Archiwum z dnia: 3 maja 2023

SPOTKAĆ ZMARTWYCHWSTAŁEGO TO RADOWAĆ SIĘ CHWAŁĄ ZBAWIENIA

03.05.2023, środa , Uroczystość Najświętszej Maryi Panny, Królowej Polski

Wyciszenie zapraszaj Ducha Świętego, aby On prowadził modlitwę, np.: „Duchu Święty, proszę Cię, pomóż mi usłyszeć to wszystko, co Bóg chce mi dziś powiedzieć”.

Lectio (czytanie) przeczytaj:

List św. Pawła do Kolosan 1, 12-16

Bracia:
Z radością dziękujcie Ojcu, który was uzdolnił do uczestnictwa w dziale świętych w światłości. On uwolnił nas spod władzy ciemności i przeniósł do królestwa swego umiłowanego Syna, w którym mamy odkupienie, odpuszczenie grzechów. On jest obrazem Boga niewidzialnego, Pierworodnym wobec każdego stworzenia, bo w Nim zostało wszystko stworzone: i to, co w niebiosach, i to, co na ziemi, byty widzialne i niewidzialne, czy Trony, czy Panowania, czy Zwierzchności, czy Władze. Wszystko przez Niego i dla Niego zostało stworzone. On jest przed wszystkim i wszystko w Nim ma istnienie.

Ponawiaj czytanie, aż znajdziesz fragment, który Cię porusza. Zatrzymaj się na nim.

Meditatio (powtarzanie)

Przeczytaj 2-3 razy fragment, który Cię poruszył. Czytaj go powoli, delektując się każdym słowem. Pytaj siebie: „Co Bóg mówi do mnie?”.

Rozważanie – jeśli jednak nie znajdujesz fragmentu, który Cię porusza, możesz skorzystać z pomocy poniższego rozważania:

  • W dzisiejszą uroczystość Maryi Królowej Polski, Pan daje nam Słowo o radości. Z radością dziękujcie Ojcu, który was uzdolnił do uczestnictwa w dziale świętych w światłości. Jesteśmy włączeni dzięki ofierze Jezusa w Jego plan, w Niebo, ze wszystkimi świętymi, z Matką Bożą na czele. W światłości. Niezależnie od tego, ile porażek grzechu w życiu Cię już spotkało, Twój Ojciec nie odbiera Tobie chwały zmartwychwstania Jego Syna. Dziękujmy Mu, bo poprzez dziękczynienie, pokorę i łaskę, będziemy kiedyś razem ucztować.

  • Skup się na słowach On jest przed wszystkim i wszystko w Nim ma istnienie. Czy czujesz się w tym mały, czy wielki? Całe Twoje życie, myśli, dusza, działania są sprawcze w Jezusie. On Cię umiłował zanim powstał świat. Umiłował to, co dobre i złe w Twoim życiu, bo jest Panem wszystkiego. Co się dzieje w Twoich emocjach, kiedy słyszysz te słowa? Jest pokój i bezpieczeństwo, czy raczej potrzeba ucieczki i niechęć do podporządkowania, myśl, że jesteś marionetką w Jego rękach? Gdzie jest Twoje serce? Spróbuj to zauważyć, a nie oceniać.

  • Maryja jest pierwszą przed wszystkimi ludźmi. Najświętszą, bezgrzeszną i najbardziej wolną osobą, jaką można byłoby spotkać. Pomódl się razem z nią o taką wolność dla siebie. Nie tylko od zła, ale różnych przywiązań i przeświadczeń, że powinieneś być kimś innym, lepszym, więcej działać, lepiej ewangelizować. Spójrz na tę skromną kobietę, nie brakowało jej niczego, była całkowicie sobą, nie robiła niczego niezwykłego. Stała się Królową Nieba i Ziemi. Pozwól Panu Bogu działać, tak jak On chce.

Oratio (modlitwa) i contemplatio (trwanie w obecności Boga)

Teraz zanieś przed Oblicze Boże to, co cię poruszyło w czasie rozważania. Może to być modlitwa przeproszenia, prośby, dziękczynienia, uwielbienia. Możesz modlić się tak: Maryjo, powierzam Ci dzisiaj siebie, całą moją rodzinę i wszystko, co dzieje się w moim życiu na różnych płaszczyznach. Króluj przez swojego Syna w moim sercu i módl się za mną i moimi bliźnimi. Amen.

Gdy zabraknie ci słów w modlitwie, to trwaj całym sobą przed Panem bez słów.

Actio (działanie) Czy przez rozważany fragment Bóg skłania cię w sercu do podjęcia jakiegoś konkretnego działania, jeśli tak to jakiego? Pytaj siebie: Co mam zrobić? Jak to zrobić? Kiedy to zrobić?