Archiwum z dnia: 30 maja 2023

CHODZIĆ W DUCHU ŚWIĘTYM, TO W PIERWSZEJ KOLEJNOŚCI WYBIERAĆ BLISKOŚĆ Z JEZUSEM

30.05.2023, wtorek , Św. Jana Sarkandra, prezbitera i męczennika, Św. Zdzisławy

Wyciszenie zapraszaj Ducha Świętego, aby On prowadził modlitwę, np.: „Duchu Święty, proszę Cię, pomóż mi usłyszeć to wszystko, co Bóg chce mi dziś powiedzieć”.

Lectio (czytanie) przeczytaj:

Ewangelia według św. Marka 10, 28-31

Piotr powiedział do Jezusa: «Oto my opuściliśmy wszystko i poszliśmy za Tobą».
Jezus odpowiedział: «Zaprawdę, powiadam wam: Nikt nie opuszcza domu, braci, sióstr, matki, ojca, dzieci lub pól z powodu Mnie i z powodu Ewangelii, żeby nie otrzymał stokroć więcej teraz, w tym czasie, domów, braci, sióstr, matek, dzieci i pól, wśród prześladowań, a życia wiecznego w czasie przyszłym. Lecz wielu pierwszych będzie ostatnimi, a ostatnich pierwszymi».

Ponawiaj czytanie, aż znajdziesz fragment, który Cię porusza. Zatrzymaj się na nim.

Meditatio (powtarzanie)

Przeczytaj 2-3 razy fragment, który Cię poruszył. Czytaj go powoli, delektując się każdym słowem. Pytaj siebie: „Co Bóg mówi do mnie?”.

Rozważanie – jeśli jednak nie znajdujesz fragmentu, który Cię porusza, możesz skorzystać z pomocy poniższego rozważania:

  • Czytamy dziś: „Piotr powiedział do Jezusa: «Oto my opuściliśmy wszystko i poszliśmy za Tobą”. To brzmi jak skarga. Wybrałem Ciebie Panie Jezu i co dalej? Co Ty na to? Pan Jezus nie robi uniku, odpowiada, obiecuje: wszystkiego tego, co wybierając Mnie utraciłeś, otrzymasz po wielokroć więcej tu, teraz na tym świecie, niejako w rekompensacie. Są jednak pewne różnice, można by rzec, „bonusy extra”, są to: prześladowania tu i teraz, a w przyszłości życie wieczne.
  • Jezus daje obietnicę, ale również przestrogę. „Lecz wielu pierwszych będzie ostatnimi, a ostatnich pierwszymi”. Ta myśl na różne sposoby przewija się zarówno w Nowym jak i w Starym Testamencie. Apostoł Paweł mówi: „Niech przeto ten, komu się zdaje, że stoi, baczy, aby nie upadł” (1Kor 10,12). Ten paradoks, sprzeczność i tajemnicę można dobrze dostrzec porównując dwie postaci: Judasza i Dyzmę. Ten pierwszy, jeden z dwunastu najbliższych, apostoł (Judasz), a na drugiej szali zbrodniarz sprawiedliwie ponoszący karę śmierci, współ-ukrzyżowany na Golgocie (zwany Dobrym Łotrem). Dla jednego potępienie, dla drugiego Raj.
  • Główna oś walki dobra i zła przebiega w każdym z nas, wewnątrz. Nie ma takiej chwały i dobra, którego nie można by zaprzepaścić i zmarnować jak to zrobił Judasz. Czy czuwasz nad swoim sercem, to znaczy aby twoje – rozum, uczucia i wola – czyli biblijnie rozumiane całe wnętrze, wybierały to, co zbliża do Jezusa a nie to, co od Niego oddala? Nie ma takiego upadku i ciemności, z których nie można by godnie powstać, czego doświadczył Dobry Łotr. Czy wytrwale wracasz do Jezusa, gdy doświadczasz upadku i ciemności?

Oratio (modlitwa) i contemplatio (trwanie w obecności Boga)

Teraz zanieś przed Oblicze Boże to, co cię poruszyło w czasie rozważania. Może to być modlitwa przeproszenia, prośby, dziękczynienia, uwielbienia. Możesz modlić się tak: Panie Jezu spraw by moim pierwszym wyborem była bliskość z Tobą.

Gdy zabraknie ci słów w modlitwie, to trwaj całym sobą przed Panem bez słów.

Actio (działanie) Czy przez rozważany fragment Bóg skłania cię w sercu do podjęcia jakiegoś konkretnego działania, jeśli tak to jakiego? Pytaj siebie: Co mam zrobić? Jak to zrobić? Kiedy to zrobić?