Archiwum z dnia: 2 września 2023

CHODZIĆ W DUCHU ŚWIĘTYM, TO PRZYGOTOWYWAĆ SIĘ NA PRZYJŚCIE PANA

02.09.2023, sobota

Wyciszenie zapraszaj Ducha Świętego, aby On prowadził modlitwę, np.: „Duchu Święty, proszę Cię, pomóż mi usłyszeć to wszystko, co Bóg chce mi dziś powiedzieć”.

Lectio (czytanie) przeczytaj:

Psalm 98, 1. 7-9

Śpiewajcie Panu pieśń nową, albowiem uczynił cuda. Zwycięstwo Mu zgotowała Jego prawica
i święte ramię Jego. Niech szumi morze i wszystko, co w nim żyje, krąg ziemi i jego mieszkańcy.
Rzeki niech klaszczą w dłonie, góry niech razem wołają z radości.
W obliczu Pana, który nadchodzi, aby osądzić ziemię. On będzie sądził świat sprawiedliwie
i ludy według słuszności.

Ponawiaj czytanie, aż znajdziesz fragment, który Cię porusza. Zatrzymaj się na nim.

Meditatio (powtarzanie)

Przeczytaj 2-3 razy fragment, który Cię poruszył. Czytaj go powoli, delektując się każdym słowem. Pytaj siebie: „Co Bóg mówi do mnie?”.

Rozważanie – jeśli jednak nie znajdujesz fragmentu, który Cię porusza, możesz skorzystać z pomocy poniższego rozważania:

  • Potrzebujemy uwierzyć, że Bóg ma moc uczynić rzeczy nowe w naszym życiu. On czyni cuda. On jest ostatecznym Zwycięzcą. Potrzebujemy uwierzyć, że On jest wszechmocny. Przekraczający wszelkie nasze ograniczenia, rany, blokady wewnętrzne. Niezależnie od tego w jakiej siedzimy niewoli, On ma moc nas z niej wyprowadzić, tak jak Naród Wybrany wyprowadził z Egiptu. Czego oczekuje zatem od nas? Oczekuje, abyśmy przemieniali nasze szemranie i narzekanie w uwielbienie i dziękczynienie, bo tak wyraża się wiara biblijna. Wyrażali swoją wiarę w to, że On ma moc czynić rzeczy nowe. Zacznij zatem tak się modlić: Wyznaję Jezu, że Ty zwyciężyłeś każdego mojego wroga, ponieważ na (Twoje imię) imię Jezusa zgięło się każde kolano istot niebieskich i ziemskich i podziemnych. I aby wszelki język wyznał, że Jezus Chrystus jest PANEM – ku chwale Boga Ojca. (Flp 2,10-11)

  • Bóg nadejdzie prędzej czy później. On nadchodzi, aby osądzić ziemię. Potrzebujemy być zatem przygotowani na Jego nadejście. Potrzebujemy czuwać nad swoim sercem, aby nie być ospałymi, gdy On przyjdzie. Mamy tak reagować, jakbyśmy mieli podarowany ostatni dzień naszego życia. W zgromadzeniu Jana Bosko znanych jako salezjanie, celebrowane jest nabożeństwo określane jako ĆWICZENIE DOBREJ ŚMIERCI. Jest to nabożeństwo, które każdy salezjanin ma obowiązek odprawić raz w miesiącu, jak gdyby był to jego ostatni dzień życia. Każdy z nich w tym dniu również się spowiada. (Więcej na ten temat na stronie internetowej: ćwiczenie dobrej śmierci – salezjanie) Czy przygotowujesz się do swojej śmierci? W jaki sposób to czynisz?

Oratio (modlitwa) i contemplatio (trwanie w obecności Boga)

Teraz zanieś przed Oblicze Boże to, co cię poruszyło w czasie rozważania. Może to być modlitwa przeproszenia, prośby, dziękczynienia, uwielbienia. Możesz modlić się tak: Koronka biblijna z tekstu.
DUŻE PACIORKI: W obliczu Pana, który nadchodzi, aby osądzić ziemię. On będzie sądził świat sprawiedliwie i ludy według słuszności.
MAŁE PACIORKI: On będzie sądził świat sprawiedliwie.

Gdy zabraknie ci słów w modlitwie, to trwaj całym sobą przed Panem bez słów.

Actio (działanie) Czy przez rozważany fragment Bóg skłania cię w sercu do podjęcia jakiegoś konkretnego działania, jeśli tak to jakiego? Pytaj siebie: Co mam zrobić? Jak to zrobić? Kiedy to zrobić?