Archiwum z dnia: 15 maja 2023

SPOTKAĆ ZMARTWYCHWSTAŁEGO, TO NIE LĘKAĆ SIĘ

15.05.2023, poniedziałek

Wyciszenie zapraszaj Ducha Świętego, aby On prowadził modlitwę, np.: „Duchu Święty, proszę Cię, pomóż mi usłyszeć to wszystko, co Bóg chce mi dziś powiedzieć”.

Lectio (czytanie) przeczytaj:

Ewangelia według św. Jana 15, 26 – 16, 4a

Jezus powiedział do swoich uczniów: «Gdy przyjdzie Paraklet, którego Ja wam poślę od Ojca, Duch Prawdy, który od Ojca pochodzi, On zaświadczy o Mnie. Ale wy też świadczycie, bo jesteście ze Mną od początku. To wam powiedziałem, abyście się nie załamali w wierze. Wyłączą was z synagogi. Ale nadto nadchodzi godzina, w której każdy, kto was zabije, będzie sądził, że oddaje cześć Bogu. Będą tak czynić, bo nie poznali ani Ojca, ani Mnie. Ale powiedziałem wam o tych rzeczach, abyście, gdy nadejdzie ich godzina, pamiętali, że Ja wam o nich powiedziałem».

Ponawiaj czytanie, aż znajdziesz fragment, który Cię porusza. Zatrzymaj się na nim.

Meditatio (powtarzanie)

Przeczytaj 2-3 razy fragment, który Cię poruszył. Czytaj go powoli, delektując się każdym słowem. Pytaj siebie: „Co Bóg mówi do mnie?”.

Rozważanie – jeśli jednak nie znajdujesz fragmentu, który Cię porusza, możesz skorzystać z pomocy poniższego rozważania:

  • „Gdy przyjdzie Paraklet, którego Ja wam poślę od Ojca, Duch Prawdy, który od Ojca pochodzi, On zaświadczy o Mnie. Ale wy też świadczycie…” Duch Św. świadczy o Jezusie od wieków, tak samo jak dawanie świadectwa przez Jego uczniów. Te dwie rzeczy – dawanie świadectwa i Duch Św. są ze sobą ściśle połączone. Jezus mówi o Duchu Prawdy, bo to właśnie światło Ducha Św. pozwala nam rozumieć prawdy Boże, byśmy nie błądzili w wierze i rozumieli Słowa Jezusa, a także mieli odwagę, by o Nim świadczyć. Jak często modlisz się do Ducha Świętego, który jest Trzecią Osobą Trójcy Świętej? Zawołaj dzisiaj do Niego z nową mocą – Duchu przyjdź do mojego życia!

  • „To wam powiedziałem, abyście się nie załamali w wierze”. Na każdego z nas w życiu przychodzą różne doświadczenia, bo życie składa się z momentów pięknych i radosnych, ale też ze smutków, trosk, cierpień i trudności. Każdy z nas też w mniejszym, czy większym stopniu bywa prześladowany za wiarę. Na przykład w taki drobny sposób, że nasi najbliżsi czy znajomi w pracy nie rozumieją naszej wiary i rzucają od czasu do czasu jakieś uszczypliwe uwagi na temat Boga i Kościoła. Niestety też do dzisiaj, tak jak Apostołowie, chrześcijanie giną za wiarę, na przykład w Afryce, Chinach czy krajach arabskich. Papież Franciszek powiedział, powtarzając po swoich poprzednikach, że zabijanie w imię Boga jest bluźnierstwem, bo Bóg nie jest mordercą, ale dobrym Ojcem i dawcą życia. Pomódl się dzisiaj za chrześcijan ginących za wiarę w Jezusa. O siłę i odwagę od Ducha Św. dla nich.

  • „Będą tak czynić, bo nie poznali ani Ojca, ani Mnie.” Naszym najważniejszym zadaniem na ziemi jest codziennie coraz lepiej poznawać Boga, trwać w Jego obecności, zanurzać się w Jego Słowie każdego dnia. Duch Św. nam w tym pomaga. Zawołaj więc dzisiaj: Duchu Ogniu, Duchu Żarze, Duchu Światło, Duchu Blasku, Duchu Wichrze i Pożarze, ześlij płomień Twojej łaski.

     

Oratio (modlitwa) i contemplatio (trwanie w obecności Boga)

Teraz zanieś przed Oblicze Boże to, co cię poruszyło w czasie rozważania. Może to być modlitwa przeproszenia, prośby, dziękczynienia, uwielbienia. Możesz modlić się tak: Panie proszę Cię, umacniaj mnie w wierze, miłości i nadziei. Sam z siebie nic nie mogę. Duchu Św. oświecaj moje serce i umysł każdego dnia.

Gdy zabraknie ci słów w modlitwie, to trwaj całym sobą przed Panem bez słów.

Actio (działanie) Czy przez rozważany fragment Bóg skłania cię w sercu do podjęcia jakiegoś konkretnego działania, jeśli tak to jakiego? Pytaj siebie: Co mam zrobić? Jak to zrobić? Kiedy to zrobić?