Archiwum z dnia: 8 września 2023

CHODZIĆ W DUCHU ŚWIĘTYM TO CIESZYĆ SIĘ ZE SWOJEJ MAŁOŚCI

08.09.2023, piątek , Święto Narodzenia Najświętszej Maryi Panny

Wyciszenie zapraszaj Ducha Świętego, aby On prowadził modlitwę, np.: „Duchu Święty, proszę Cię, pomóż mi usłyszeć to wszystko, co Bóg chce mi dziś powiedzieć”.

Lectio (czytanie) przeczytaj:

Księga Michaesza 5,1-4a

Tak mówi Pan: „A ty, Betlejem Efrata, najmniejsze jesteś wśród plemion judzkich. Z ciebie Mi wyjdzie Ten, który będzie władał w Izraelu, a pochodzenie Jego od początku, od dni wieczności. Przeto Pan wyda ich aż do czasu, kiedy porodzi mająca porodzić. Wtedy reszta braci Jego powróci do synów Izraela. I powstanie, i będzie ich pasterzem mocą Pana, przez majestat imienia Pana, Boga swego. Będą żyli bezpiecznie, bo Jego władza rozciągnie się aż do krańców ziemi. A On będzie pokojem”.

Ponawiaj czytanie, aż znajdziesz fragment, który Cię porusza. Zatrzymaj się na nim.

Meditatio (powtarzanie)

Przeczytaj 2-3 razy fragment, który Cię poruszył. Czytaj go powoli, delektując się każdym słowem. Pytaj siebie: „Co Bóg mówi do mnie?”.

Rozważanie – jeśli jednak nie znajdujesz fragmentu, który Cię porusza, możesz skorzystać z pomocy poniższego rozważania:

  • Z najmniejszego z plemion wyszedł Największy narodzony z kobiety. Kobietą tą była młodziutka dziewczyna, która nie miała wiele do zaoferowania Bogu – ani wiedzy, ani doświadczenia, ani władzy, wpływów czy majątku. To pewien schemat ulubionego przez Boga działania. On wybiera to co małe, słabe i nieznaczące, by pokazywać swoją chwałę.
  • Św. Paweł tak to opisuje w Liście Koryntian (1 Kor 27 – 29): Bóg wybrał właśnie to, co głupie w oczach świata, aby zawstydzić mędrców, wybrał to, co niemocne, aby mocnych poniżyć; i to, co nie jest szlachetnie urodzone według świata i wzgardzone, i to, co nie jest, wyróżnił Bóg, by to co jest, unicestwić, tak by się żadne stworzenie nie chełpiło wobec Boga. Twoja słabość może być miejscem Bożej chwały. Twój brak tworzy pustą przestrzeń dla działania Bożej łaski. Pan nie czeka, aż „wydoroślejesz” duchowo, będziesz mocny, wyedukowany, gotowy. On chce działać w Tobie, ale też przez Ciebie (!) w każdej chwili. Nigdy nie jesteś zbyt słaby, czy nieumiejętny, by współpracować z łaską!
  • Czy nie wymawiasz się argumentami, że nie jesteś gotowy, że jesteś zbyt słaby i niedoskonały, że są lepsi i mądrzejsi? Wymówki mogą dotyczyć nie tylko służenia innym ludziom, ale też rozwoju Twojej wiary. Myślenie, że inni mają większe łaski duchowe, Pan Bóg ich bardziej kocha, potrafią być bliżej, bardziej Go poznawać… inni ale nie Ty – to wymówki, by nie współpracować z łaską. Bóg potrzebuje Twojego pragnienia, miłości i działania – takich, na jakie Cię stać tu i teraz.

Oratio (modlitwa) i contemplatio (trwanie w obecności Boga)

Teraz zanieś przed Oblicze Boże to, co cię poruszyło w czasie rozważania. Może to być modlitwa przeproszenia, prośby, dziękczynienia, uwielbienia. Możesz modlić się tak: Wystarczy ci mojej łaski. Moc bowiem w słabości się doskonali. Najchętniej więc będę się chlubił z moich słabości, aby zamieszkała we mnie moc Chrystusa. (2 Kor 12, 9) Proszę Duchu Św. pokaż mi, o co chodzi w tych słowach? Co mi w nich pokazujesz? Jak mam się doskonalić (wzrastać w wierze) poprzez moje słabości?

Gdy zabraknie ci słów w modlitwie, to trwaj całym sobą przed Panem bez słów.

Actio (działanie) Czy przez rozważany fragment Bóg skłania cię w sercu do podjęcia jakiegoś konkretnego działania, jeśli tak to jakiego? Pytaj siebie: Co mam zrobić? Jak to zrobić? Kiedy to zrobić?