Archiwum z dnia: 29 września 2023

CHODZIĆ W DUCHU ŚWIĘTYM CZYLI W MIŁUJĄCEJ OBECNOŚCI

29.09.2023, piątek , Święto świętych Archaniołów Michała, Gabriela i Rafała

Wyciszenie zapraszaj Ducha Świętego, aby On prowadził modlitwę, np.: „Duchu Święty, proszę Cię, pomóż mi usłyszeć to wszystko, co Bóg chce mi dziś powiedzieć”.

Lectio (czytanie) przeczytaj:

Ewangelia według św. Jana 1,47-51

Jezus ujrzał, jak Natanael zbliżał się do Niego, i powiedział o nim: Patrz, to prawdziwy Izraelita, w którym nie ma podstępu. Powiedział do Niego Natanael: Skąd mnie znasz? Odrzekł mu Jezus: Widziałem cię, zanim cię zawołał Filip, gdy byłeś pod drzewem figowym. Odpowiedział Mu Natanael: Rabbi, Ty jesteś Synem Bożym, Ty jesteś Królem Izraela! Odparł mu Jezus: Czy dlatego wierzysz, że powiedziałem ci: Widziałem cię pod drzewem figowym? Zobaczysz jeszcze więcej niż to. Potem powiedział do niego: Zaprawdę, zaprawdę, powiadam wam: Ujrzycie niebiosa otwarte i aniołów Bożych wstępujących i zstępujących na Syna Człowieczego.

Ponawiaj czytanie, aż znajdziesz fragment, który Cię porusza. Zatrzymaj się na nim.

Meditatio (powtarzanie)

Przeczytaj 2-3 razy fragment, który Cię poruszył. Czytaj go powoli, delektując się każdym słowem. Pytaj siebie: „Co Bóg mówi do mnie?”.

Rozważanie – jeśli jednak nie znajdujesz fragmentu, który Cię porusza, możesz skorzystać z pomocy poniższego rozważania:

  • Skąd mnie znasz? Natanael doświadczył mocno prawdy, która dotyczy każdego z nas – Jezus dogłębnie zna mnie i Ciebie, znał nas zanim my poznaliśmy Jego. Potwierdza to Słowo Boże w wielu miejscach, np. W tym przejawia się miłość, że nie my umiłowaliśmy Boga, ale że On sam nas umiłował (1J 4, 10). Co z tego logicznie wynika? Absolutna darmowość miłości Boga – zanim zdążyłeś cokolwiek zrobić, zasłużyć i niezależnie od wszystkiego – On Cię pokochał i zadbał o Twoje zbawienie.
  • Odrzekł mu Jezus: Widziałem cię... Każdy z nas potrzebuje usłyszeć pełne miłości: Widziałem Cię… Usłysz te słowa, które mówi Jezus do samej głębi Twojej duszy – On widział, tzn. towarzyszył Ci absolutnie w każdej sytuacji Twego życia. Nigdy nie spuścił Cię z oka, nigdy nic nie przegapił. Był w każdym trudzie i bólu. Żaden grzech nie sprawił, że odwrócił wzrok. Nikt nie zna Cię tak dogłębnie i nikt nie otacza Cię tak czułą bezinteresowną bliskością jak On. Jednocześnie Jego szacunek dla Twej wolności sprawia, że ta Obecność jest cicha i ukryta, czekająca pokornie i pragnąca, byś ją odkrył i odpowiedział swoją miłością na Miłość.
  • Spróbuj spojrzeć na swoje życie ze świadomością, że Jezus patrzy na nie z miłością. Jednak On nie patrzy z dystansu – On był w samym środku każdej sytuacji, był w nią zaangażowany – bo wszystko, co dotyka Ciebie, dotyka też Jego: Kto was dotyka, dotyka źrenicy mojego oka (Za 2, 12b), Wszystko, co uczyniliście jednemu z tych braci moich najmniejszych, Mnieście uczynili (Mt 25, 40).

  • Także skutki zła, które sam czyniłeś wymagają uzdrowienia. On widział także te sytuacje i zna wszystkie okoliczności, intencje, słabości. A jeśli nasze serce oskarża nas, to Bóg jest większy od naszego serca i zna wszystko (1 J 3, 20) Bóg nie ma za złe i nie wspomina grzechów już przebaczonych w sakramencie pokuty! One nie mogą być przeszkodą w waszej relacji! Jak jest odległy wschód od zachodu, tak daleko odsuwa od nas nasze występki. (Ps 103, 12)

Oratio (modlitwa) i contemplatio (trwanie w obecności Boga)

Teraz zanieś przed Oblicze Boże to, co cię poruszyło w czasie rozważania. Może to być modlitwa przeproszenia, prośby, dziękczynienia, uwielbienia. Możesz modlić się tak: Panie, pozwól mi spojrzeć na siebie samego Twoimi oczami, pojąć bardziej Twą miłość!

Gdy zabraknie ci słów w modlitwie, to trwaj całym sobą przed Panem bez słów.

Actio (działanie) Czy przez rozważany fragment Bóg skłania cię w sercu do podjęcia jakiegoś konkretnego działania, jeśli tak to jakiego? Pytaj siebie: Co mam zrobić? Jak to zrobić? Kiedy to zrobić?