Archiwum z dnia: 22 września 2023

CHODZIĆ W DUCHU ŚWIĘTYM TO ŻYĆ W BOSKIM STYLU

22.09.2023, piątek

Wyciszenie zapraszaj Ducha Świętego, aby On prowadził modlitwę, np.: „Duchu Święty, proszę Cię, pomóż mi usłyszeć to wszystko, co Bóg chce mi dziś powiedzieć”.

Lectio (czytanie) przeczytaj:

List św Pawła do Kolosan 3, 1-11

Bracia: Jeśli razem z Chrystusem powstaliście z martwych, szukajcie tego, co w górze, gdzie przebywa Chrystus, zasiadający po prawicy Boga. Dążcie do tego, co w górze, nie do tego, co na ziemi. Umarliście bowiem i wasze życie jest ukryte z Chrystusem w Bogu. Gdy się ukaże Chrystus, nasze Życie, wtedy i wy razem z Nim ukażecie się w chwale. Zadajcie więc śmierć temu, co przyziemne w członkach: rozpuście, nieczystości, lubieżności, złej żądzy i chciwości, bo ona jest bałwochwalstwem. Z ich powodu nadchodzi gniew Boży na synów buntu. I wy niegdyś tak postępowaliście, kiedy tym żyliście. A teraz i wy odrzućcie to wszystko: gniew, zapalczywość, złość, znieważanie, haniebną mowę wychodzącą z ust waszych. Nie okłamujcie się nawzajem, bo zwlekliście z siebie dawnego człowieka z jego uczynkami, a przyoblekliście nowego, który wciąż się odnawia ku głębszemu poznaniu Boga, na obraz Tego, który go stworzył. A tu już nie ma Greka ani Żyda, obrzezania ani nieobrzezania, barbarzyńcy, Scyty, niewolnika, wolnego, lecz wszystkim we wszystkich jest Chrystus.

Ponawiaj czytanie, aż znajdziesz fragment, który Cię porusza. Zatrzymaj się na nim.

Meditatio (powtarzanie)

Przeczytaj 2-3 razy fragment, który Cię poruszył. Czytaj go powoli, delektując się każdym słowem. Pytaj siebie: „Co Bóg mówi do mnie?”.

Rozważanie – jeśli jednak nie znajdujesz fragmentu, który Cię porusza, możesz skorzystać z pomocy poniższego rozważania:

  • Jeśli razem z Chrystusem powstaliście z martwych – To nawiązanie do chrztu św. Kolejne zdania odnoszą się do każdego ochrzczonego. Umarliście bowiem i wasze życie jest ukryte z Chrystusem w Bogu. Zmiana czyniona przez chrzest jest tak diametralna, że porównać ją można tylko do śmierci i odrodzenia, do stworzenia na nowo. Jednocześnie w tajemniczy sposób Bóg pozostawia nam wolność – możemy żyć jakby chrztu nie było… a możemy też w całkiem inny, nieziemski – boski sposób.
  • Jeżeli więc ktoś pozostaje w Chrystusie, jest nowym stworzeniem. (2 Kor 5,17) Naszym zadaniem jest więc nauka życia na nowy sposób, zgodny z nową naturą. Wszelkie zalecenie Jezusa (np. 8 błogosławieństw), przykazanie miłości, są wskazówkami, jak ten boski styl życia ma wyglądać. Nie są to nakazy, ale obietnice – że do takiego życia może uzdolnić Duch Św. Czy myślisz, że wciąż odnawiasz się, ku głębszemu poznaniu Boga? (biblijnie poznanie to intymna relacja miłosna) Czyli, czy widzisz w sobie taki proces: stopniowo poznajesz Słowo Boże, zauważasz rzeczy w swoim życiu (postrzeganiu wiary i Boga, życiu duchowym, relacjach, myśleniu o świecie, hierarchii wartości, wszelkich sferach życia) wymagające zmiany i dokonujesz tej zmiany?

  • Bogu nie chodzi o to, żeby narzucić komuś konkretny plan na życie, listę wymagań i warunków. On pragnie bliskości i relacji z Tobą, ponieważ tylko życie z Nim jest uszczęśliwiające, rozwijające, jest spełnieniem powołania i sensu życia człowieka. Czy masz poczucie głębokiego pokoju i szczęścia z powodu życia z Bogiem i układania swojego życia zgodnie z Jego wolą? Tak owocuje wzrastanie w głębszym poznaniu Boga. Jeśli jest poczucie buntu, straty, niechęci do zmian, bycia ograniczanym przez Boga – to poważne sygnały, że ktoś ciągle żyje jako niewolnik i sługa – zamiast ukochane dziecko Boga.

Oratio (modlitwa) i contemplatio (trwanie w obecności Boga)

Teraz zanieś przed Oblicze Boże to, co cię poruszyło w czasie rozważania. Może to być modlitwa przeproszenia, prośby, dziękczynienia, uwielbienia. Możesz modlić się tak: Proszę Panie, wychowuj moje serce, przekonuj je o Twojej dobroci, daj mi gorące pragnienie bycia z Tobą blisko i przemieniaj moje życie!

Gdy zabraknie ci słów w modlitwie, to trwaj całym sobą przed Panem bez słów.

Actio (działanie) Czy przez rozważany fragment Bóg skłania cię w sercu do podjęcia jakiegoś konkretnego działania, jeśli tak to jakiego? Pytaj siebie: Co mam zrobić? Jak to zrobić? Kiedy to zrobić?