Archiwum z dnia: 27 września 2023

CHODZIĆ W DUCHU ŚWIĘTYM WIELBIĄC BOGA W TRUDNOŚCIACH

27.09.2023, środa , Św. Wincentego a Paulo, prezbitera

Wyciszenie zapraszaj Ducha Świętego, aby On prowadził modlitwę, np.: „Duchu Święty, proszę Cię, pomóż mi usłyszeć to wszystko, co Bóg chce mi dziś powiedzieć”.

Lectio (czytanie) przeczytaj:

Księga Tobiasza 13, 2 – 8

Niech będzie błogosławiony Bóg, który żyje na wieki, *
i niech będzie błogosławione Jego królestwo!
To On karze i okazuje miłosierdzie, †
posyła do podziemnej Otchłani *
i wyprowadza z największej zagłady.
Wysławiajcie Go, synowie Izraela, *
wobec narodów,
wśród których was rozproszył *
i tam swoją wielkość wam okazywał.
Wychwalajcie Go wobec wszelkiego stworzenia, *
gdyż On sam jest Panem i Bogiem naszym,
On sam naszym Ojcem i Bogiem *
po wszystkie czasy.
On was karci za wasze nieprawości, *
lecz zmiłuje się nad wami wszystkimi.
I zgromadzi was spośród wszelkich narodów, *
wśród których zostaliście rozproszeni.
Ja zaś wychwalam Go w ziemi mego wygnania, *
obwieszczam narodowi grzeszników Jego moc i wielkość.
Nawróćcie się, grzesznicy, †
i postępujcie przed Nim sprawiedliwie, *
kto wie, może znajdzie w was upodobanie
i miłosierdzie wam okaże.

Ponawiaj czytanie, aż znajdziesz fragment, który Cię porusza. Zatrzymaj się na nim.

Meditatio (powtarzanie)

Przeczytaj 2-3 razy fragment, który Cię poruszył. Czytaj go powoli, delektując się każdym słowem. Pytaj siebie: „Co Bóg mówi do mnie?”.

Rozważanie – jeśli jednak nie znajdujesz fragmentu, który Cię porusza, możesz skorzystać z pomocy poniższego rozważania:

  • Kiedy i w jaki sposób się modlisz? Czy modlitwa sprawia Ci trudność, czy daje radość? Jaką formę modlitwy preferujesz? Liturgia dnia dzisiejszego daje nam do medytacji przepiękną modlitwę Tobiasza, bohatera Księgi Starego Testamentu. To człowiek wierny Bogu z całej duszy, dający często jałmużnę braciom ze swego narodu, grzebiący umarłych potajemnie, tracący majątek (oprócz żony i syna Tobiasza). Często porównywany jest z bogobojnym i cierpliwym Hiobem. Otrzymał od Stwórcy „dar ślepoty”, który pozwolił mu zajrzeć głębiej w siebie i doznać nawrócenia. Pierwsza modlitwa – o śmierć – którą zanosił do Boga była krzykiem do Najwyższego. Ta, którą rozważamy jest diametralnie różna.
  • Tobiasz potrafił ulokować swoje życie w Bogu. Jemu pozwolił przeniknąć do swojego serca i dlatego był zdolnym ujrzeć to, co dla wielu było niezauważalne. Doświadczony przez ślepotę, a potem cudem odzyskujący wzrok, dzięki mocy Boga, który działał przez anioła Rafała i syna Tobiasza, ma siłę wielbić Pana w tym co go spotkało. Obdarzony łaską, która wzmocniła jego serce i uczyniła go szczęśliwym, jest w stanie prowadzić piękną rozmowę z Miłosiernym. „Błogosławi Boga, który żyje na wieki (…) i Jego królestwo”; „wychwala Go wobec wszelkiego stworzenia, gdyż On jest Panem (…) Ojcem i Bogiem [jego i naszym] po wszystkie czasy”. Rozsławia Go więc „w ziemi swego wygnania i obwieszcza [zniewolonym przez grzech] Jego moc i wielkość”. Nawołuje do nawrócenia i postępowania przed Bogiem sprawiedliwie, aby móc uzyskać od Najwyższego miłosierdzie.
  • W trudnościach, których doświadczył, nie załamał się, lecz wprost przeciwnie – zaprosił do nich Boga, poprosił Go o błogosławieństwo w każdym wymiarze życia, odrzucił to, co było złe, przebaczył sobie i innym, a nade wszystko zaakceptował samego siebie takim jaki był (zob. min.: Tb 3, 1 – 6). I to wszystko wyzwoliło w nim piękno modlitwy uwielbienia. Najwznioślejszą miłość ku Temu, Który obdarzył go życiem oraz wolnością i upodobaniem – na zawsze … Czy jestem w stanie dokonać w swoim życiu zmian, których Bóg pragnie? Powierzyć Mu siebie, zaufać i prosić o przemianę? Przyjąć Jego plan na moje życie i mieć świadomość, że wszystko co mnie spotyka służy mojemu dobru? Jak często wielbię Boga w mojej codzienności? Czy robię to z oddaniem i miłością?

Oratio (modlitwa) i contemplatio (trwanie w obecności Boga)

Teraz zanieś przed Oblicze Boże to, co cię poruszyło w czasie rozważania. Może to być modlitwa przeproszenia, prośby, dziękczynienia, uwielbienia. Możesz modlić się tak: Bądź uwielbiony Panie, Boże, Ojcze, bądź wywyższony, bądź wychwalony w mojej szczęśliwej ale i trudnej codzienności – teraz i na wieki!

Gdy zabraknie ci słów w modlitwie, to trwaj całym sobą przed Panem bez słów.

Actio (działanie) Czy przez rozważany fragment Bóg skłania cię w sercu do podjęcia jakiegoś konkretnego działania, jeśli tak to jakiego? Pytaj siebie: Co mam zrobić? Jak to zrobić? Kiedy to zrobić?