Archiwum z dnia: 21 maja 2023

SPOTKAĆ ZMARTWYCHWSTAŁEGO TO POZNAWAĆ GO CORAZ GŁĘBIEJ

21.05.2023, niedziela , Wniebowstąpienie Pańskie

Wyciszenie zapraszaj Ducha Świętego, aby On prowadził modlitwę, np.: „Duchu Święty, proszę Cię, pomóż mi usłyszeć to wszystko, co Bóg chce mi dziś powiedzieć”.

Lectio (czytanie) przeczytaj:

List św Pawła do Efezjan 1, 17-23

Bracia:
Bóg Pana naszego, Jezusa Chrystusa, Ojciec chwały, niech da wam ducha mądrości i objawienia w głębszym poznawaniu Jego samego. Niech da wam światłe oczy serca, byście wiedzieli, czym jest nadzieja, do której On wzywa, czym bogactwo chwały Jego dziedzictwa wśród świętych i czym przeogromna Jego moc względem nas wierzących – na podstawie działania Jego potęgi i siły. Wykazał On je, gdy wskrzesił Go z martwych i posadził po swojej prawicy na wyżynach niebieskich, ponad wszelką Zwierzchnością i Władzą, i Mocą, i Panowaniem, i ponad wszelkim innym imieniem, wzywanym nie tylko w tym wieku, ale i w przyszłym. I wszystko poddał pod Jego stopy, a Jego samego ustanowił nade wszystko Głową dla Kościoła, który jest Jego Ciałem, Pełnią Tego, który napełnia wszystko wszelkimi sposobami.

Ponawiaj czytanie, aż znajdziesz fragment, który Cię porusza. Zatrzymaj się na nim.

Meditatio (powtarzanie)

Przeczytaj 2-3 razy fragment, który Cię poruszył. Czytaj go powoli, delektując się każdym słowem. Pytaj siebie: „Co Bóg mówi do mnie?”.

Rozważanie – jeśli jednak nie znajdujesz fragmentu, który Cię porusza, możesz skorzystać z pomocy poniższego rozważania:

  • czym przeogromna Jego moc względem nas wierzących – na podstawie działania Jego potęgi i siły. Wstępem i podstawą do poznawania Pana jest wiedza i doświadczenie tego, co On w Twoim życiu uczynił. Jak dla Żydów fundamentalna jest pamięć o działaniu Boga w ich historii, tak samo i każdy z nas z osobna powinien dostrzegać, pamiętać i uwielbiać Boga za Jego działanie i obecność. Czy masz swoją prywatną historię zbawienia – historię Twojej z Nim relacji, Jego mniejszych i większych cudów? Kultywując taką pamięć budujesz obraz Boga, który jest bliski, widzisz jaki jest  dobry dla Ciebie, umacniasz zaufanie do Niego.
  • w głębszym poznawaniu Jego samego – Czy takie poznawanie jest częścią Twojego życia duchowego? Przez całą Biblię Bóg wzywa człowieka do relacji, nie do spełniania formalnego kultu, ale do bycia w ciągłym kontakcie z Nim samym. Jednak jak być w relacji, jak ufać, wierzyć, zawierzać swoje sprawy komuś nieznanemu? Im lepiej kogoś znamy, tym bardziej na nim polegamy. Czy masz poczucie i głębokie przekonanie, że Bóg jest Ci bliski i znasz Go nna tyle, że możesz na Nim polegać? Czy masz pragnienie bycia jeszcze bliżej, poznawania Go jeszcze bardziej – bo przecież On jest nieskończony i nie zgłębimy Go nigdy?
  •  Niech da wam światłe oczy serca, niech da wam ducha mądrości i objawienia Ta intencja, pragnienie poznawania, jest potrzebne, bo nie jesteśmy w stanie przejść pewnej granicy sami w naturalny sposób. Tylko Duch Św może poprowadzić dalej, odpowiadając na tęsknotę serca dać ponadnaturalne poznanie, nazywane przez świętych kontemplacją. Jezus chce Ciebie wprowadzić w głębinę poznawania Go przez kontemplację – czyli takie miejsce, gdzie sam nic nie wymyślisz, ale będzie Ci dane pojąć. Chcesz tego? Czy nie odrzucasz tej łaski, uważając, że jest tylko dla świętych i wybranych, nie takich zwykłych szaraczków, jak Ty? W tym czytaniu św. Paweł właśnie o to się modli dla Ciebie.

Oratio (modlitwa) i contemplatio (trwanie w obecności Boga)

Teraz zanieś przed Oblicze Boże to, co cię poruszyło w czasie rozważania. Może to być modlitwa przeproszenia, prośby, dziękczynienia, uwielbienia. Możesz modlić się tak: Panie daj mi światłe oczy serca! Proszę Duchu Św. wyprowadź mnie na głębię Twojej miłości, daj mi poznać Ciebie jeszcze bardziej Panie!

Gdy zabraknie ci słów w modlitwie, to trwaj całym sobą przed Panem bez słów.

Actio (działanie) Czy przez rozważany fragment Bóg skłania cię w sercu do podjęcia jakiegoś konkretnego działania, jeśli tak to jakiego? Pytaj siebie: Co mam zrobić? Jak to zrobić? Kiedy to zrobić?