Archiwum z dnia: 11 września 2023

CHODZIĆ W DUCHU MOCY, W TRUDZIE I NADZIEI

11.09.2023, poniedziałek

Wyciszenie zapraszaj Ducha Świętego, aby On prowadził modlitwę, np.: „Duchu Święty, proszę Cię, pomóż mi usłyszeć to wszystko, co Bóg chce mi dziś powiedzieć”.

Lectio (czytanie) przeczytaj:

List do Kolosan 1,23 – 2,3

Teraz raduję się w cierpieniach za was i ze swej strony w moim ciele dopełniam braki udręk Chrystusa dla dobra Jego Ciała, którym jest Kościół. Jego sługą stałem się według zleconego mi wobec was Bożego włodarstwa: mam wypełnić /posłannictwo głoszenia/ słowa Bożego. Tajemnica ta, ukryta od wieków i pokoleń, teraz została objawiona Jego świętym, którym Bóg zechciał oznajmić, jak wielkie jest bogactwo chwały tej tajemnicy pośród pogan. Jest nią Chrystus pośród was – nadzieja chwały. Jego to głosimy, upominając każdego człowieka i ucząc każdego człowieka z całą mądrością, aby każdego człowieka okazać doskonałym w Chrystusie. Po to właśnie się trudzę walcząc Jego mocą, która potężnie działa we mnie. Chcę bowiem, abyście wiedzieli, jak wielką walkę toczę o was, o tych, którzy są w Laodycei, i o tych wszystkich, którzy nie widzieli mnie osobiście, aby ich serca doznały pokrzepienia, aby zostali w miłości pouczeni, ku /osiągnięciu/ całego bogactwa pełni zrozumienia, ku głębszemu poznaniu tajemnicy Boga – /to jest/ Chrystusa. W Nim wszystkie skarby mądrości i wiedzy są ukryte.

Ponawiaj czytanie, aż znajdziesz fragment, który Cię porusza. Zatrzymaj się na nim.

Meditatio (powtarzanie)

Przeczytaj 2-3 razy fragment, który Cię poruszył. Czytaj go powoli, delektując się każdym słowem. Pytaj siebie: „Co Bóg mówi do mnie?”.

Rozważanie – jeśli jednak nie znajdujesz fragmentu, który Cię porusza, możesz skorzystać z pomocy poniższego rozważania:

  • Po to właśnie się trudzę walcząc Jego mocą, która potężnie działa we mnie. Przemawia do mnie to zestawienie – trud, walka i moc. Gdy łaska mnie niesie, wydaje mi się, że życie z Bogiem to pasmo niekończących się zwycięstw i doświadczam Jego mocy. Czasem, gdy spiętrzą się trudności, mam poczucie, że życie z Nim to mordercze przebijanie się przez własną ciemność, przez ciosy od życia i opór świata. A tymczasem zarówno zwycięstwa, jak i trudności są po prostu częścią drogi, którą idę. Wszyscy nią idziemy.
  • Paweł mówi o nadziei chwały (Chrystus pośród nas) i o bogactwie chwały (tajemnica objawiona świętym – Chrystus). Chrystus jako nadzieja chwały, Chrystus jako bogactwo chwały. To propozycja dla mnie dziś, by spojrzeć na nadzieję w głowie i sercu. Mam jej nieraz za mało; są sprawy w moim życiu, które popsułam i już nie mam możliwości naprawienia. To boli. Ale Słowo pokazuje mi, że w Jezusie nadzieja to nie tylko jakaś moja mierna ufność na podstawowym poziomie, ale bogactwo. Bogactwo nadziei i chwały – Boża propozycja dla mnie… do rozważenia na modlitwie.

Oratio (modlitwa) i contemplatio (trwanie w obecności Boga)

Teraz zanieś przed Oblicze Boże to, co cię poruszyło w czasie rozważania. Może to być modlitwa przeproszenia, prośby, dziękczynienia, uwielbienia. Możesz modlić się tak: On tylko jest skałą i zbawieniem moim, On moją twierdzą, więc się nie zachwieję. W każdym czasie Jemu ufaj, narodzie. Przed Nim wylejcie wasze serca: Bóg jest naszą ucieczką (Ps 62).

Gdy zabraknie ci słów w modlitwie, to trwaj całym sobą przed Panem bez słów.

Actio (działanie) Czy przez rozważany fragment Bóg skłania cię w sercu do podjęcia jakiegoś konkretnego działania, jeśli tak to jakiego? Pytaj siebie: Co mam zrobić? Jak to zrobić? Kiedy to zrobić?