtarzanie)

Przeczytaj 2-3 razy fragment, który Cię poruszył. Czytaj go powoli, delektując się każdym słowem. Pytaj siebie: „Co Bóg mówi do mnie?”.

Rozważanie – jeśli jednak nie znajdujesz fragmentu, który Cię porusza, możesz skorzystać z pomocy poniższego rozważania:

  • W dzisiejszej Ewangeli jesteśmy świadkami rozmowy Jezusa z uczniem, który po zakończonej przez Jezusa modlitwie prosi Go, ażeby nauczył ich jak się mają modlić. Nie wiemy do końca co sprawiło, że ów uczeń poprosił właśnie w tym momencie. Może zachwycił się widokiem Jezusa trwającego na modlitwie, która była spotkaniem z miłującym Ojcem? Jezus spełnia jego prośbę. Przekazuje słowa modlitwy najważniejszej dla chrześcijanina. Najważniejszej, bo otrzymanej od samego Jezusa. Treść tej modlitwy wydaje się prosta, ale bardzo dotyka fundamentów naszej wiary.

  • Ojcze, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje – w tych słowach Jezus objawia nam Boga jako Ojca i wynikającą z tego faktu relację do nas, to że jesteśmy Jego dziećmi a wzajemnie braćmi i siostrami. Dlatego też powinna zniknąć wszelka nieprawość pośród nas, a jedynie słusznym winno być trwanie w coraz doskonalszej miłości wzajemnej.Umiłowani, miłujmy się wzajemnie ( 1J 4,7).

  • chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj – czy modląc sie tymi słowami mogę wątpić w to, że Bóg da mi ten chleb dzisiaj? Gdy będę prosił jutro o chleb to również go otrzymam. Czy nie jestem zbyt skupiony w zdobywaniu środków na dzisiaj, jutro, przyszłość ? Czy wierzę, że Ojciec troszczy się o mnie i jeśli proszę to On da mi wszystko co jest potrzebne? Czy nie ma we mnie zazdrości o to co dostaje mój brat ?

  • przebacz nam nasze grzechy, bo i my przebaczamy każdemu, kto nam zawinił –  dlaczego Jezus dodał  fragment bo i my przebaczamy… Jak ważny dla Boga jest fakt przebaczenia bratu, że pojawia się on w tej najważniejszej modlitwie. Jak trudno się modlić, gdy w naszym sercu jest nieprzebaczenie, które rani nasze serce i oddala nas od samego Ojca. Jak trudno przyjąć przebaczenie Ojca gdy sami nie potrafimy przebaczyć – Gdy człowiek żywi złość przeciw drugiemu, jakże u Pana szukać będzie uzdrowienia (Syr, 28 2-3)? Jak wielu jest ludzi w moim otoczeniu, którzy mnie skrzywdzili, obrazili i nie jestem w stanie spojrzeć na nich z miłością ?

Oratio (modlitwa) i contemplatio (trwanie w obecności Boga)

Teraz zanieś przed Oblicze Boże to, co cię poruszyło w czasie rozważania. Może to być modlitwa przeproszenia, prośby, dziękczynienia, uwielbienia. Możesz modlić się tak: Abba, Ojcze, umacniaj w nas miłość do naszych braci i sióstr.

Gdy zabraknie ci słów w modlitwie, to trwaj całym sobą przed Panem bez słów.

Actio (działanie) Czy przez rozważany fragment Bóg skłania cię w sercu do podjęcia jakiegoś konkretnego działania, jeśli tak to jakiego? Pytaj siebie: Co mam zrobić? Jak to zrobić? Kiedy to zrobić?