Archiwum z dnia: 22 maja 2023

SPOTKAĆ ZMARTWYCHWSTAŁEGO, TO WYZNAĆ, ŻE JEZUS JEST PANEM MOJEGO ŻYCIA!

22.05.2023, poniedziałek , Św. Rity z Cascia

Wyciszenie zapraszaj Ducha Świętego, aby On prowadził modlitwę, np.: „Duchu Święty, proszę Cię, pomóż mi usłyszeć to wszystko, co Bóg chce mi dziś powiedzieć”.

Lectio (czytanie) przeczytaj:

Ewangelia według św. Jana 16, 29-33

Uczniowie rzekli do Jezusa: «Oto teraz mówisz otwarcie i nie opowiadasz żadnej przypowieści. Teraz wiemy, że wszystko wiesz i nie potrzeba, aby Cię kto pytał. Dlatego wierzymy, że od Boga wyszedłeś». Odpowiedział im Jezus: «Teraz wierzycie? Oto nadchodzi godzina, a nawet już nadeszła, że się rozproszycie – każdy w swoją stronę, a Mnie zostawicie samego. Ale Ja nie jestem sam, bo Ojciec jest ze Mną. To wam powiedziałem, abyście pokój we Mnie mieli. Na świecie doznacie ucisku, ale odwagi! Ja zwyciężyłem świat».

Ponawiaj czytanie, aż znajdziesz fragment, który Cię porusza. Zatrzymaj się na nim.

Meditatio (powtarzanie)

Przeczytaj 2-3 razy fragment, który Cię poruszył. Czytaj go powoli, delektując się każdym słowem. Pytaj siebie: „Co Bóg mówi do mnie?”.

Rozważanie – jeśli jednak nie znajdujesz fragmentu, który Cię porusza, możesz skorzystać z pomocy poniższego rozważania:

  • „Wierzymy, że od Boga wyszedłeś”. Uczniowie wyznają wiarę, że Jezus jest Synem Boga, zapowiadanym przez wieki przez proroków Mesjaszem. Są pełni gorliwości, gotowi o Nim świadczyć. Jezus jednak wie, że za chwilę podczas Jego męki i nie śmierci, poza Janem, pod krzyżem nie będzie nikogo z nich, że po ludzku zostanie sam. Od razu mówi jednak: „Ale Ja nie jestem sam, bo Ojciec jest ze Mną”. Pomyśl o tych wszystkich chwilach, kiedy czujesz się samotny/a. I o tym, że wtedy zawsze jest z Tobą Bóg, że nigdy nie jesteś sam/a.

  • „To wam powiedziałem, abyście pokój we Mnie mieli.” Pokój jest darem Ducha Św. Jezus zachęca nas do takiej ufności, byśmy pomimo różnych spadających na nas doświadczeń, w sercu mieli Boży pokój, taki którego świat nam dać nie może. Źródłem naszego pokoju jest jedność z Bogiem, bo On zwyciężył całe zło tego świata na krzyżu, przez swoją mękę, śmierć i zmartwychwstanie. Każda nasza walka na tym świecie jest już wygrana. Wystarczy nam tylko w to uwierzyć i patrzeć na wszystko oczami wiary.

  • W czasie wielkanocnym często śpiewamy znaną pieśń: „Jezus zwyciężył, to wykonało się, szatan pokonany, Jezus złamał śmierci moc!”. Czy naprawdę w to wierzysz, że Jezus jest Panem każdej sytuacji w Twoim życiu, wszystkiego przez co teraz przechodzić? Wezwij dzisiaj na nowo imienia Pana nad swoim życiem. Powiedz Mu, że chcesz by królował w Twoim życiu, że wierzysz, że nic nie wymyka Mu się spod kontroli, że o wszystkim wie, wszystko widzi i wszystkim się zajmuje. „Odwagi! Ja zwyciężyłem świat” mówi dzisiaj do Ciebie Jezus kolejny raz! Uwierz w te Słowa na nowo.

Oratio (modlitwa) i contemplatio (trwanie w obecności Boga)

Teraz zanieś przed Oblicze Boże to, co cię poruszyło w czasie rozważania. Może to być modlitwa przeproszenia, prośby, dziękczynienia, uwielbienia. Możesz modlić się tak: Jezu, wierzę że jesteś Panem mojego życia, każdej radosnej i trudnej sytuacji. Zapraszam Cię więc do mojego życia dzisiaj na nowo. Zakróluj w nim, oddaję Ci całego/całą siebie kolejny raz, wierząc, że Ty jesteś Panem rzeczy niemożliwych i masz najlepsze rozwiązanie na wszystko, co się wydarza. Amen.

Gdy zabraknie ci słów w modlitwie, to trwaj całym sobą przed Panem bez słów.

Actio (działanie) Czy przez rozważany fragment Bóg skłania cię w sercu do podjęcia jakiegoś konkretnego działania, jeśli tak to jakiego? Pytaj siebie: Co mam zrobić? Jak to zrobić? Kiedy to zrobić?