Archiwum z dnia: 5 września 2023

CHODZIĆ W DUCHU ŚWIĘTYM TO ZACHOWYWAĆ CZYSTE SERCE

05.09.2023, wtorek

Wyciszenie zapraszaj Ducha Świętego, aby On prowadził modlitwę, np.: „Duchu Święty, proszę Cię, pomóż mi usłyszeć to wszystko, co Bóg chce mi dziś powiedzieć”.

Lectio (czytanie) przeczytaj:

Ewangelia według św. Łukasza 4, 31 – 37

Jezus udał się do Kafarnaum, miasta w Galilei, i tam nauczał w szabat. Zdumiewali się Jego nauką, gdyż słowo Jezusa było pełne mocy. A był w synagodze człowiek, który miał w sobie ducha nieczystego. Zaczął on krzyczeć wniebogłosy: „Och, czego chcesz od nas, Jezusie Nazarejczyku? Przyszedłeś nas zgubić? Wiem, kto jesteś: Święty Boży”. Lecz Jezus rozkazał mu surowo: „Milcz i wyjdź z niego”. Wtedy zły duch rzucił go na środek i wyszedł z niego nie wyrządzając mu żadnej szkody. Wprawiło to wszystkich w zdumienie i mówili między sobą: „Cóż to za słowo? Z władzą i mocą rozkazuje nawet duchom nieczystym, i wychodzą”. I wieść o Nim rozchodziła się wszędzie po okolicy.

Ponawiaj czytanie, aż znajdziesz fragment, który Cię porusza. Zatrzymaj się na nim.

Meditatio (powtarzanie)

Przeczytaj 2-3 razy fragment, który Cię poruszył. Czytaj go powoli, delektując się każdym słowem. Pytaj siebie: „Co Bóg mówi do mnie?”.

Rozważanie – jeśli jednak nie znajdujesz fragmentu, który Cię porusza, możesz skorzystać z pomocy poniższego rozważania:

  • W synagodze w Kafarnaum Jezus wypędza ducha nieczystego z człowieka. Rozkazuje złemu: „Milcz i wyjdź z niego” (Łk 4, 35). Przyjmijmy do wiadomości możliwość oddziaływania złego ducha każdego człowieka. Przyjmijmy też do wiadomości, że Jezus ma moc wypędzenia każdego złego ducha z każdego człowieka. Od czasów, w których Jezus chodził po ziemi nic się w tym względzie nie zmieniło.
  • Dokonajmy wyboru czy wolimy aby mieszkał w nas Jezus Chrystus czy oddamy swą duszę złemu. To nasz wolny wybór. Nie trzeba wielkiego wysiłku aby zaprosić Jezusa do siebie. Wystarczy Sakrament Pojednania i Komunia Święta. Każdy kto przyjmuje Jego ciało i pije Jego krew ma w sobie Jezusa. A jeśli Jezus w nas mieszka to z pewnością nie będzie miał szatana jako współlokatora. Czy badasz swoje serce przez rachunek sumienia, aby czuwać i być zawsze w stanie łaski?
  • Jezus jako lokator stawia nam wymagania. Naszą duszę, w której mieszka musimy utrzymywać w czystości. Trzeba karmić się Jego Słowem i przestrzegać Jego warunków. Jeśli ich nie dotrzymujemy to nas opuści. Takie puste mieszkanie łatwo może być zajęte przez gościa niepożądanego, dzikiego lokatora, który je zdewastuje doprowadzając nas do ruiny. Tym dzikim lokatorem jest szatan, który przyszedł, aby kraść, zabijać i niszczyć (J 10,10).
  • Na szczęście dla nas Jezus nie zapamiętuje się w niechęci. Jeśli wysprzątamy mieszkanie dla niego i dokonamy niezbędnych remontów, ponownie przyjmie nasze zaproszenie. Naszym remontem jest pojednanie z Nim w Sakramencie Pokuty. Czy i jak dbasz o to, aby wyrzucać z siebie to wszystko, co przeszkadza Jezusowi znów zamieszkać w twojej duszy? Czyńmy to jak najczęściej a nie damy szansy szatanowi na to aby nas zrujnował.

Oratio (modlitwa) i contemplatio (trwanie w obecności Boga)

Teraz zanieś przed Oblicze Boże to, co cię poruszyło w czasie rozważania. Może to być modlitwa przeproszenia, prośby, dziękczynienia, uwielbienia. Możesz modlić się tak: Panie, pragnę abyś zamieszkał we mnie na stałe, aby moje serce zawsze Cię gościło. Dopomóż mi w tym.

Gdy zabraknie ci słów w modlitwie, to trwaj całym sobą przed Panem bez słów.

Actio (działanie) Czy przez rozważany fragment Bóg skłania cię w sercu do podjęcia jakiegoś konkretnego działania, jeśli tak to jakiego? Pytaj siebie: Co mam zrobić? Jak to zrobić? Kiedy to zrobić?