Archiwum z dnia: 4 maja 2023

SPOTKAĆ ZMARTWYCHWSTAŁEGO I WIDZIEĆ PRAWDZIWE OBLICZE OJCA

04.05.2023, czwartek , Św. Floriana, męczennika

Wyciszenie zapraszaj Ducha Świętego, aby On prowadził modlitwę, np.: „Duchu Święty, proszę Cię, pomóż mi usłyszeć to wszystko, co Bóg chce mi dziś powiedzieć”.

Lectio (czytanie) przeczytaj:

Ewangelia według św. Jana 13,16-20

Kiedy Jezus umył uczniom nogi, powiedział im: «Zaprawdę, zaprawdę, powiadam wam: Sługa nie jest większy od swego pana ani wysłannik od tego, który go posłał. Wiedząc to, będziecie błogosławieni, gdy według tego czynić będziecie.
Nie mówię o was wszystkich. Ja wiem, których wybrałem; lecz trzeba, aby się wypełniło Pismo: „Kto ze Mną spożywa chleb, ten podniósł na Mnie swoją piętę”. Już teraz, zanim się to stanie, mówię wam, abyście gdy się stanie, uwierzyli, że Ja jestem.
Zaprawdę, zaprawdę, powiadam wam: Kto przyjmuje tego, którego Ja poślę, Mnie przyjmuje. A kto Mnie przyjmuje, przyjmuje Tego, który Mnie posłał».

Ponawiaj czytanie, aż znajdziesz fragment, który Cię porusza. Zatrzymaj się na nim.

Meditatio (powtarzanie)

Przeczytaj 2-3 razy fragment, który Cię poruszył. Czytaj go powoli, delektując się każdym słowem. Pytaj siebie: „Co Bóg mówi do mnie?”.

Rozważanie – jeśli jednak nie znajdujesz fragmentu, który Cię porusza, możesz skorzystać z pomocy poniższego rozważania:

  • Jezus umywa nogi uczniom i tłumaczy dlaczego to robi. Pokazuje naturę Syna, czyli miłość i służbę. Nie podaje sposobu na upokorzenie, ale gest ten wskazuje na Jego godność i obraz Boga, którego największym przymiotem jest miłość. Jezus jakby chciał powiedzieć: Jestem Synem Boga, który oddaje się na usługi człowieka, aż po śmierć. Największym problemem nas, ludzi, nie jest to, że chcemy być jak Bóg, ale fakt, że nosimy w sobie Jego niewłaściwy obraz, jako naszego wroga.
  • Ostatnia wieczerza z uczniami, czas na poruszenie istotnych tematów. Wybranie może czasem wpisać się w narcystyczne postrzeganie siebie. Ile splendoru: jestem wybrańcem, szczególnym, wyjątkowym i może nawet jedynym. Jezus jakby od początku chce to ustawić. Tak, jesteś posłany od Boga i wybrany przez Niego, ale pamiętaj, że wybrałem Cię do służby. Jeżeli swojego posłannictwo zrozumiesz inaczej niż służbę wobec innych, to nic nie zrozumiałeś. I nie chodzi o to, abyś kochał bliźniego swego bardziej niż siebie, ale abyś będąc sługą Jezusa widział potrzeby innych, bo wtedy będziesz ikoną samego Ojca.
  • Judasz. Wzbudza różne uczucia. Od złości i nienawiści po współczucie i chęć obrony, że przecież musiał to zrobić, bo trzeba, aby wypełniły się Pisma. A może to jest tak, że Jezus wybrał uczniów i wiedział, że będą popełniać błędy. Jednak swojego wyboru nie odwołał nigdy, nawet wobec Judasza. Ta powracająca w wypowiedzi Jezusa, co jakiś czas, postać Judasza, pokazuje zatroskanie Boga o każdego, kto sam się wyklucza. Gest podania kawałka chleba umoczonego w winie jest wyrazem miłości i wybraństwa, a nie potępienia. Ta sytuacja być może przypomina chorujące dziecko w rodzinie, które przykuwa uwagę rodziców. Ich myśli krążą wokół niego, aby pomóc, ulżyć i być z nim.

Oratio (modlitwa) i contemplatio (trwanie w obecności Boga)

Teraz zanieś przed Oblicze Boże to, co cię poruszyło w czasie rozważania. Może to być modlitwa przeproszenia, prośby, dziękczynienia, uwielbienia. Możesz modlić się tak: Jezu, najwyższy Sługo, pokaż mi jaki jest Bóg Ojciec.

Gdy zabraknie ci słów w modlitwie, to trwaj całym sobą przed Panem bez słów.

Actio (działanie) Czy przez rozważany fragment Bóg skłania cię w sercu do podjęcia jakiegoś konkretnego działania, jeśli tak to jakiego? Pytaj siebie: Co mam zrobić? Jak to zrobić? Kiedy to zrobić?