Archiwum z dnia: 4 września 2023

CHODZIĆ W DUCHU ŚWIĘTYM PRZEZ WIERNOŚĆ

04.09.2023, poniedziałek , Błogosławionych dziewic i męczennic Marii Stelli i Towarzyszek

Wyciszenie zapraszaj Ducha Świętego, aby On prowadził modlitwę, np.: „Duchu Święty, proszę Cię, pomóż mi usłyszeć to wszystko, co Bóg chce mi dziś powiedzieć”.

Lectio (czytanie) przeczytaj:

Ewangelia według św. Łukasza 4,16-30

Jezus przyszedł do Nazaretu, gdzie się wychował. W dzień szabatu udał się swoim zwyczajem do synagogi i powstał, aby czytać. Podano Mu księgę proroka Izajasza. Rozwinąwszy księgę, natrafił na miejsce, gdzie było napisane: Duch Pański spoczywa na Mnie, ponieważ Mnie namaścił i posłał Mnie, abym ubogim niósł dobrą nowinę, więźniom głosił wolność, a niewidomym przejrzenie; abym uciśnionych odsyłał wolnymi, abym obwoływał rok łaski od Pana. Zwinąwszy księgę oddał słudze i usiadł; a oczy wszystkich w synagodze były w Nim utkwione. Począł więc mówić do nich: Dziś spełniły się te słowa Pisma, któreście słyszeli. A wszyscy przyświadczali Mu i dziwili się pełnym wdzięku słowom, które płynęły z ust Jego. I mówili: Czy nie jest to syn Józefa? Wtedy rzekł do nich: Z pewnością powiecie Mi to przysłowie: Lekarzu, ulecz samego siebie; dokonajże i tu w swojej ojczyźnie tego, co wydarzyło się, jak słyszeliśmy, w Kafarnaum. I dodał: Zaprawdę, powiadam wam: żaden prorok nie jest mile widziany w swojej ojczyźnie. Naprawdę, mówię wam: Wiele wdów było w Izraelu za czasów Eliasza, kiedy niebo pozostawało zamknięte przez trzy lata i sześć miesięcy, tak że wielki głód panował w całym kraju; a Eliasz do żadnej z nich nie został posłany, tylko do owej wdowy w Sarepcie Sydońskiej. I wielu trędowatych było w Izraelu za proroka Elizeusza, a żaden z nich nie został oczyszczony, tylko Syryjczyk Naaman. Na te słowa wszyscy w synagodze unieśli się gniewem. Porwali Go z miejsca, wyrzucili Go z miasta i wyprowadzili aż na stok góry, na której ich miasto było zbudowane, aby Go strącić. On jednak przeszedłszy pośród nich oddalił się.

Ponawiaj czytanie, aż znajdziesz fragment, który Cię porusza. Zatrzymaj się na nim.

Meditatio (powtarzanie)

Przeczytaj 2-3 razy fragment, który Cię poruszył. Czytaj go powoli, delektując się każdym słowem. Pytaj siebie: „Co Bóg mówi do mnie?”.

Rozważanie – jeśli jednak nie znajdujesz fragmentu, który Cię porusza, możesz skorzystać z pomocy poniższego rozważania:

  • Uderzająca jest ta zmienność słuchaczy: pełni podziwu wpatrują się w Jezusa, ale gdy On idzie w nauczaniu krok dalej – unoszą się gniewem i chcą zabić. Podobnie sprawy potoczyły się w Jerozolimie – słali Mu pod nogi płaszcze i śpiewali „hosanna”, a kilka dni później krzyczeli „ukrzyżuj”. Jezus doświadcza na sobie ogromnej zmienności ludzkich postaw. 
  • Stabilność Jezusa w naszym życiu jest niezwykłym darem. Jesteśmy raz na wozie, raz pod wozem. Zyskujemy przyjaciół, tracimy przyjaciół, jesteśmy zdrowi albo chorujemy, czasem rozumiemy siebie, czasem nie – a wciąż możemy wpatrywać się w Jezusa jak Izraelici w synagodze, gdy czytał i objaśniał Izajasza. Jego twarz wciąż jest ku nam zwrócona, a Jego spojrzenie gotowe odwzajemnić nasze. Czy istnieje ktokolwiek równie wierny, jak On?
  • Zadaję sobie pytanie o własną stabilność w relacji z Jezusem. Czy wolę słuchać Go tylko wtedy, gdy jest mi z tym dobrze? Czy potrafię przyjąć trudne prawdy? Czasem Bóg stawia ludzi i dopuszcza sytuacje, w których wychodzi na jaw moja ciemna strona. Grzech, niedojrzałość, egoizm itd. Czy w takiej sytuacji jestem w stanie spojrzeć prawdzie w oczy i przyjąć odpowiedzialność za siebie? Czy szukam winnych tylko wokół (łącznie z Bogiem), byle zachować własny dotychczasowy obraz siebie?

Oratio (modlitwa) i contemplatio (trwanie w obecności Boga)

Teraz zanieś przed Oblicze Boże to, co cię poruszyło w czasie rozważania. Może to być modlitwa przeproszenia, prośby, dziękczynienia, uwielbienia. Możesz modlić się tak: Panie, zmieniaj to co we mnie chcesz zmienić, ale nie beze mnie – chcę współpracować z Tobą także i tam, gdzie to będzie trudne. Oddaję Ci mój proces przemiany, kieruj nim i prowadź przez wzgląd na Twe Imię. Amen.

Gdy zabraknie ci słów w modlitwie, to trwaj całym sobą przed Panem bez słów.

Actio (działanie) Czy przez rozważany fragment Bóg skłania cię w sercu do podjęcia jakiegoś konkretnego działania, jeśli tak to jakiego? Pytaj siebie: Co mam zrobić? Jak to zrobić? Kiedy to zrobić?