Strona główna » slowo » CHODZIĆ W DUCHU ŚWIĘTYM, TO PRZYNOSIĆ OWOCE W ŻYCIU

CHODZIĆ W DUCHU ŚWIĘTYM, TO PRZYNOSIĆ OWOCE W ŻYCIU

26.10.2019, sobota

Wyciszenie zapraszaj Ducha Świętego, aby On prowadził modlitwę, np.: „Duchu Święty, proszę Cię, pomóż mi usłyszeć to wszystko, co Bóg chce mi dziś powiedzieć”.

Lectio (czytanie) przeczytaj:

Ewangelia według św. Łukasza 13,1-9

W tym czasie przyszli jacyś ludzie i donieśli Jezusowi o Galilejczykach, których krew Piłat zmieszał z krwią ich ofiar.
Jezus im odpowiedział: «Czyż myślicie, że ci Galilejczycy byli większymi grzesznikami niż inni mieszkańcy Galilei, iż to ucierpieli? Bynajmniej, powiadam wam; lecz jeśli się nie nawrócicie, wszyscy podobnie zginiecie. Albo myślicie, że owych osiemnastu, na których zwaliła się wieża w Siloam i zabiła ich, było większymi winowajcami niż inni mieszkańcy Jeruzalem? Bynajmniej, powiadam wam; lecz jeśli się nie nawrócicie, wszyscy tak samo zginiecie».
I opowiedział im następującą przypowieść: «Pewien człowiek miał zasadzony w swojej winnicy figowiec; przyszedł i szukał na nim owoców, ale nie znalazł. Rzekł więc do ogrodnika: „Oto już trzy lata, odkąd przychodzę i szukam owocu na tym figowcu, a nie znajduję. Wytnij go, po co jeszcze ziemię wyjaławia?” Lecz on mu odpowiedział: „Panie, jeszcze na ten rok go pozostaw, aż okopię go i obłożę nawozem; i może wyda owoc. A jeśli nie, w przyszłości możesz go wyciąć”».

Ponawiaj czytanie, aż znajdziesz fragment, który Cię porusza. Zatrzymaj się na nim.

Meditatio (powtarzanie)

Przeczytaj 2-3 razy fragment, który Cię poruszył. Czytaj go powoli, delektując się każdym słowem. Pytaj siebie: „Co Bóg mówi do mnie?”.

Rozważanie – jeśli jednak nie znajdujesz fragmentu, który Cię porusza, możesz skorzystać z pomocy poniższego rozważania:

  • Przedwczesna, tragiczna śmierć czy cierpienie, były w mentalności Żydów (ale także często w naszej)  postrzegane jako kara za grzechy. Na dramaty, choroby, wojny, kataklizmy należy spojrzeć jak na „znaki czasu”, poprzez które Bóg przemawia do człowieka i wzywa do nawrócenia, do przemiany serca i życia. To może być bolesne, wymagać podjęcia trudu zerwania z przyzwyczajeniami, zmianą wartości. Jednak pozwala na nowo skierować się ku Bogu, poddać się Jego miłości, pozwolić, aby Duch działał w nas.
  • Można być na zewnątrz pięknym drzewem, z bujnymi liśćmi (z pozoru pobożnym), ale bez owoców. Owoce zawierają nasiona, które przynoszą dalszy rozwój. Drzewo, które nie przynosi owoców, jest więc niewiele warte. Nie dość, że nie będzie z niego pożytku, to jeszcze wyjaławia glebę z tego co wartościowe i cenne dla pozostałych drzew owocujących. Owocami w naszym życiu są „miłość, radość, pokój, cierpliwość, uprzejmość, dobroć, wierność, łagodność, opanowanie.” (Gal 5,22n). Jakim drzewem jestem: przynoszącym owoce dobrych czynów, słów i myśli, czy takim, które tylko czerpie korzyści kosztem innych?
  • Jezus, jest ogrodnikiem, który szczególnie troszczy się o każde drzewo. Przelał swoją krew, aby każdy miał szansę przynieść owoce. Drzewa same z siebie nie mają wpływu na owocowanie. Człowiek ma. Ma wolną wolę, która pozwala na dokonywanie wyborów i podejmowanie decyzji. Bóg jest cierpliwy, daje nam czas i możliwości do nawrócenia. Mamy ewangeliczny „rok”, by zacząć owocować. Ale kiedyś przyjdzie ten ostatni rok. Czy wykorzystuję właściwie łaski jakimi obdarza mnie Jezus dziś?

Oratio (modlitwa) i contemplatio (trwanie w obecności Boga)

Teraz zanieś przed Oblicze Boże to, co cię poruszyło w czasie rozważania. Może to być modlitwa przeproszenia, prośby, dziękczynienia, uwielbienia. Możesz modlić się tak: Jezu, najtroskliwszy Ogrodniku, bądź uwielbiony w Twojej przelanej za nas krwi.

Gdy zabraknie ci słów w modlitwie, to trwaj całym sobą przed Panem bez słów.

Actio (działanie) Czy przez rozważany fragment Bóg skłania cię w sercu do podjęcia jakiegoś konkretnego działania, jeśli tak to jakiego? Pytaj siebie: Co mam zrobić? Jak to zrobić? Kiedy to zrobić?


komentarze 4 do “CHODZIĆ W DUCHU ŚWIĘTYM, TO PRZYNOSIĆ OWOCE W ŻYCIU”

  1. Panie daj mi światło Ducha Świętego bym zawsze była dobrym drzewem, które rodzi dobre owoce.Szczególnie proszę o dar cierpliwości.
    Dziękuję Boże za każde Słowo, które mnie umacnia.

  2. Panie Jezu przepraszam że byłam jak drzewo figowe uschnięte nie przynoszące owoców.Prosze bym była drzewem owocujacym, ale to Ty Panie możesz uczynić wypełniajac mnie swoim Duchem Swietym.Prosze Cie o dary Ducha Swietego umocnienie i już dziękuję co będziesz Jezu czynił Ufam Ci.

  3. Panie Jezu, proszę o Ducha Świętego aby mnie prowadził do Boga, żebym przynosiła dobre owoce. Jezu ufam Tobie.

  4. Panie Jezu proszę zajmij się moim drzewem i owocami bez Ciebie nic nie mogę uczynić. Jezu Ty się tym zajmnij proszę. Dziękuję za słowo i komentarze pozdrawiam.

Zapraszamy do komentowania! Podziel się swoją własną refleksją lub pytaniem.

(opcjonalny)